Obecnie nie tylko duże korporacje, ale również małe firmy i osoby samozatrudnione dostrzegają korzyści wynikające z wykorzystania zewnętrznych specjalistów do niektórych czynności. Dzięki temu nie muszą zwiększać szeregów swoich stałych pracowników i mają więcej czasu na skupienie się na głównej działalności swojego biznesu. Outsourcing może zapewnić wszystko, co jest korzystne dla organizacji, co można ująć w umowie i gdzie można określić kluczowe wskaźniki wydajności, na podstawie których ocenia się pracę dostawcy.

Outsourcing zjednoduší podnikání.
Zdjęcie: Outsourcing niektórych czynności się opłaca

Outsourcing to proces, w którym firma przekazuje część swojej działalności zewnętrznym dostawcom, którzy są wyspecjalizowani w danej dziedzinie i mogą ją wykonać taniej, wydajniej i z wyższą jakością niż sama firma lub jednoosobowa działalność gospodarcza. Czasami termin ten jest używany do wskazania formy świadczenia usług, procesów i czynności, czasami termin ten odnosi się do samego procesu alokacji. Ten proces może pomóc Twojej firmie na wiele sposobów:

 • Outsourcing zmniejszy koszty pracowników, technologii, produkcji i inne wydatki, które są związane z daną działalnością. Zewnętrzni dostawcy mogą być w stanie zaoferować tańsze usługi dzięki lepszej technologii i specjalizacji.
 • Dostawcy zewnętrzni specjalizują się w danej dziedzinie i mogą mieć większe doświadczenie i wiedzę niż firma. Dzięki temu mogą oferować wyższą jakość i lepsze wyniki niż pracownicy wewnętrzni.
 • Outsourcing pozwala firmom lepiej reagować na zmiany popytu na rynku, ponieważ mogą być bardziej elastyczne i szybciej dostosowywać swoje możliwości i ofertę usług bez konieczności inwestowania we własne zasoby.
 • Outsourcing pozwala firmom skupić się na swojej podstawowej działalności i poświęcić więcej czasu i zasobów na innowacje i rozwój nowych produktów i usług.
 • Outsourcing może zmniejszyć ryzyko związane z prowadzeniem niektórych działań, takich jak usługi informatyczne, księgowość czy sprawy prawne, ponieważ zewnętrzni dostawcy specjalizują się w tych obszarach i mogą zaoferować wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony.

Ogólnie rzecz biorąc, outsourcing może pomóc firmom efektywniej wykorzystywać zasoby i zwiększać ich konkurencyjność na rynku. Jednak ważne jest, aby dokładnie rozważyć, które działania zlecić na zewnątrz i wybrać rzetelnych i wysokiej jakości dostawców zewnętrznych.

Efektivnější využití zdrojů díky outsourcingu.
Zdjecie: Sprzątanie może być jedną z czynności zlecanych na zewnątrz

Dlaczego warto zlecać na zewnątrz różne działania

Dzięki zespołowi różnorodnych specjalistów, którzy są tańsi niż pracownicy, nawet małe firmy zyskują duży zestaw umiejętności. Mogą one skorzystać zwłaszcza na ich specjalizacji, pełnym wykorzystaniu i zmiennym wolumenie pracy. Ponadto firma nie płaci za te pracowników ubezpieczenia ani urlopu.

Wirtualny asystent wykonuje określone czynności, takie jak korespondencja, obsługa zamówień, reklamacji itp., dokładnie według potrzeb klienta, w uzgodnionym czasie.

Obsługa klienta zwiększa satysfakcję klienta nawet o 40%. Zmniejsza koszty pracy wewnętrznej nawet o 90%.

Dzięki marketingowi zewnętrznemu następuje wzrost sprzedaży z danych kanałów o 50 procent lub więcej. Firmy zyskują ekspertów, którzy potrafią bezbłędnie i wielokrotnie przekładać strategię na rzeczywistą praktykę.

Praca księgowego nie zawsze jest też konieczna wewnętrznie, w zależności od wielkości firmy i ilości dokumentów fakturujących, na zewnątrz można zlecić tylko kilka godzin miesięcznie.

Firma może zapewnić swoim pracownikom różnorodne świadczenia zewnętrzne, niezależnie od tego, czy są to lekcje języków obcych, szkolenia, zajęcia sportowe i inne nagrody.

