Lindström bierze udział w projekcie „Tekstiilien kiertotalous” (Circular Economy of Textiles) finlandzkiego VTT Technical Research Center, który testuje przyszłe rozwiązanie w zakresie przetwarzania odpadów włókienniczych. Dzięki technologii opracowanej przez VTT starą odzież bawełnianą zebraną od klientów można rozpuścić, a otrzymany surowiec włóknisty przetworzyć na nowe ubrania.

Rozwiązania w recyklingu tekstyliów

Usługa wynajmu tekstyliów Lindström została stworzona i jest rozwijana zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym – tekstylia są kupowane tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba, i są przekazywane w recyklingu od jednej firmy do drugiej. Wypożyczalnia tekstyliów zapewnia rozwiązanie całkowicie uwalniające twoją firmę od odpadów, ponieważ pełną odpowiedzialność za ślad ekologiczny i utylizację ponosi Lindström.

https://www.youtube.com/watch?v=xa-E2Re3bDE

 

Lindström’s rental textile service was created and is being developed in accordance with the principles of circular economy – textiles are procured only when there is actual need, and they are used up by recycling them from one company to another. Rental textiles provide a completely waste-free solution for the user, as the responsibility for the ecological footprint of their use and responsible disposal is shouldered by Lindström.

When a textile is unusable as a garment or sheet, for example, its life span is extended by transforming it into a new product, recycling it mechanically or using it for energy production. Finding suitable uses for textiles that are in poor condition and unfit for use is another considerable challenge for Lindström. Textile waste is a globally expanding problem, to which Lindström is now actively seeking a solution.

The dissolving technology being tested would enable used raw materials to be processed into recycled fibre raw materials and an ecosystem of closed circulation to be created. Compared to virgin cotton, recycled fibre reduces the water and carbon footprint considerably and is more environmentally friendly compared to the production of viscose fibre, for example.

“Since we have developed and are still developing our service from the perspective of circular economy, we are extremely interested about this project. Only by testing and trying out solutions, we can find out what works. We are actively and enthusiastically testing new technologies also with regard to the development of our own service. This project can create the solution of the future for the processing of our textile waste,” describes Juha Laurio, President & CEO of Lindström Group.

Lindström’s workwear is produced according to the principles of waste hierarchy: textiles are manufactured only for actual need, fabric loss is minimised and the products are designed to be easy to repair and durable in terms of use and maintenance. The garments are also recycled from one user to another until they are ultimately unusable. Textiles that end up as waste are processed into new products, recycled mechanically into raw materials or burned to generate energy. Currently, these measures cover 71% of Lindström’s waste textile volume, which in 2015 was 1.2 million kilograms for the entire Group.

VTT Technical Research Centre of Finland’s Tekstiilien kiertotalous (TEKI) project, which was launched internationally under the name The Relooping Fashion Initiative, pilots and models a closed circulation ecosystem, which adheres to the principles of circular economy and creates a foundation for a new kind of industrial utilisation of textile waste that is unsuitable for reuse.

For more information, please contact: www.reloopingfashion.org. The project is funded by Tekes and the participating companies.

 

Kiedy tkanina nie nadaje się do użytku jako odzież lub prześcieradło, jej żywotność zostaje przedłużona poprzez przekształcenie jej w nowy produkt, recykling mechaniczny lub wykorzystanie do produkcji energii. Znalezienie odpowiednich zastosowań dla wyrobów włókienniczych, które są w złym stanie i nie nadają się do użytku, jest kolejnym poważnym wyzwaniem dla Lindström. Odpady tekstylne to globalnie rosnący problem, dla którego Lindström aktywnie poszukuje coraz lepszych rozwiązań.

Aktualnie testowana technologia rozpuszczania umożliwi przetwarzanie wykorzystywanych surowców w przetworzone surowce włókniste i stworzenie zamkniętego obiegu wykorzystania tekstyliów. W porównaniu z dziewiczą bawełną, włókna z recyklingu znacznie redukują ślad wodny i węglowy, są też przyjaźniejsze dla środowiska niż na przykład produkcja włókna wiskozowego.

„Odkąd zaczęliśmy rozwijać usługę gospodarki obiegowej, jesteśmy bardzo zainteresowani tym projektem. Tylko testując i wypróbowując nowego rozwiązania, możemy dowiedzieć się, co daje najlepsze efekty. Aktywnie i entuzjastycznie testujemy nowe technologie również pod kątem rozwoju naszej usługi. Ten projekt może pomóc w tworzeniu przyszłych rozwiązań do przetwarzania naszych odpadów włókienniczych”, opisuje Juha Laurio, prezes i dyrektor generalny Lindström Group.

Hierarchia odpadów

Odzież robocza Lindström jest wytwarzana zgodnie z zasadami hierarchii odpadów: tekstylia są wytwarzane tylko w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb, straty materiału są minimalizowane, a produkty są zaprojektowane tak, aby były trwałe, łatwe do naprawy i konserwacji. Tekstylia, które trafiają do odpadów, są przetwarzane na nowe produkty, poddawane recyklingowi pod postacią surowców wtórnych lub spalane w celu wytworzenia energii. Obecnie ten proces obejmuje 71 proc. objętości odpadów włókienniczych Lindström, która w 2015 r. wyniosła 1,2 miliona kilogramów dla całej Grupy.

Centrum Badań Technicznych VTT fińskiego projektu Tekstiilien kiertotalous (TEKI), który na arenie międzynarodowej przybrał nazwę The Relooping Fashion Initiative, pilotuje i modeluje ekosystem zamkniętego obiegu, godnego z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Tworzy on podstawy dla nowych rodzajów przemysłowego wykorzystania odpadów włókienniczych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę: www.reloopingfashion.org. Projekt jest finansowany przez Tekes i uczestniczące firmy.

Podobne artykuły