W tętniących życiem współczesnych miejscach pracy subtelne, ale wszechobecne zjawisko wciąga pracowników w sieć prezenteizmu. Często przyćmiony przez swój bardziej jawny odpowiednik, absencję, prezenteizm po cichu podważa produktywność i dobre samopoczucie, wspierając fizyczną obecność bez prawdziwego zaangażowania. Jednak głębsza analiza ujawnia zawiłe wątki prezenteizmu, które wplatają się w kulturę miejsca pracy i przyczyniają się do wypalenia zawodowego i opóźnień w pracy.

Zagrożenia prezenteizmu

Prezenteizm przejawia się w miejscu pracy różnymi kanałami:

  • Oczekiwania kulturowe: Pracownicy odczuwają presję, aby zawsze być widocznie obecni, niezależnie od ich rzeczywistej produktywności. Ta norma kulturowa zmusza jednostki do pojawiania się, nawet jeśli nie są mentalnie lub emocjonalnie zaangażowane w swoją pracę.
  • Integracja technologiczna: chociaż postęp technologiczny ułatwia łączność, zaciera również granice między pracą a życiem osobistym. Stała dostępność za pośrednictwem e-maili i powiadomień zachęca pracowników do pozostania przywiązanym do pracy, nawet poza godzinami pracy.
  • Strach przed pozostawaniem w tyle: W środowisku konkurencyjnym istnieje wszechobecny strach przed byciem postrzeganym jako mniej zaangażowany niż rówieśnicy. Strach ten popycha jednostki do przepracowania i poświęcania czasu osobistego, aby zachować pozory oddania.
  • Erozja granic: Brak wyraźnych granic między pracą a życiem osobistym pogłębia prezenteizm. Bez określonych ograniczeń pracownicy mają trudności z odłączeniem się od pracy, co prowadzi do chronicznego stresu i pogorszenia samopoczucia.

Wpływ prezenteizmu

Prezenteizm wywiera piętno zarówno na osobach, jak i organizacjach:

-Wypalenie: Nieustanna presja obecności i występów może prowadzić do wypalenia. Wyczerpanie emocjonalne, cynizm i zmniejszone poczucie skuteczności to częste skutki długotrwałego prezenteizmu.

-Zmniejszona produktywność: Pomimo zamiaru wykazania zaangażowania, prezentyzm często skutkuje zmniejszeniem produktywności. Pracownicy, którzy są fizycznie obecni, ale nieobecni mentalnie, wykonują zadania dłużej, co prowadzi do opóźnień i nieefektywności.

-Obciążenie zdrowia psychicznego: Nieustanny cykl prezenteizmu przyczynia się do zwiększonego poziomu stresu, niepokoju i depresji wśród pracowników. Ciągła presja, by spełniać nierealistyczne oczekiwania, znacząco odbija się na dobrostanie psychicznym.

-Wysoka rotacja: Organizacje dotknięte prezentyzmem często doświadczają podwyższonego wskaźnika rotacji. Pracownicy, którzy czują się niedoceniani i przepracowani, częściej szukają możliwości gdzie indziej w poszukiwaniu zdrowszego środowiska pracy.

Zrozumienie stanowiska i cech osobistych

Zarówno czynniki związane z pracą, jak i cechy osobiste odgrywają rolę w utrwalaniu prezenteizmu:

Charakterystyka stanowiska: Role wymagające dużego stresu, duże obciążenie pracą i brak autonomii mogą podsycać prezentyzm. Pracownicy na wymagających stanowiskach mogą czuć się zmuszeni do okazania swojego zaangażowania poprzez obecność fizyczną, nawet kosztem dobrego samopoczucia.

Cechy osobiste: Osoby o tendencjach perfekcjonistycznych lub silnej potrzebie aprobaty są szczególnie podatne na prezenteizm. Ich wewnętrzna chęć osiągania doskonałości i strach przed porażką skłaniają ich do przepracowania i poświęcania czasu osobistego.

Rozwiązanie problemu prezenteizmu

Aby walczyć z prezentyzmem, organizacje muszą priorytetowo potraktować następujące strategie:

Promuj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym: zachęcaj pracowników do ustanawiania wyraźnych granic między pracą a życiem osobistym, podkreślając znaczenie odpoczynku i regeneracji.

Skoncentruj się na wynikach: przenieś uwagę ze zwykłej obecności na wyniki. Wdrażaj elastyczne ustalenia dotyczące pracy, w których priorytetem jest produktywność w stosunku do zarejestrowanych godzin.

Normalizuj czas wolny: Świeć przykładem i zachęcaj pracowników do korzystania z przerw i wakacji bez poczucia winy i piętna. Doceniaj i nagradzaj na podstawie wyników, a nie przepracowanych godzin.

Wspieraj zdrowie psychiczne: inwestuj w zasoby i inicjatywy, które wspierają dobre samopoczucie emocjonalne pracowników. Zapewnij dostęp do usług doradczych i programów radzenia sobie ze stresem.

Podsumowując, prezenteizm stwarza poważne zagrożenie dla produktywności i dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Rozumiejąc podstawowe wątki i wdrażając strategie ich rozwiązania, organizacje mogą stworzyć środowisko, w którym pracownicy prosperują i rozkwitają.
​Jeśli masz pytania odnośnie przepisów Kodeksu Pracy, rozważasz wynajem odzieży roboczej to zajrzyj na naszą stronę i wybierz regionalnego przedstawiciela.

Podobne artykuły