Lindström / Artykuły / Redukcja odpadów tekstylnych a ochrona zasobów
22.05.2024

Redukcja odpadów tekstylnych a ochrona zasobów

Nasz zamknięty model biznesowy na wiele sposobów zapobiega powstawaniu odpadów tekstylnych i ogranicza ich powstawanie . Mimo to tekstylia są jednym z najważniejszych strumieni odpadów. Dlatego postawiliśmy sobie ambitny cel, aby do 2025 r. zapewnić 100% recyklingu naszych odpadów tekstylnych. Oto trzy sposoby, dzięki którym możemy zapewnić, że Twoje usługi tekstylne będą utrzymywane przy zoptymalizowanych zasobach:

Optymalizujemy procesy prania, aby zmniejszyć zużycie wody, energii i detergentów.

Recykling wody
W większości pralni woda jest poddawana recyklingowi poprzez odzyskiwanie jej z faz płukania i ponowne wykorzystanie jej w fazie prania. W kilku większych zakładach posiadających więcej niż jedno przyłącze, woda piorąca i płucząca czystsze produkty wykorzystywana jest do prania brudniejszych tekstyliów.
Automatyczny system dozowania detergentów
Nasz automatyczny system dozowania pomaga nam dozować dokładnie żądaną ilość chemikaliów. Profesjonalni dostawcy detergentów zapewniają nam najnowocześniejsze technologie oraz przyjazne dla środowiska procesy i detergenty.
Efektywności energetycznej
W wielu pralniach zainstalowaliśmy systemy odzysku ciepła, które odbierają ciepło ze ścieków i suszarek. Przeprowadzamy również audyty i badania energetyczne w celu znalezienia możliwości oszczędzania energii. Procedury kontroli procesu sprawiają, że nasze maszyny działają prawidłowo oraz zużywają mniej wody i energii.
Program środowiskowy
Każda pralnia tworzy roczny program środowiskowy, aby wyznaczyć cele w zakresie wykorzystania zasobów oraz znaleźć i zaplanować działania mające na celu redukcję. Ponadto ustaliliśmy wartość referencyjną na poziomie grupy i dzielimy się najlepszymi praktykami pomiędzy pralniami.
Współpraca
Aby jeszcze bardziej zoptymalizować proces prania, współpracujemy z naszymi partnerami, takimi jak dostawcy detergentów oraz w branżowych grupach roboczych Europejskiego Stowarzyszenia Usług Tekstylnych.

Długa żywotność tekstyliów jest kluczem do zapobiegania powstawaniu odpadów

Nasza hierarchia postępowania z odpadami wskazuje nam, jak postępować z wyeliminowanymi tekstyliami w kolejności ich pierwszeństwa.

Zapobieganie powstawaniu odpadów znajduje się na najwyższym szczeblu hierarchii. Efektywne i długotrwałe użytkowanie materiałów i produktów oznacza, że ​​ostatecznie potrzebujemy mniej zasobów.

Zaradność

Produkcja, transport i utylizacja produktów wymagają zasobów. Minimalizując ilość odpadów, zmniejszamy jednocześnie zużycie zasobów. Trwałość można zapewnić dzięki dobrym materiałom, praniom próbnym, próbom z użytkownikami i zastosowaniu łatek wzmacniających w obszarach odzieży narażonych na duże obciążenia.

Możliwość ponownego użycia

Już na etapie projektowania uwzględniana jest trwałość i możliwość recyklingu. Regulowane funkcje, modułowa konstrukcja i ograniczone możliwości dostosowywania zwiększają możliwość ponownego użycia odzieży. Współpraca z dostawcami, partnerami zajmującymi się recyklingiem i klientami pomaga nam w maksymalnym wykorzystaniu naszych tekstyliów.

Naprawa

Naprawa i wzajemne wykorzystanie tekstyliów pomiędzy pralniami a klientami pomaga nam lepiej wykorzystać istniejące tekstylia. Jednocześnie unikamy produkcji nowej odzieży. W 2023 roku naprawiliśmy ponad 4,8 mln sztuk tekstyliów. Odsetek wyrzuconej odzieży roboczej wyniósł 2,2%.

Recykling

Brak rozwiązań w zakresie recyklingu jest w dalszym ciągu znaczącym wyzwaniem, w którym stale poszukujemy nowych rozwiązań. Rynki lokalne wciąż znajdują się w innej fazie rozwoju, jeśli chodzi o rozwiązania w zakresie recyklingu i zawsze musimy rozważyć korzyści płynące z recyklingu z obciążeniem związanym z transportem odpadów na większe odległości.

Przepisy prawne

Organy regulacyjne i władze ustalają wymagania i wspierają recykling odpadów tekstylnych. Na przykład strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych tekstyliów wymaga, aby tekstylia były projektowane pod kątem obiegu zamkniętego, promując możliwość ponownego użycia i recyklingu. Pomaga to w dalszym rozwoju standardów branżowych.

