Odzieży robocza – normy

Odzież robocza to według definicji „odzież zabezpieczająca lub zastępująca odzież własną pracownika w warunkach, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia”. Zgodnie z art. 2377 Kodeksu pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zmianami), pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze nieodpłatnie w przypadku, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, albo ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz BHP.

Wszystkie normy odzieży roboczej zostały dokładnie opisane w Polskich Normach. Większość podlega europejskiej normie wydajności, opisywanej przez dyrektywę 89/686/ EWG, gdzie dzielą się na trzy podstawowe kategorie (I, II i III), w zależności od stopnia ryzyka. Normy odzieży roboczej uwzględniają takie czynniki występujące na stanowisku pracy jak: możliwość rozdarcia i przetarcia, oddziaływanie temperatur, ryzyko zaplamienia i zawilgocenia, ciekłe chemikalia, paliwa i inne środki, itp. Odzież robocza musi spełniać wymogi dotyczące zarówno odporności na wyżej wymienione czynniki, jak i uwzględniać poziom przepuszczalności powietrza oraz inne elementy mające wpływ na komfort noszenia odzieży ochronnej przez pracownika.

PN-P-84525:1998 podaje wymagania dotyczące ubrań roboczych w zależności od ich przeznaczenia, definiuje też podstawowe pojęcia związane z odzieżą roboczą i wymagania niezbędne przy jej projektowaniu, w tym właściwości techniczne oraz użytkowe materiałów i dodatków.

Normy dotyczące środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego to:

  • PN-EN 340:1996 Odzież ochronna. Wymagania ogólne
  • PN-EN 344:1996 Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracy
  • PN-92/O-91060 Obuwie robocze. Obuwie dla pracowników atomistyki
  • PN-89/P-84505/01-05 Odzież robocza. Fartuchy. Postanowienia ogólne
  • PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze. Wymagania
  • PN-92/P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie
  • PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony

Normy odzieży roboczej i ochronnej dotyczą zarówno produkcji odzieży, jak i jej użytkowania. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Użytkowanie odzieży roboczej i ochronnej, która nie spełnia normy może narazić pracowników na danych stanowiskach na utratę zdrowia lub znacząco zwiększyć ryzyko wypadku przy pracy.

normy odzieży roboczej i ochronnej

Komplet certyfikowanej odzieży roboczej Lindström

Wynajmując odzież roboczą masz pewność, że normy są spełnione w 100%, jeśli chciałbyś kupić odzież roboczą, zawsze upewniaj się, że spełnia wymagania stawiane przez przepisy BHP i PPoż.

Ubrania robocze marki Lindström zawsze spełniają normy odzieży roboczej i ochronnej. Korzystając z naszych usług jako pracodawca masz pewność, iż odzież dostarczana pracownikom jest zgodna z obowiązującymi przepisami, jednocześnie zapewniając wygodę i bezpieczeństwo pracy.  

Certified management system Lindstrom

Kupując, bądź wynajmując odzież roboczą, należy uwzględnić wymienione czynniki oraz dostosować ją do płci i wymiarów ciała pracownika. W przypadku ubrań przewidzianych do prac wykonywanych na zewnątrz należy zdecydować, czy mają być ocieplone, czy mają chronić przed wiatrem, deszczem, itp. Tutaj z pomocą przychodzą trzy normy odzieży roboczej:

  • EN 343: określa dwa parametry odporności na przenikanie wody i pary, czyli odporność na wilgoć i stopień „oddychania” odzieży; oba parametry określane są w skali 0-3. Norma ta określa również właściwości chroniące przed złą pogodą, wiatrem i zimnem powyżej -5oC;
  • EN 342: określa wymagania i metody badania odzieży przeznaczonej do ochrony przed zimnem, czyli w temperaturze poniżej -5oC;
  • EN 14058: określa wymagania pojedynczych elementów kompletu odzieży chroniącej ciało w umiarkowanie niskich temperaturach (powyżej -5oC);

Warto zauważyć, że jest przewidziany jeden wyjątek od obowiązku dostarczenia obuwia i odzieży pracownikowi. Mianowicie pracodawca może dopuścić używanie przez pracowników – i za ich zgodą – własnej odzieży i obuwia roboczego na wybranych stanowiskach. Należy jednak pamiętać, że nie mogą z tego odstępstwa skorzystać pracownicy na stanowiskach, na których dochodzi do intensywnego brudzenia lub skażenia odzieży środkami chemicznymi, ani w przypadku wykonywania prac związanych z bezpośrednią obsługą maszyn.

Po co kupować, skoro można wypożyczyć?

Nasi klienci zużyli już ponad 10 milionów sztuk odzieży roboczej Lindstrom na całym świecie!

Zastanawiasz się dlaczego? 

Odpowiedzi znajdziesz w Mini przewodniku o wypożyczaniu odzieży roboczej!

Podobne artykuły