Lindström / Artykuły / Obuwie ochronne – obowiązkowa dokumentacja
28.03.2024

Obuwie ochronne – obowiązkowa dokumentacja

Buty ochronne są elementem odzieży roboczej, którą pracodawca musi dostarczyć pracownikom w myśl artykułu 2377 Kodeksu Pracy. Należy wziąć pod uwagę, że muszą one być dopasowane do stanowiska oraz specyfiki pracy i spełniać określone przepisami normy. Niezbędna jest także ich dokumentacja.

Buty ochronne – co należy wiedzieć?

Obowiązek dostarczenia butów ochronnych spoczywa na pracodawcy w sytuacjach wymienionych przez Kodeks Pracy. Istnieje możliwość, aby pracownik przyniósł swoje własne buty w zamian za ekwiwalent pieniężny – w tej sytuacji oczywiście muszą one spełniać wszystkie normy oraz wymagania określone w przepisach. Nie mogą być jednak używane na stanowiskach, na których prace powodują intensywne brudzenie, wiążą się z możliwością skażenia biologicznego oraz chemicznego, a także na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą maszyn.

Jak każda odzież robocza, również buty ochronne dzielą się ze względu na konstrukcję oraz przeznaczenie. Pod względem konstrukcji wyróżniamy półbuty, trzewiki, buty do kolan oraz buty z wydłużoną cholewką. Pod względem przeznaczenia istnieje dziewięć kategorii uwzględniających specyfikę stanowisk pracy oraz stopień ochrony.

Pracodawca powinien wybrać obuwie, które uwzględnia specyfikę prowadzonej działalności i jest zgodne z obowiązującymi normami.

Dokumentacja dotycząca obuwia ochronnego

Ubrania robocze, w tym obuwie, powinny być ewidencjonowane od momentu zakupu aż po oddanie lub utylizację. Karta użytkowania – indywidualna lub prowadzona przez osobę odpowiedzialną za BHP – powinna mieć numer identyfikacyjny danego obuwia, identyfikować pracownika, któremu zostało wydane (może być to imię nazwisko lub numer identyfikatora), datę wydania, a także daty kontroli okresowej. Na karcie powinna znajdować się ponadto rubryka na datę zwrotu obuwia oraz datę jego utylizacji.

Należy pamiętać, że obuwie powinno być kontrolowane przez użytkownika przed każdym użyciem, a jeżeli zostaną dostrzeżone jakiekolwiek uszkodzenia lub defekty, należy to natychmiast zgłosić – stosowany wpis powinien znaleźć się na karcie ewidencji obuwia. Niezależnie od tego wymagane są okresowe kontrole obuwia przez osobę upoważnioną (np. pracownika odpowiedzialnego za BHP w zakładzie pracy). Daty kontroli i ich rezultat powinny być wpisane w odpowiedniej rubryce na karcie.

Jeżeli obuwie ochronne posiada datę trwałości, nie należy jej przekraczać. W jej ostatnim dniu obuwie powinno zostać zwrócone do magazyniera lub osoby odpowiedzialnej za wydawanie odzieży ochronnej.

Przepisy Kodeksu Pracy nie określają częstotliwości przydzielania pracownikom obuwia i odzieży ochronnej – ta decyzja pozostawiona jest pracodawcy, który samodzielnie ustala normy przydziału. Jednak jeśli odzież robocza lub buty ochronne ulegną szybszemu zużyciu, uszkodzeniu lub nie będą nadawały do użytku, należy natychmiast zastąpić je w pełni sprawnymi egzemplarzami.

Ile kosztują buty ochronne?

Koszt butów ochronnych zależy od wielu czynników, jak materiał wykonania, stopień ochrony, a nawet rozmiar. Okres eksploatacji obuwia zależy od specyfiki warunków pracy, ale wiadomym jest, że co jakiś czas trzeba będzie wymienić na nowe. W dłuższej perspektywie może być to większy koszt.

Można zredukować ten wydatek, decydując na wynajęcie obuwia. Taką opcję oferują firmy wynajmujące odzież, jak np. Lindström. Ponieważ dostarczają obuwie ściśle dopasowane do potrzeb, zwalnia to pracodawcę z konieczności jego samodzielnego poszukiwania. Ponadto Lindström oferuje regularną konserwację oraz natychmiastową wymianę, jeżeli używane buty zostaną uszkodzone lub z innych powodów nie będą nadawać do dalszego użytkowania. Jest to wygodne rozwiązanie, które dodatkowo pozwala zaoszczędzić, dlatego warto się z nim poznać!

Jeśli masz pytania odnośnie tekstyliów. Skorzystaj z darmowej konsultacji u naszych ekspertów

Lindström Group
Lindström Group