Lindström / Artykuły / Praktyczny przewodnik po ergonomii stanowiska pracy
29.03.2024

Praktyczny przewodnik po ergonomii stanowiska pracy

17 listopada 2023 r. weszły w życie istotne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory komputerowe. Zmiany te powodują zmianę paradygmatu w praktykach dotyczących ergonomii i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawcy mają obecnie obowiązek stosowania się do zaktualizowanych wytycznych nie tylko przy tworzeniu nowych stanowisk pracy, ale także przy modernizacji istniejących, tak aby spełniały nowe standardy.

Ponadto w nowo wprowadzonym załączniku określającym minimalne wymagania w zakresie higieny pracy i ergonomii brakuje niektórych szczegółowych specyfikacji obecnych w poprzednich wersjach. Na przykład:

  • Przepisy dotyczące regulacji monitorów zostały uproszczone i wymagają jedynie możliwości pochylenia ekranu, usuwając dotychczasowe szczegóły, takie jak zakres pochylenia do tyłu i do przodu (20° do tyłu, 5° do przodu) oraz dopuszczalny obrót (120°).
  • Przepisy dotyczące klawiatur nie zawierają już zapisów dotyczących regulacji kąta pochylenia w zakresie 0–15° czy ograniczenia wysokości „środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych (A, S…) od powierzchni stołu” do „30 mm przez co najmniej jedną pozycję pochylenia klawiatury.”
  • Jeśli chodzi o stoły do stacji roboczych, obecnie oczekuje się, że projekt ułatwi wygodne rozmieszczenie sprzętu, przy czym obecne przepisy wymagają umieszczania klawiatury w odległości co najmniej 100 mm od przedniej krawędzi.
  • Specyfikacje krzeseł również uległy zmianom. Wymóg regulacji wysokości siedziska (400-500 mm) i pochylenia oparcia (5° do przodu, 30° do tyłu) nie jest już wyraźnie określony. Jednakże krzesła muszą nadal umożliwiać taką regulację bez określonych zakresów. Dodatkowo regulacja podłokietników jest obecnie wymogiem – wcześniej wystarczyło posiadanie podłokietników.
  • Pominięto dotychczasowe wymagania, takie jak trzymanie wzroku pracownika w odległości 400-750 mm od monitora i zapewnienie minimalnej wilgotności względnej na poziomie 40%.
  • Pomimo tych zmian nadal obowiązkiem jest takie rozmieszczanie stanowisk pracy, aby zapewnić między nimi odpowiednią przestrzeń. Obecnie przepisy stanowią, że odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora powinna wynosić co najmniej 0,8 m.

Zmiany te oznaczają odejście od poprzednich szczegółowych specyfikacji, oferując bardziej elastyczne podejście do ergonomii miejsca pracy, jednocześnie podkreślając znaczenie zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Pracodawcy muszą dostosować swoje praktyki, aby spełnić te nowe standardy i priorytetowo traktować dobro swoich pracowników.

Jeśli masz pytania odnośnie tekstyliów. Skorzystaj z darmowej konsultacji u naszych ekspertów

Lindström Group
Lindström Group