Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest podstawą kultury We Care firmy Lindström i jest osadzone w naszych codziennych praktykach. Ponieważ praca stanowi znaczną część życia ludzi, chcemy mieć pewność, że nasi pracownicy nie są narażeni na żadne ryzyko w pracy. Niezależnie od tego, czy na co dzień pracujemy za biurkiem, czy na stojąco, bezpieczne środowisko pracy gwarantuje, że po zakończeniu dnia wszyscy wrócimy do domu, do swoich bliskich.

Wzmacnianie kultury „We Care”.  

W 2022 roku ponownie sprawdziliśmy nasze działania oraz sposób pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i uzyskaliśmy certyfikat ISO 45001, który określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy we wszystkich zakładach operacyjnych Lindström na całym świecie.   Rozumiemy, że prowadzenie kultury doskonałości w zakresie bezpieczeństwa wymaga, aby każdy z nas był przygotowany na to, aby być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo własne i osób wokół nas. Zdrowie i bezpieczeństwo w Lindström opiera się na naszej kulturze We Care, która promuje wzajemną troskę na wiele sposobów.  

Ilona Laine , która w Lindström jest zaangażowana w inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na całym świecie, mówi: „Nasze inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa projektujemy tak, aby dotyczyły rozwoju, uczenia się i budowania potencjału. Naszym celem jest ciągłe integrowanie bezpieczeństwa we wszystkich procesach biznesowych i tworzenie skutecznej współpracy z ludźmi na wszystkich poziomach. Uzyskanie certyfikatu ISO 45001 jest w pewnym sensie formalizacją naszej kultury „We Care” . ” 

Po co kupować, skoro można wypożyczyć?

Nasi klienci zużyli już ponad 10 milionów sztuk odzieży roboczej Lindstrom na całym świecie!

Zastanawiasz się dlaczego? 

Odpowiedzi znajdziesz w Mini przewodniku o wypożyczaniu odzieży roboczej!

Ciągłe doskonalenie 

Dodatkowo certyfikat ISO 45001 prowadzi nas na różnych poziomach zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Od ustanowienia, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy po identyfikację braków w systemie, certyfikat stanowi mocny fundament do ciągłego rozwoju w obszarze.  

Harri Puputti, dyrektor ds. jakości i zgodności oraz kierownik działu BHP w firmie, twierdzi: „Nadzorujemy zdrowie i bezpieczeństwo w Lindström dzięki wykazanemu przywództwu i zintegrowanemu podejściu do zarządzania, koncentrując się na ludziach, procesach, systemach, obiektach, kulturach dynamika i technologia. Angażowanie współpracowników na całym świecie w celu szerzenia świadomości na temat bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy to ciągły wysiłek”.  

Harri wyjaśnia dalej, że dział BHP zobowiązał się do przyjęcia praktyk promujących lepszą ergonomię, dobre samopoczucie, zdrowie psychiczne i większe bezpieczeństwo w Lindström. Powtarzające się zaplanowane inspekcje, inspekcje doraźne, obserwacje bezpieczeństwa, zgłaszanie incydentów, spacery dotyczące bezpieczeństwa i kampanie uświadamiające to tylko niektóre z czynników, które pomagają utrzymać bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich. 

Uzyskanie certyfikatu ISO 45001 gwarantuje, że budujemy systematyczne podejście do identyfikowania możliwości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwiązywania niezgodności systemu zarządzania. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie i rozwój naszych praktyk poprzez intensyfikację i pogłębianie szkoleń, monitorowanie warunków pracy i szerzenie świadomości na temat bezpieczeństwa. 

​Jeśli masz pytania odnośnie przepisów, rozważasz wynajem odzieży roboczej to zajrzyj na naszą stronę i wybierz regionalnego przedstawiciela.

Podobne artykuły