Rozwiązania Lindström – Kolekcja WelderPro

Ubrania robocze do spawania powinny spełniać szereg norm i wymogów, dzięki którym w pełni zabezpieczą pracownika przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami wywoływanymi wykonywaną pracą. Ubranie to zapewnia nie tylko kompleksową ochronę, ale też charakteryzuje się funkcjonalnością i wysoką użytecznością. Dobrze zaprojektowany kombinezon spawacza nie krępuje ruchów i nie ogranicza widoczności w sposób uniemożliwiający swobodne wykonywanie pracy.

Ubrania robocze do spawania – jaka norma?

Ubrania robocze do spawania zostały znormalizowane normą PN-EN ISO 11611 pt. Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.  Ubrania spełniające niniejszą normę zapewniają wysoką ochronę pracownika przed negatywnymi skutkami wywoływanymi charakterem wykonywanej przez niego pracy. Norma ta określa jakie kombinezony robocze mogą być wykorzystywane przez spawaczy. Warto pamiętać o tym, że odzież przemysłowa nie ma charakteru uniwersalnego, w związku z czym kurtka i spodnie do spawania każdorazowo powinny być dobierane zgodnie z obowiązującymi normami.

Ubrania te osłaniają użytkownika przed niewielkimi kroplami stopionego metalu, iskrami, czy też przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniami i promieniowaniem cieplnym. Co więcej, ubrania te chronią spawacza także przed krótkotrwałym kontaktem z prądem elektrycznym, którego napięcie wynosi nie więcej niż 100 V – przy zwykłych warunkach spawania.

Ubranie kilkuczęściowe

Jeśli nasz pracownik, ze względu na wygodę nie zdecyduje się na kombinezon spawacza możemy mu zaoferować profesjonalną odzież do spawania. Norma PN-EN ISO 11611 reguluje ubrania robocze do spawania składające się z kilku części, takich jak:

  • Ubrania robocze (kurtki wraz ze spodniami)
  • Fartuchy
  • Kombinezony
  • Rękawy
  • Getry
  • Kaptury (sięgające ramion)

Ubrania spawalnicze powinny mieć odpowiednią konstrukcję. Wszelkie metalowe części – np. zamki – powinny być przykryte pod materiałem. Możliwe do zakrycia powinny być także kieszenie, a spodnie powinny być uszyte w taki sposób, by nie miały mankietów. Ubrania ochronne tego typu najczęściej wykonywane są ze skóry lub z bawełny impregnowanej niepalnie.

Odzież do spawania – Kolekcja WelderPo

Dwie klasy odzieży

W zależności od rodzaju wykonywanych zadań, ubrania robocze do spawania podzielone zostały na dwie klasy. Klasa 1 obejmuje ubrania ochronne dostosowane do mniej niebezpiecznych technik  spawania, natomiast klasa 2 obejmuje ubrania, w których można wykonywać pracę technikami bardziej niebezpiecznymi. Istotnym kryterium w podziale na klasy jest też ilość rozprysków i ilość kropel stopionych metali.

Ubrania ochronne klasy 1 stosuje się np. przy takich technikach spawania, jak spawanie TIG, MIG, lutowanie, czy spawanie mikroplazmowe. Do bardziej niebezpiecznych technik, takich jak cięcie tlenem, plazmą, czy też żłobienie, wykorzystuje się już ubrania klasy 2. Co więcej, ubrania obydwu klas – w zależności od zakresu pracy – mogą także być wykorzystane do obsługi maszyn.

Ostrożne użytkowanie!

Należy pamiętać, że występują pewne czynniki, które zmniejszają właściwości ochronne ubrań spawalniczych. Jednym z takich czynników jest np. promieniowanie UV, występujące szczególnie w trakcie spawania metodą MIG i MAG. W tej sytuacji warto stosować najwyższej jakości ubrania robocze do spawania, jak również często przeprowadzać kontrole ich stanu.

Należy również pamiętać, że właściwości ochronne mogą być ograniczone za sprawą innych czynników. Powinieneś unikać zanieczyszczania ubrań wszelkimi, palnymi substancjami, co ogranicza ich poziom osłony przed płomieniami. Ubrania te, jeśli będą zawilgocone lub mokre (np. od potu), obniżą też swoje właściwości ochronne przed działaniem energii elektrycznej.

Nie zabezpieczają przed wszystkim!

Należy pamiętać, że ubrania ochronne służą znaczącemu poprawieniu bezpieczeństwa pracy na stanowisku spawacza, ale nie eliminują całkowicie wszystkich zagrożeń. Bardzo ważna jest świadomość, że właściwości ochronne odzieży maleją w przypadku spawania w pomieszczeniu o większej zawartości tlenu.

Odzież ochronna tylko częściowo chroni przed porażeniem elektrycznym. Jeżeli istnieje większe ryzyko kontaktu z prądem, należy stosować odpowiednie warstwy ochronne i izolacyjne! Ciągle najważniejszy pozostaje więc zdrowy rozsądek i zachowanie stuprocentowej ostrożności.

Ubrania dla spawacza – rzecz najważniejsza!

Ubrania robocze do spawania to obowiązkowe wyposażenie każdego spawacza. Dobra jakość odzieży zapewnia bezpieczeństwo pracy i wpływa na dłuższy cykl życia odzieży oraz zachowanie właściwości ubrań wymaganych przez branżę. Należy jednak pamiętać, że ubrania spawalnicze nie chronią przed wszystkimi zagrożeniami, a ich użytkownik zawsze powinien kierować się regułą zdrowego rozsądku. Kilkuczęściowe ubranie do spawania to nie tylko odpowiednio skrojone spodnie do spawania, to także kurtka do spawania, która chroni przed wymienionymi wcześniej zagrożeniami.

Podobne artykuły