Lindström / Artykuły / Recykling tekstyliów i ich ponowne wykorzystanie wyzwaniem Lindström
28.03.2024

Recykling tekstyliów i ich ponowne wykorzystanie wyzwaniem Lindström

Zapotrzebowanie na rozwiązania dla procesów recyklizacji tekstyliów

W 2015 roku Lindström wyprodukował 1,2 mln kg odpadów tekstylnych. Współczynnik odzysku tych odpadów globalnie wyniósł 71%. W Finlandii 100% oraz ok. 34% w oddziałach zależnych w Europie i Azji. Cel firmy Lindström to zwiększenie tego wskaźnika 90% do roku 2020.

Cel wyznaczony pięć lat temu na rok 2016 pozostaje aktualny. Znalezienie sposobów ponownego wykorzystania odpadów tekstylnych, szczególnie na rynkach europejskich i azjatyckich, okazało się wyzwaniem. W miarę wzrostu udziału tych regionów w obrotach, wskaźnik odzysku odpadów tekstylnych będzie malał, chyba że firmie uda się znaleźć odpowiednią liczbę partnerów, którzy zajmują się przetwarzaniem tych odpadów.

Większość tekstyliów usuwanych przez Lindström jest wytwarzana z mieszanki bawełny i poliestru i zawiera wiele ręcznie usuwalnych części, takich jak zamki błyskawiczne czy zatrzaski. Obecne rozwiązania w zakresie odzyskiwania materiałów włókienniczych skierowane są przede wszystkim do tekstyliów z bawełny, bądź innych materiałów które nie zawierają elementów metalowych.

Lindström zdołał znaleźć własne rozwiązania oraz partnerów w zakresie ponownego wykorzystania tekstyliów. Negocjacje w sprawie nowych inicjatyw są w toku. Jednakże ilość tekstyliów poddanych recyklingowi za pomocą istniejących rozwiązań jest tak nieznaczna, że nie mają one wyraźnego wpływu na wskaźnik odzysku odpadów tekstylnych w przedsiębiorstwie.

Lindström jest zdania, ze metodą przyszłości radzenia sobie z odpadami tekstylnymi jest rozpuszczanie chemiczne. W tym procesie, bawełna i poliester mogą być odzyskiwane oddzielnie i przetwarzany na nowy surowiec.

Lindström stale monitoruje Design World of Cellulose projekt Centrum Badań Technicznych VTT w Finlandii, Uniwersytetu Aalto i Uniwersytetu Technologicznego w Tampere, który obejmuje opracowanie nowych włókien tekstylnych pochodzących z recyklingu poprzez ich rozpuszczanie. Opracowano metody przetwarzania dużych ilości odpadów.

Fiński Instytut Ochrony Środowiska (SYKE) również poruszył kwestię recyklingu chemicznego jako jednego z rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania tekstyliów. Według naukowców instytutu, zarówno ponowne użycie, jak i recykling są lepszym rozwiązaniem dla środowiska niż wykorzystanie tekstyliów jako energii, jeśli są one w stanie zmniejszyć produkcję tekstyliów z materiałów pierwotnych. (Więcej informacji na: www.syke.fi)

Uważamy, że rozpuszczanie chemiczne będzie w przyszłości najważniejszą metodą recyklingu surowców włókienniczych.

Jeśli masz pytania odnośnie tekstyliów. Skorzystaj z darmowej konsultacji u naszych ekspertów

Lindström Group
Lindström Group