Drodzy Klienci,

Komunikat z  dn. 16-03-2020 r.

W związku z wyjątkową sytuacją przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19 (SARS CoV-2), chcielibyśmy zapewnić, że serwis Lindström świadczący usługi wynajmu i serwisu mat wejściowych i odzieży roboczej działa bez zmian.
Jeśli zajdą nadzwyczajne okoliczności i zdecydujemy się czasowo przerwać świadczenie usług, niezwłocznie o tym powiadomimy.

Traktujemy priorytetowo ochronę zdrowia naszych Klientów i naszego własnego, dlatego jeśli wystąpiłoby jakiekolwiek zagrożenie, przerwalibyśmy świadczenie usług.
Zapewniamy, że techniki prania oraz sposób dostawy do Klientów, spełnia wszystkie wymogi higieny.

Jednocześnie przypominamy, że aby zminimalizować możliwość zakażenia się koronawirusem, należy:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Zobacz nasz przewodnik jak poprawnie myć dłonie

Drodzy Klienci, uważajcie na siebie, swoich bliskich i bądźcie zdrowi!

Nasz Dział Obsługi Klienta kontynuuje prace, jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu.

Dział Obsługi Klienta  Lindström

Telefon: 22 614 24 05
E-mail: biuro@lindstromgroup.com

Podobne artykuły