Odzież robocza zabezpiecza lub zastępuje odzież własną pracownika w warunkach, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Nie należy mylić jej z odzieżą ochronną – ta, zgodnie z nazwą, ma za zadanie chronić człowieka podczas pracy na stanowiskach, na których działają czynniki szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, oraz zabezpieczyć przed ewentualnymi urazami ciała. Warto przy tym pamiętać, że podobnie jak odzież ochronna odzież robocza posiada swój okres użytkowania. Okres użytkowania odzieży roboczej zależy od wielu czynników, w tym także wymiaru czasu pracy pracownika.

Okres użytkowania odzieży roboczej: Kiedy pracownikowi przysługuje odzież robocza?

To, kiedy pracownikowi przysługuje odzież robocza, reguluje precyzyjnie Kodeks Pracy w artykule 237 (7). Określa on, że „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  1. Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu.
  2. Ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Jak często przysługuje odzież robocza? Przewidywany okres użytkowania odzieży roboczej ustalany jest przez pracodawcę po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Na podstawie tych ustaleń powinny zostać sporządzone w zakładzie tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego. W czasie jego trwania pracodawca musi zapewnić także utrzymanie odzieży roboczej w czystości (czyli pranie lub czyszczenie) oraz jej ewentualne naprawy. Pracodawca ponosi więc wszystkie koszty związane zarówno z zakupem, jak i konserwacją odzieży roboczej.

Kiedy ekwiwalent za odzież roboczą?

Kodeks Pracy w artykule 237 (7) informuje, że: „pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy”. Jednak w takim przypadku „pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny”. Tutaj okres użytkowania własnej odzieży ochronnej pracownika również musi zgadzać się z ustalonymi wspólnie normami. Oczywiście odzież i obuwie pracowników muszą spełniać wymagania BHP.

Uwaga! Przepisy nie określają, co jaki czas należy wypłacać ekwiwalent. Powinno to zostać ustalone pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub ich przedstawicielami i uwzględniać okres użytkowania odzieży roboczej, gdyż odzież użytkowana po okresie używalności może nie spełniać obowiązujących norm.

Nie jest możliwe korzystanie z własnej odzieży roboczej pracownika na stanowiskach pracy, gdzie:

  • odbywa się bezpośrednia obsługa maszyn i innych urządzeń technicznych
  • występuje intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Ekwiwalent pieniężny może być zapewniony pracownikowi również w sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić prania odzieży roboczej – może wówczas powierzyć zadanie to pracownikowi (poza sytuacjami, gdy uległa ona skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi). W przypadku korzystania z usług pralni rozliczenie odbywa się na podstawie paragonu. Gdy pracownik wykonuje pranie we własnym zakresie, wysokość ekwiwalentu podlega wspólnemu ustaleniu.

Po co kupować, skoro można wypożyczyć?

Nasi klienci zużyli już ponad 10 milionów sztuk odzieży roboczej Lindstrom na całym świecie!

Zastanawiasz się dlaczego? 

Odpowiedzi znajdziesz w Mini przewodniku o wypożyczaniu odzieży roboczej!

Od czego zależy okres użytkowania odzieży roboczej?

Okres użytkowania odzieży roboczej znany również jako okres używalności odzieży roboczej jest określony w tabeli norm. Co ciekawe, zgodnie z obowiązującymi przepisami za używanie odzieży i obuwia roboczego, wydanego do stałego indywidualnego użytkowania, przez okres dłuższy niż ustalony w tabeli, pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny za każdy miesiąc przedłużającego się czasu użytkowania.

Jak obniżyć koszty i pozostać w zgodzie z przepisami?

Istnieje prosty sposób na to, aby nie wydawać pieniędzy na zakup odzieży roboczej, jej konserwacji, a także prania. Tym sposobem jest wynajem odzieży roboczej. Usługi takie oferuje Lindström. Firma oferuje usługi wynajmu oraz serwisu odzieży roboczej. Zlecając tę usługę, pracodawca może mieć pewność, że odzież robocza spełnia wszystkie normy i trafia z powrotem do jego pracowników w perfekcyjnym stanie. Dzięki temu może skupić się na rozwoju swojego biznesu, nie zaprzątając osobie głowy tym aspektem pracy i mając gwarancję, że postępuje zgodnie z przepisami.

Podobne artykuły