Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest różnica między ubraniami roboczymi w biurze, gdzie pracownicy stykają się z klientami, a na przykład na budowie lub w firmie spożywczej. Dla tych pierwszych chodzi głównie o reprezentacyjny wygląd i wizerunek firmy, dla drugich o zdrowie i bezpieczeństwo. Niektóre zawody są zobowiązane do noszenia odzieży roboczej bezpośrednio przez prawo, inne przez pracodawcę. W niektórych firmach dofinansowują odzież pracowniczą (ubranie), inne firmy same kupują i dbają o tzw. środki ochrony indywidualnej. Nowoczesne firmy wynajmują odzież roboczą, a opiekę nad nią pozostawiają wyspecjalizowanej firmie.

A co z rezygnacją? Pracodawca ma prawo ustalić dress code w miejscu pracy. Jeśli pracownik tego nie zrobi, w niektórych przypadkach może również zostać zwolniony.

Reprezentacyjną odzież do pracy może zamówić pracodawca

W przypadkach, gdy wykonywanie pracy wymaga określonego dress code’u, ponieważ pracownicy mają reprezentować firmę, sposób ubierania się nie wynika z przepisów prawa, ale pracodawca może ustalić dress code. Obowiązek ten jest zwykle zapisywany w regulaminie wewnętrznym, poleceniu przełożonego lub też może stanowić część umowy o pracę pracownika. Kodeks nie nakłada jednak takiego obowiązku na pracowników.

Zdjęcie: Za barem czy w kawiarni obsługa musi być uprzejma.

Pracodawca, który chce, aby jego pracownicy nosili określony sposób ubierania się, musi go ustalić dla swoich pracowników i zapoznać ich z określonymi zasadami. Zgodnie z Kodeksem Pracy, oprócz przepisów prawa, pracownicy są zobowiązani do przestrzegania innych (wewnętrznych) przepisów związanych z wykonywaną przez nich pracą.

Często pracodawcy dopłacają swoim pracownikom do odpowiedniego ubioru, w którym to przypadku strój stanowi dla pracownika dochód podlegający opodatkowaniu.

Odzież robocza i obuwie robocze przeznaczone przez pracodawcę do wykonywania pracy nie stanowią dochodu pracownika podlegającego opodatkowaniu. Za odzież roboczą uważa się tzw. umundurowanie robocze (mundur) przekazane pracownikom przez pracodawcę, jeżeli pełni ono głównie funkcję reklamową, promocyjną i organizacyjną.

Zapoznaj się z dostępną odzieżą roboczą dla pracowników automotive

Wybierając wynajem odzieży specjalistycznej masz pewność, że zabezpieczysz pracowników zgodnie z normami i Kodeksem Pracy i dodatkowo dasz komfort pracownikom.

Środki ochrony osobistej są wymagane przez prawo

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na stanowiskach pracy, gdzie występuje ryzyko odniesienia obrażeń lub zagrożenie życia. Pracodawca ma tu obowiązek zapewnić pracownikom, którzy tego wymagają dla ochrony życia i zdrowia swojego lub życia i zdrowia współobywateli, bezpłatne korzystanie z niezbędnych środków ochrony pracy oraz środków myjących, czyszczących i dezynfekujących.

Ponadto w każdej branży mogą obowiązywać inne standardy higieny. Np. w produkcji żywności standardy te są bardzo wysokie. Używanie odzieży roboczej w tym przypadku zabezpiecza produkcję i produkty przed zanieczyszczeniem. I ich przemysłowe pranie chroni przed bakteriami i mikrobami.

Zdjęcie: Odzież robocza chroni zdrowie i życie.

Środki ochrony indywidualnej (zwane dalej „ŚOI”) są zapewniane przez pracodawcę nieodpłatnie. Są to przede wszystkim środki ochrony indywidualnej chroniące życie i zdrowie pracowników przed wpływami mechanicznymi, chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi, a także przed wilgocią, zimnem i nadmiernymi temperaturami oraz na stanowiskach pracy, na których nakazują to przepisy bezpieczeństwa i higieny. To na przykład ubrania medyczne czy kombinezony robocze. Ich stosowanie może również nakazać państwowy nadzór bhp, służba sanitarna lub wiążąca instrukcja związku zawodowego.

