Nacisk na energię

W 2015 roku Lindström skupił się szczególnie na efektywności energetycznej. Ponieważ podaż energii stanowi jedną z głównych pozycji budżetowych Grupy, efektywność energetyczna ma bezpośredni wpływ na rentowność i ceny usług.

Wydajność energetyczna pozwala ograniczyć wzrost cen wynikający ze wzrostu kosztów energii. Całkowita produkcja Lindström stale rośnie, podczas gdy zużycie energii na kilogram odpadów zostało zmniejszone, a do 2020 roku firma zamierza ograniczyć całkowite zużycie energii o 6 procent. Aby osiągnąć ten cel, Lindström  planuje w ciągu najbliższych kilku lat skupić się na efektywności energetycznej swoich nieruchomości oraz na odzysku ciepła w procesie prania.

Postępy w odzyskiwaniu ciepła zarówno z wody piorącej, jak i powietrza wywiewanego z suszarek miały znaczący wpływ na efektywność energetyczną firmy. W 2015 r. zainstalowano nowe systemy odzyskiwania ciepła w Estonii, Finlandii i Słowenii. W Finlandii usprawniono też działanie już działających urządzeń. Ponieważ te działania zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2015 r., roczna stopa oszczędności energii nie została jeszcze zmierzona. Współczynnik efektywności wprowadzonych systemów odzysku ciepła wynosi 15-25%, a zmiany w ramach istniejących systemów powinny przynieść oszczędności w wysokości około 10%.

Efektywność energetyczną nieruchomości zbadano za pomocą analiz energetycznych. Dopracowanie wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji oraz zastosowanie nowoczesnych praktyk przyniosło aż 12% oszczędności bez dodatkowych inwestycji. Analiza energetyczna zwraca również uwagę na efektywność energetyczną każdego obiektu.

Przeglądy energetyczne prowadzone są zgodnie z prawodawstwem UE. Lindström stosuje fińską ustawę o efektywności energetycznej we wszystkich swoich działaniach i w 2015 r. spółka-matka Grupy w Finlandii spełniła te wymogi prawne. W 2015 r. przegląd energii przeprowadzono w całej firmie macierzystej, podczas gdy przeglądy jednostkowe obejmujące 10% zużycia energii przeprowadzono w oddziałach Lindström w Oulu i Comforta w Tampere. Praktyki, które dzięki tym badaniom wykazały swoją skuteczność, zostaną wdrożone we wszystkich oddziałach Lindström.