Łatwo jest twierdzić, że firma jest zrównoważona, ale znacznie trudniej to udowodnić, zwłaszcza gdy działalność jest rozproszona geograficznie i w grę wchodzą różne poziomy standardów branżowych. Recenzje stron trzecich to świetny sposób na uzyskanie perspektywy z zewnątrz. EcoVadis – największy i najbardziej zaufany na świecie dostawca ocen zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw od 2007 roku, pomaga firmom oceniać ich wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju i wprowadzać ulepszenia.

Jesteśmy zachwyceni, że otrzymaliśmy złotą ocenę za nasze ciągłe wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju , co plasuje nas w gronie 5% najlepszych spośród ponad 100 000 ocenionych firm i 2% najlepszych w naszej branży . Bardzo znaczący wynik w kwestii ochrony środowiska – 90/100, jest szczególnie inspirujący dla przyszłego rozwoju.

Zrównoważony rozwój jest ważnym czynnikiem generującym wartość dla naszego rozwijającego się globalnego biznesu. W zeszłym roku podjęliśmy zdecydowane kroki w celu wdrożenia naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Naszym najwyższym priorytetem było zbudowanie zintegrowanego modelu operacyjnego w celu zademonstrowania i kompleksowego monitorowania holistycznego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju. To powód do wielkiej dumy dla całej naszej firmy, że nasze ambicje i działania zostały docenione i potwierdzone złotą oceną EcoVadis” – mówi Inari Laveri, menedżer ds. jakości i zgodności w Grupie Lindström.

Holistyczne spojrzenie na zrównoważony rozwój

Ramy metodologii EcoVadis oceniają firmy pod kątem ich działalności w czterech obszarach – etyka, środowisko, prawa pracy i prawa człowieka oraz zrównoważone zamówienia. Niektóre z konkretnych działań, które przyczyniły się do poprawy naszych ocen, to:

  • Zostanie sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact
  • Rozszerzanie zakresu certyfikatów systemów zarządzania Grupy poprzez dodanie ISO45001 do istniejącego zestawu certyfikatów – ISO 9001, ISO 14001 i EN14065
  • Popraw dokumentację związaną z etyką, pracą i prawami człowieka

Kirsi Wilenius-Isotalo , starszy menedżer ds. kluczowych klientów, mówi: „Przyznanie Złotego Certyfikatu od EcoVadis ogromnie pomaga w dziale zakupów i ułatwia zarządzanie relacjami z dostawcami zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas. Pomaga nam to w osiągnięciu wspólnego zrozumienia kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju z naszymi klientami i dostawcami, eliminując złożoność standardów geograficznych lub branżowych.

Kirsi mówi dalej, że podróż do uzyskania oceny EcoVadis rozpoczęła się od prośby jednego z naszych cenionych klientów. EcoVadis upraszcza proces weryfikacji przy wyborze partnera, a także ocenia istniejących partnerów pod kątem wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Eliminuje czasochłonne, specyficzne dla firmy procesy i kwestionariusze i natychmiast tworzy wspólną płaszczyznę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Orion Corporation jest naszym cenionym klientem od 22 lat. Jussi Lindholm, kierownik ds. zaopatrzenia w firmie Orion, mówi: „Mamy ogromną sieć dostawców w ponad 50 krajach. Nasza baza dostawców zaopatruje nas w opakowania i surowce, takie jak aktywne składniki i produkty farmaceutyczne. Ponadto polegamy na partnerach zewnętrznych w zakresie świadczenia usług i materiałów wspierających naszą podstawową działalność (zaopatrzenie pośrednie). Własna działalność Orion obejmuje tylko część łańcucha wartości naszych produktów i zdajemy sobie sprawę ze znaczenia zapewnienia i rozwoju zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. Ważne jest dla nas również, aby nasi dostawcy nieustannie dokładali wszelkich starań poprawić swoje wyniki w ogólnie uznanych obszarach odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania Lindström i działań ciągłego doskonalenia na rzecz zrównoważonej działalności.

Inari dodał: „Ocena EcoVadis wspiera nasze ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju i naszą nadrzędną strategię, dzięki czemu dążymy do najwyższych poziomów. Program pomaga nam systematycznie rozwijać nasze praktyki i proaktywnie zajmować się odpowiedzialnym pozyskiwaniem surowców, równością szans i dobrym samopoczuciem w miejscu pracy oraz pozytywnym wkładem w nasze lokalne społeczności i środowisko. W przyszłości planujemy skupić się szczególnie na raportowaniu na temat pracy i praw człowieka.

Oferujemy najlepszą obsługę klienta i najlepszej jakości czyściw wielokrotnego użytku w Polsce.  Aby omówić korzyści i oszczędności wynikające z wynajmu czyściw,  skontaktuj się z naszym zespołem już dziś.

Podobne artykuły