Wiele firm doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest troska o ekologię, zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, dlatego stara się dostosować swoje produkty i usługi, aby były bardziej atrakcyjne dla klienta. Ludzie chcą otrzymywać nie tylko towary, ale także wiedzę, że zachowują się odpowiedzialnie wobec naszej planety.

Podejście tych ekologicznych firm do produktów i usług znacznie różni się od tego, co jest dziś powszechne. Ekologia nie oznacza tylko tego, że firma produkuje coś o mniejszym śladzie węglowym lub całkowicie unika paliw kopalnych.

Zdjęcie: Młodzi pracownicy dbają o wpływ swojej firmy na środowisko.

Przykładem globalnych firm ekologicznych jest np. producent odzieży Patagonia, który stara się używać wysokiej jakości materiałów, które są jednocześnie minimalnym obciążeniem dla środowiska. Wiele z ich surowców jest poddawanych recyklingowi lub jest uprawianych metodami ekologicznymi, aby zmniejszyć ich ślad ekologiczny. Celem Patagonii jest całkowita neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 r. Firma przekazuje również 1% swojej sprzedaży na wsparcie organizacji ekologicznych na całym świecie, które dążą do odbudowy lasów, niszczenia tam i ochrony zagrożonych gatunków.

Drugim przykładem jest znana firma technologiczna Apple, która wykorzystuje aluminium w 100% pochodzące z recyklingu, a także panele słoneczne i ogólnie odnawialne źródła energii oraz czystą energię elektryczną. Oprócz tego Apple uruchomiło specjalny program wymiany starych urządzeń na nowe, aby nie marnować zasobów i materiałów.

Co oznacza zrównoważony biznes i społeczna odpowiedzialność biznesu

Koncepcja zrównoważonego biznesu ma wiele wspólnego z tzw. modelem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i czasami ludzie używają tych terminów w tym samym znaczeniu. Ale różnica między nimi jest w czasie. Zrównoważony biznes wyznacza długoterminowe i ambitniejsze cele, podczas gdy CSR zadowala się efektami krótkoterminowymi.

Zrównoważony biznes składa się z trzech podstawowych elementów:

  • Ekologiczne: przywracanie bogactwa naturalnego, ochrona zasobów, energii i wody, gospodarowanie odpadami i recykling itp.
  • Społeczne: dbałość o zasoby ludzkie, priorytetowe traktowanie lokalnej siły roboczej i słabszych grup społecznych, nacisk na równe warunki, różnorodność, troska o społeczność lokalną, podnoszenie jakości życia, oferowanie edukacji i rozwoju, prorodzinna polityka firmy, wolontariat pracowniczy i darowizny.
  • Ekonomiczny: oszczędzanie środków finansowych, ograniczanie zbędnych wydatków, inwestowanie w odbudowę ekosystemów, przyjazny dla środowiska sprzęt, produkty i usługi.
  • Zaangażowanie własnego biznesu w GOZ to także skuteczny sposób na zrównoważony biznes. W jej ramach produkty i materiały pochodzące z recyklingu są konsekwentnie wykorzystywane do produkcji innych produktów, dzięki czemu nie powstają żadne niepotrzebne odpady. Stosowana jest tu współpraca między różnymi branżami oraz zrównoważona produkcja i konsumpcja.
Zdjęcie: Zaangażowanie firmy w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zrównoważony biznes jako przewaga konkurencyjna

Dwie trzecie Polaków oczekuje od firm przede wszystkim uczciwego postępowania i ochrony środowiska. Najbardziej widoczne jest to wśród młodszego pokolenia (tzw. millenialsów), które interesuje się produktami zrównoważonymi i lokalnymi, gdzie i w jakich warunkach zostały one wyprodukowane oraz jakie substancje zawierają. W firmach, w których pracują lub o których myślą, są zainteresowani tym, jak firma jest odpowiedzialna i czy ich praca będzie miała wyższy sens.

Ponad 40% firm wymienia starania mające na celu zwiększenie ich atrakcyjności dla klientów, partnerów biznesowych i pracowników, zwiększenie konkurencyjności, kontrolę kosztów i radzenie sobie z nadchodzącymi przepisami jako powody zrównoważonego rozwoju. Już co trzecia krajowa firma widzi możliwości biznesowe w zrównoważonym rozwoju.