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymywania ŚOI w stanie zdatnym do użytku i kontrolowania ich używania. Muszą ostrzec pracowników, że nie mogą zabierać sprzętu ochronnego będącego własnością firmy do domu i używać go na własny użytek. Pracownik ma obowiązek przechowywać sprzęt ochronny w wyznaczonym miejscu i chronić go przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.

Czy w takim przypadku zamiast środków ochrony można zapewnić pieniądze?

Chociaż niektórzy pracodawcy to preferują, nie jest właściwe dawanie pracownikom pieniędzy zamiast środków ochrony indywidualnej.

Przy czyszczeniu, naprawie i praniu odzieży ochronnej wykorzystuje się zaplecze własne pracodawców, którzy najlepiej znają przyczyny zanieczyszczeń (np. oleje, kwasy itp.), dzięki czemu mogą również stosować najbardziej odpowiednie detergenty.

Jednak idealnym rozwiązaniem jest usługa wynajmu odzieży roboczej, która obejmuje również profesjonalne czyszczenie, naprawę i wymianę zniszczonych rzeczy, recykling i ekologiczną utylizację. Dzięki temu pracodawca nie będzie już musiał martwić się o sprawdzanie czystości, pranie i czyszczenie odzieży, regularną wymianę i przechowywanie czy wreszcie o ekologiczną utylizację tekstyliów.


W jaki sposób pracodawca może karać za nieużywanie przepisanej odzieży roboczej

Jeżeli obowiązek noszenia odzieży roboczej ustala pracodawca, to nie jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczących pracy wykonywanej przez pracownika. Jest wymogiem pracodawcy do należytego wykonywania pracy, a więc powodem zwolnienia. Wskazane jest, aby najpierw poprosić pracownika na piśmie o przestrzeganie zasad ubioru, z ostrzeżeniem o możliwości zwolnienia, jeśli pracodawca nie będzie nadal akceptował prośby.

Pracownik, który umyślnie nie używa odzieży lub obuwia stanowiących ochronny sprzęt roboczy lub ich części podczas wykonywania pracy, narusza obowiązek nałożony przepisami prawa dotyczącymi wykonywanej przez niego pracy.

Pracodawca może go wypowiedzieć z tego powodu, bo zgodnie z kodeksem pracy jest zobowiązany do używania ochronnego ubrania roboczego. W przypadku naruszenia obowiązków w sposób szczególnie rażący można by rozważyć natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy na podstawie kodeksu pracy.

Wypożyczając odzież roboczą Lindström, oszczędzasz pieniądze i zmartwienia

W poprzednich akapitach wskazaliśmy, jakie problemy mogą pojawić się u pracodawców i pracowników z odzieżą roboczą. Ale wiele z nich może rozwiązać wypożyczalnia i pralnia przemysłowa.

Zdjęcie: Nasza usługa wynajmu odzieży roboczej pomaga obniżyć koszty i spełnić wymogi prawne.
  • Zaoszczędzisz na kosztach zakupu, ponieważ zapłacisz tylko za wypożyczenie odzieży roboczej.
  • Wyeliminowane zostaną koszty prania, sprzątania, niezbędnych napraw i konserwacji odzieży roboczej.
  • Nie będziesz musiał ponosić kosztów rejestracji i przechowywania, zawsze będziesz mieć do dyspozycji tylko te ubrania, których potrzebujesz.
  • Od ręki zajmiemy się również utylizacją i zakupem dla Ciebie nowej odzieży.

Outsourcing odzieży roboczej przynosi korzyści zarówno dużym firmom (np. firmom samochodowym, sieciom handlowym, firmom budowlanym czy spożywczym), jak i małym przedsiębiorcom. W Lindström zawsze tworzymy rozwiązania dopasowane do konkretnych pracodawców.

Podobne artykuły