Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy to jeden z obszarów stale monitorowanych w Unii Europejskiej, która co roku za pośrednictwem swojej agencji w Bilbao organizuje w krajach członkowskich tzw. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Wydarzenie organizowane jest przez agencję EU-OSHA i jej partnerów i odbywa się co roku pod koniec października (dokładnie w 43. tygodniu kalendarzowym). W jego trakcie odbywają się setki wydarzeń edukacyjnych na terenie całej UE i innych krajów. Tydzień Bezpieczeństwa cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, co czyni go idealną okazją do zaangażowania się w kampanię także dla Twojej firmy. Co roku UE przedstawia inny temat (młodzi ludzie, dobre praktyki, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, substancje niebezpieczne itp.).


Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy odbędzie się w tym roku w dniach 23–27 października i ma na celu podniesienie świadomości na temat nadchodzącej kampanii „Zdrowe miejsce pracy 2023–2025”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie aktywnego zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy. Podczas Tygodnia uczestnicy dowiedzą się, jak lepiej dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie nie tylko w pracy, ale także podczas uprawiania sportu i innych aktywności.

EU-OSHA współpracuje z rozległą siecią krajowych punktów kontaktowych, oficjalnymi partnerami kampanii, partnerami medialnymi i ambasadorami BHP z europejskiej sieci przedsiębiorstw. Współpracują na rzecz podnoszenia świadomości podczas Tygodnia Europy i organizują wiele wydarzeń, w tym konferencje, konkursy, szkolenia, wystawy oraz wydarzenia służące tworzeniu sieci kontaktów i najlepszym praktykom.
Istnieje wiele możliwości zaangażowania się w kampanię. Jest to szansa dla firm i przedsiębiorców na zaprezentowanie się.

Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmuje cały szereg obszarów i zagadnień.

Są to w szczególności:
• zarządzanie ryzykiem w pracy, czyli poszukiwanie i ocena ryzyka w pracy, w tym określenie mierników i kategoryzacja pracy,
• wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące środowiska pracy, organizacji pracy i procedur pracy,
higiena pracy,
• prace zabronione i miejsca pracy zabronione (prace zabronione ogólnie oraz stanowiska i stanowiska pracy zabronione określonym grupom pracowników),
• bezpieczeństwo urządzeń technicznych (zastrzeżonych, tj. urządzeń elektrycznych, gazowych, ciśnieniowych, dźwigowych i innych),
• opiekę zdrowotną w miejscu pracy (kontrole zakładów pracy, badania lekarskie pracowników, szkolenia itp.),
• zapewnienie środków ochrony indywidualnej, środków myjących, czyszczących i dezynfekcyjnych oraz napojów ochronnych,
ergonomia pracy,
• oznaczenia i sygnały bezpieczeństwa,
• szkolenie pracowników i innych osób,
• wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
Ochrona przeciwpożarowa, zarządzanie kryzysowe, a w niewielkim stopniu także ekologia korporacyjna (ochrona środowiska u pracodawcy) znajdują także swoje odzwierciedlenie w problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak ochronna odzież robocza i maty ergonomiczne Lindström przyczyniają się do bezpieczeństwa w miejscu pracy

W każdej branży pracownicy narażeni są na różne niebezpieczeństwa w postaci ryzyka odniesienia obrażeń w miejscu pracy na skutek oparzeń, oparzeń, skaleczeń, infekcji, przeziębień, upadków itp. Nie wszystkie są oczywiste na pierwszy rzut oka.
Nasza szyta na miarę odzież robocza chroni konkretnych pracowników przed różnymi zagrożeniami w branży budowlanej, spożywczej, motoryzacyjnej, w zarządzaniu budynkami itp.
Przeznaczone są np. do pracy na zewnątrz na budowach z elementami odblaskowymi, do spawania, pracownik potrzebuje odzieży niepalnej, do pracy w deszczu, odzieży wodoodpornej, w gastronomii, odzież roboczą należy regularnie zmieniać i zawsze nosić być higienicznie czystym. W Lindström dbamy o wszystkie wymogi prawne obowiązujące w Twojej branży podczas wynajmu odzieży roboczej. Odzież Lindström spełnia normy ISO 9001, ISO 14001, HACCP i inne.

Kolekcja odzieży roboczej

Praca na stojąco jest powszechna w różnych branżach, dotyczy także wszystkich pracowników sklepów, fryzjerów, kucharzy itp. Na skutek statycznego napięcia mięśni i braku ruchu dochodzi do szeregu problemów zdrowotnych, które pogłębiają twarde podłogi. Rozwiązaniem jest mata ergonomiczna, która jest miękka i dzięki swojej specjalnej powierzchni wymusza na pracowniku ciągłe, drobne ruchy.


To właśnie ciągły ruch, którego pracownik nawet nie zauważa, pomaga zachować dobre krążenie krwi i prawidłową, zdrową postawę. Fiński Instytut Higieny Pracy zaleca stosowanie ergonomicznych mat, aby zmniejszyć obciążenie nóg podczas długotrwałej pracy na stojąco.

Jak możesz zaangażować się w Tydzień Bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo i higiena pracy nie jest najpopularniejszym tematem rozmów. Ale tylko do czasu, aż coś się wydarzy i wydarzenie pojawi się w mediach. A żaden przedsiębiorca nie zasługuje na taką uwagę, dlatego warto zapobiegać niechcianym przekazom medialnym. Europejski Tydzień BHP jest jedną z możliwości nieformalnego podejścia do tego zagadnienia, nawet do tych, którzy jeszcze nie zauważyli, jak ważna jest bezpieczna praca, profilaktyka i ochrona zdrowia.
Być może już zastanawiasz się, co można by zrobić w Twojej firmie podczas Tygodnia Bezpieczeństwa, aby zwrócić uwagę na znaczenie profilaktyki, jakich obszarów w Twojej firmie konkretnie ona dotyczy. Podpowiadamy, co przygotować dla pracowników w tym tygodniu.

Kwestionariusz dotyczący odzieży roboczej

Wymyśl kilka pytań i poproś pracowników o wypełnienie ankiety dotyczącej odzieży roboczej. Zapytaj ich, jak bardzo są zadowoleni z projektowania i konserwacji swojej obecnej odzieży roboczej oraz jakie ulepszenia zaproponowaliby, aby ułatwić im pracę.

Prezentacja nowych modeli odzieży roboczej

Poproś o materiały promocyjne lub umów się na bezpośrednią wizytę naszego eksperta z Lindström, który pokaże Ci kroje i materiały odpowiednie dla Twojej firmy oraz wyjaśni korzyści płynące z wynajmu odzieży roboczej.

Bezpłatny okres próbny cotygodniowego wynajmu mat wejściowych

Bezpłatny test maty wejściowej przez cały rok. Oprócz zapobiegania przedostawaniu się brudu z zewnątrz do wnętrza, zmniejszają również ryzyko poślizgu na mokrej podłodze.

Ciekawe warsztaty i seminaria

Zorganizuj ciekawe interaktywne wydarzenie dla swoich pracowników. Nudne wykłady zazwyczaj nie przynoszą większego efektu i są po prostu stratą czasu. Spróbuj podejść do tematu szerzej i skupić się także na zrównoważonym rozwoju, z którym w Lindström wraz z naszymi klientami mamy duże doświadczenie.
Czy już wiesz jak wykorzystasz tegoroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa?

Nadal możesz to zrobić dzięki naszym pomysłom.

Podobne artykuły