Outsourcing odzieży roboczej

Dzięki wypożyczeniu odzieży roboczej Lindström zyskujesz większą elastyczność, oszczędności finansowe i pewność spełnienia wszelkich norm prawnych.

Przykłady dziedzin, w których outsourcing jest stosowany w praktyce

Outsourcing może obejmować wiele różnych obszarów i działań w firmie:

 • usługi IT – np. zarządzanie siecią, serwisami WWW, bazami danych, rozwiązaniami chmurowymi, tworzenie oprogramowania, testowanie, bezpieczeństwo,
 • usługi księgowo-finansowe – prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatków, fakturowania, zarządzanie przepływami pieniężnymi, analiza wyników finansowych itp.,
 • usługi personalne – rekrutacja i selekcja pracowników, administracja benefitami pracowniczymi, szkolenia, mentoring,
 • usługi marketingowe i reklamowe – tworzenie stron internetowych, zarządzanie mediami społecznościowymi, reklama internetowa, PR,
 • usługi logistyczne i transportowe – np. magazynowanie, pakowanie, transport towarów, śledzenie,
 • roboty drogowe,
 • zarządca obiektu – ​​zarządzanie budynkami i infrastrukturą, w tym sprzątanie i konserwacja mat czyszczących,
 • catering i posiłki dla pracowników,
 • ochrona obiektu,
 • przemysłowe pranie i konserwacja odzieży roboczej itp.

Jakie są korzyści z outsourcingu odzieży roboczej?

Outsourcing odzieży roboczej ma kilka zalet dla biznesu w zakresie optymalizacji kosztów zakupu, konserwacji, czyszczenia i przechowywania odzieży oraz uzyskiwania oszczędności dzięki rabatom ilościowym. Dostęp do profesjonalnej wiedzy i technologii w zakresie produkcji i konserwacji odzieży roboczej prowadzi do poprawy jakości i trwałości odzieży oraz zmniejszenia ryzyka jej uszkodzenia lub zużycia.

Klient zamienia koszty stałe (koszty własnych pracowników i własnej obsługi serwisu) na zmienne, gdy płaci tylko za bezpośrednio świadczone usługi. Zwiększa to elastyczność firmy i usprawnia przenoszony proces.

Kvalitní pracovní oděvy a outsourcing jejich údržby.
Zdjęcie: Profesjonalna firma przejmie pranie odzieży

Outsourcing odzieży roboczej pozwala uzyskać wysokiej jakości odzież roboczą, spełniającą najnowsze normy bezpieczeństwa i normy z różnych dziedzin. Pomoże to zmniejszyć ryzyko obrażeń w miejscu pracy i poprawić ochronę pracowników. Usługa pozwoli również ludziom w firmie na większą elastyczność i szybsze reagowanie na zmiany zapotrzebowania na odzież, jednocześnie zmniejszy zapotrzebowanie na niezbędną powierzchnię magazynową i skróci czas dostawy odzieży.

Profesjonalna pielęgnacja odzieży pracowniczej

Nasza firma Lindström zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z wynajmem i pielęgnacją odzieży roboczej. Projektujemy odzież roboczą dla różnych branż zgodnie ze standardami i wymaganiami klientów, a następnie ją produkujemy i wypożyczamy. W ramach usługi profesjonalnie zajmujemy się ich konserwacją oraz wymianą uszkodzonych elementów na nowe. Zainteresowani mogą z grubsza obliczyć oszczędności wody, energii, proszków do prania lub odpadów tekstylnych w porównaniu z praniem w domu za pomocą kalkulatora zrównoważonego rozwoju.

Jak działa usługa? Obejrzyj wideo:

Nasz kierowca przywiezie czystą odzież do firmy, a w dodatku umieszcza ją bezpośrednio w szafkach poszczególnych pracowników. Równocześnie odbiera brudną odzież w workach i zabiera ją do wyprania.

W pralni pracownicy sortują brudną odzież i piorą ją w przemysłowych pralkach na programie według standardów higienicznych wymaganych przez klienta. Po wypraniu i wysuszeniu ubrania są sprawdzane, naprawiane lub wymieniane. Następnie są pakowane i przewożone do miejsca pracy klienta. Na koniec całego cyklu dbamy o recykling i ekologiczną utylizację zużytej odzieży. Klient nie musi martwić się o nic związanego z odzieżą roboczą.

Podobne artykuły