Lindström jest przykładem zrównoważonego biznesu

Nasza firma jest świadoma wpływu swojej działalności na środowisko, dlatego już dawno przystąpiła do systemu gospodarki o obiegu zamkniętym, głównie poprzez ponowne użycie i naprawę zużytej odzieży roboczej oraz przedkładanie wynajmu odzieży nad sprzedaż.

Zasada wynajmu odzieży roboczej Lindström polega na tym, że nasza firma projektuje dla swoich klientów kolekcje odzieży roboczej dokładnie odpowiadające normom higieny i bezpieczeństwa w danej dziedzinie. Ubrania są następnie regularnie higienicznie czyszczone, prane i naprawiane, aby nie trafiły przedwcześnie na wysypiska śmieci. Jeśli odzieży nie można już naprawić, tekstylia są poddawane recyklingowi i przetwarzane na nowe produkty (np. ręczniki przemysłowe, maty, torby zwrotne). Rezultatem jest praktycznie zero odpadów tekstylnych (zero waste) oraz znaczne oszczędności energii dzięki masowemu praniu przemysłowemu.

I to nie wszystko, Lindström współpracuje z innymi firmami w zakresie opracowywania nowych materiałów (z wodorostów, skrobi lub celulozy), digitalizacji swoich procesów (np.

Zdjęcie: Przyzwoita i higienicznie czysta odzież dla pracowników służby zdrowia.

Konkretne oddziaływania biznesu na sferę społeczną i otoczenie

Na firmach spoczywa ogromna odpowiedzialność w zakresie zrównoważonego rozwoju, a według badania przeprowadzonego przez Związek Przemysłu i Transportu wiosną 2022 r. firmy podejmują już konkretne kroki. W przeciwieństwie do ogólnych sformułowań, które teraz przedstawiają, powinni teraz być w stanie konkretnie je określić ilościowo.

Akronim ESG (Environmental, Social and Governing) odnosi się do nowego rodzaju raportowania, który ma zastosowanie do dużych firm zatrudniających ponad 250 pracowników, których obroty przekraczają 50 mln euro od 1 stycznia 2023 r. i których działalność przekracza 43 mln euro. A od 1 stycznia 2026 r. obowiązek tego raportowania będzie dotyczył również małych i średnich przedsiębiorstw.

Odpowiedzialność społeczna przejawia się w organizacji, na przykład tym, że firma interesuje się swoimi pracownikami i przestrzega kodeksu pracy. Zewnętrznie to np. relacja z klientem, wspieranie organizacji non-profit czy udział w projektach charytatywnych. Obszar społeczny definiowany jest jako podsumowanie poziomu innowacyjności, zaufania, identyfikacji pracowników z firmą, satysfakcji i odpowiedzialności w firmie. Im bardziej żywotna firma, tym mniejsza rotacja pracowników, tym stabilniejsza i sprawniej reaguje na zmiany.

Większość uczestników ankiety stwierdziła, że ​​wdrożenie środowiskowej i społecznej strategii biznesowej doprowadziło do większego zadowolenia klientów, lepszej reputacji, większej wydajności, a nawet zwiększenia udziału w rynku.

Lindström otrzymał złoty medal EcoVadis za zrównoważone podejście do biznesu.

Uważaj na greenwashing lub gdy zrównoważony rozwój jest tylko strategią marketingową

Większe firmy zazwyczaj skłaniają się ku kwestiom środowiskowym przede wszystkim ze względów wizerunkowych. Powodem jest nadążanie za obecnym trendem i pokazanie, jak bardzo są odpowiedzialni. Niestety w większości przypadków prowadzi to do tzw. greenwashingu, czyli nieuzasadnionego zazieleniania własnego biznesu. Wiele firm stawia na niewiedzę klienta i operuje mało istotnymi faktami. Chwalą się np. tym, że produkt nie zawiera zakazanych od lat CFC ani ołowiu. Niektóre produkty posiadają certyfikaty, które nie są wiarygodne.

A co z Twoją firmą, czy myślałeś o jej zaletach?

Podobne artykuły