Ponowne wyobrażenie sobie

Naszym celem jest bycie prekursorem w dziedzinie zrównoważonych tekstyliów. Naszym obowiązkiem jest proaktywne opracowywanie lepszych rozwiązań wspólnie z naszymi partnerami i zawsze szukamy bardziej zrównoważonych opcji dla naszej działalności biznesowej. Ostatecznie przynosi to korzyści zarówno klientom, jak i naszemu klimatowi.

Planeta nadająca się do życia dla przyszłych pokoleń

Mamy długą historię zwiększania efektywności energetycznej, optymalizacji dostaw dla klientów i ograniczania nadprodukcji tekstyliów, a wszystko to ma wpływ na naszą emisję. Zobowiązanie się do zerowej emisji netto było naturalnym kolejnym krokiem na naszej drodze w kierunku bardziej zrównoważonych usług. Wspiera wspólny cel, jakim jest ochrona planety nadającej się do zamieszkania dla przyszłych pokoleń.

Wielu naszych klientów wyznaje te same wartości i inwestuje w poprawę swojego zrównoważonego rozwoju. Dlatego uważamy, że dla ciągłości naszego działania kluczowe znaczenie ma także zapewnianie im usług, które pomogą im zmniejszyć obciążenie dla środowiska.

Współpraca z interesariuszami

Większość naszych emisji gazów cieplarnianych ma miejsce w łańcuchu wartości. Dlatego ważne jest zaangażowanie naszych dostawców i partnerów. Zachęcamy do wyznaczania ambitnych celów klimatycznych i działania w ich kierunku.

Nasze zaangażowanie na rzecz zerowej wartości netto napędza współpracę z dostawcami, a my omawiamy te tematy z naszymi klientami i wspieramy ich cele klimatyczne. Od jesieni 2022 do wiosny 2023 braliśmy udział w programie SDG Ambition Accelerator , organizowanym przez inicjatywę United Nations Global Compact w krajach nordyckich. Podczas tej sześciomiesięcznej podróży edukacyjnej z podobnymi firmami skupiliśmy się szczególnie na celu zrównoważonego rozwoju nr 13, działaniach na rzecz klimatu, oraz na tym, jak zapewnić przejście przedsiębiorstw na ścieżkę wzrostu na poziomie 1,5°C.

Cel zerowej wartości netto zatwierdzony przez SBTi

Kierując się naszym celem, podjęliśmy zobowiązanie, które będzie kierować naszymi decyzjami na nadchodzące dziesięciolecia. Naszym celem jest zmniejszenie o połowę całkowitej emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Co więcej, osiągnięcie zera netto do 2050 r. w całym naszym łańcuchu wartości.

W czerwcu 2023 r. nasze cele zostały zatwierdzone w ramach inicjatywy Science Based Targets. Dzięki temu cele są zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Lindströma można uznać za jednego z prekursorów, a cel zerowej netto jest ambitny. W momencie walidacji celu na świecie istniało zaledwie 260 firm, które osiągnęły zatwierdzony przez SBTi, oparty na podstawach naukowych cel zerowej emisji netto.

Osiągnięcie celu wymaga dużo pracy, inwestycji i innowacji. Ponieważ nasza własna działalność generuje jedynie około jednej czwartej naszego całkowitego śladu węglowego, niezwykle istotna jest współpraca z interesariuszami w naszym łańcuchu wartości.

Do 2025 roku staramy się poddać recyklingowi 100% naszych odpadów tekstylnych

Dążymy nie tylko do ograniczenia ilości odpadów. Musimy także zmniejszyć potrzebę stosowania materiałów pierwotnych. Wiele różnych gałęzi przemysłu może wykorzystywać odpady tekstylne jako surowiec, w tym sam przemysł tekstylny. Naszym śmiałym celem jest zamknięcie obiegu poprzez wykorzystanie tekstyliów wycofanych z eksploatacji jako surowca do produkcji nowych tekstyliów.

Stopień recyklingu i ilość włókien pochodzących z recyklingu stosowanych w naszych nowych produktach znacznie się różnią w zależności od linii usług. Zwiększając ilość włókien pochodzących z recyklingu, musimy znaleźć równowagę, która nie wpłynie negatywnie na ich trwałość.

Materiały pochodzenia biologicznego i pochodzące z recyklingu w naszych tekstyliach

Aby ograniczyć emisję i zapewnić naszym klientom bardziej zrównoważone rozwiązania tekstylne, zobowiązujemy się do zwiększenia do 2025 r. liczby kupowanych materiałów wykorzystujących włókna pochodzące z recyklingu i biopochodnych do 30%. Ze względu na postęp, jaki dokonał się w dziedzinie mat i rolek ręczników bawełnianych, wydaje się, że prawdopodobnie osiągnie ten cel.

Jeśli masz pytania odnośnie tekstyliów. Skorzystaj z darmowej konsultacji u naszych ekspertów

Lindström Group
Lindström Group