Lindström / Artykuły / Czy przestrzegasz przepisów ISO?
29.03.2024

Czy przestrzegasz przepisów ISO?

Przepisy ISO są dobrowolne, jednak te certyfikaty biznesowe to nie tylko tabliczka na ścianie. Firmy, które osiągnęły te standardy, odnoszą korzyści na wiele sposobów. Obniżają koszty, poprawiają satysfakcję klientów, zwiększają produktywność i generują większe zyski.

System Zarządzania Środowiskowego i Systemy Zarządzania Jakością

Certyfikowane firmy wykazują bezpieczeństwo i jakość, osiągają spójne wyniki, mają lepsze zarządzanie wewnętrzne i generują mniej odpadów. Jeśli firma jest zainteresowana przejęciami i utrzymaniem, warto wziąć pod uwagę te standardy.

Po certyfikacji swojego Systemu Zarządzania Środowiskowego i Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z odnowionymi wymaganiami ISO 9001 i ISO 14001, Lindstrom stała się pierwszą firmą świadczącą usługi tekstylne, która spełnia odnowione standardy.

„Nadal z pasją wierzymy w korzyści płynące zarówno z naszego systemu zarządzania jakością, jak i standardów środowiskowych. Obydwa postrzegamy jako narzędzie ciągłego doskonalenia, które będzie miało pozytywne skutki dla wszystkich naszych klientów” – mówi Head of Customer Excellence, Ian Muir.

Co to jest ISO?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna jest organizacją pozarządową opracowującą i publikującą normy międzynarodowe. Są to metodologie pozwalające robić wszystko w najlepszy sposób. Obejmują takie aspekty, jak zarządzanie procesem, wytwarzanie produktu lub świadczenie usługi.

Opracowane przez ekspertów branżowych procesy pozwalają firmom pracować wydajniej, zmniejszać ich wpływ na środowisko, ograniczać liczbę wypadków w miejscu pracy, zmniejszać zużycie energii i zabezpieczać wrażliwe informacje. Etos organizacji brzmi: „łatwiej, bezpieczniej i lepiej”.

Certyfikacja może pomóc Twojej firmie we wprowadzeniu udokumentowanych systemów planowania ulepszeń, szkoleń, audytu wewnętrznego, kontroli dokumentów i rejestrów, przeglądów zarządzania oraz działań zapobiegawczych i naprawczych.

Regulamin biznesowy ISO

ISO 9001 to Systemy Zarządzania Jakością i najbardziej znany standard dla firm każdej wielkości. Certyfikacja wskazuje na zdolność do konsekwentnego dostarczania usług i produktów spełniających wymagania regulacyjne i ustawowe, przy jednoczesnym zwiększaniu zadowolenia klientów poprzez skuteczne stosowanie systemu.

ISO 14001 to Systemy Zarządzania Środowiskowego i określa wymagania dotyczące poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska. Pomaga to organizacjom w wypełnianiu obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów i systematycznym dbaniu o zrównoważony rozwój.

Jeśli chcesz współpracować z najlepszymi firmami, sprawdź, czy spełniają one zgodność z normami ISO.

Jeśli masz pytania odnośnie tekstyliów. Skorzystaj z darmowej konsultacji u naszych ekspertów

Lindström Group
Lindström Group