Odzieży robocza – normy

Odzież robocza to według definicji „odzież zabezpieczająca lub zastępująca odzież własną pracownika w warunkach, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia”. Zgodnie z art. 237(7) Kodeksu pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zmianami), pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze nieodpłatnie w przypadku, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, albo ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz BHP.

Zapoznaj się z dostępną odzieżą roboczą dla spawaczy

Wybierając wynajem odzieży specjalistycznej masz pewność, że zabezpieczysz pracowników zgodnie z normami i Kodeksem Pracy i dodatkowo dasz komfort pracownikom.

Wszystkie normy odzieży roboczej zostały dokładnie opisane w Polskich Normach. Większość podlega europejskiej normie wydajności, opisywanej przez dyrektywę 89/686/ EWG, gdzie dzielą się na trzy podstawowe kategorie (I, II i III), w zależności od stopnia ryzyka. Normy odzieży roboczej uwzględniają takie czynniki występujące na stanowisku pracy jak: możliwość rozdarcia i przetarcia, oddziaływanie temperatur, ryzyko zaplamienia i zawilgocenia, ciekłe chemikalia, paliwa i inne środki, itp. Odzież robocza musi spełniać wymogi dotyczące zarówno odporności na wyżej wymienione czynniki, jak i uwzględniać poziom przepuszczalności powietrza oraz inne elementy mające wpływ na komfort noszenia odzieży ochronnej przez pracownika.

PN-P-84525:1998 podaje wymagania dotyczące ubrań roboczych w zależności od ich przeznaczenia, definiuje też podstawowe pojęcia związane z odzieżą roboczą i wymagania niezbędne przy jej projektowaniu, w tym właściwości techniczne oraz użytkowe materiałów i dodatków.

Normy dotyczące środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego to:

  • PN-EN 340:1996 Odzież ochronna. Wymagania ogólne
  • PN-EN 344:1996 Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracy
  • PN-92/O-91060 Obuwie robocze. Obuwie dla pracowników atomistyki
  • PN-89/P-84505/01-05 Odzież robocza. Fartuchy. Postanowienia ogólne
  • PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze. Wymagania
  • PN-92/P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie
  • PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony

Normy odzieży roboczej i ochronnej dotyczą zarówno produkcji odzieży, jak i jej użytkowania. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Użytkowanie odzieży roboczej i ochronnej, która nie spełnia normy może narazić pracowników na danych stanowiskach na utratę zdrowia lub znacząco zwiększyć ryzyko wypadku przy pracy.

normy odzieży roboczej i ochronnej

Komplet certyfikowanej odzieży roboczej Lindström

Wynajmując odzież roboczą masz pewność, że normy odzieży roboczej i ochronnej są spełnione w 100%. Jeśli chciałbyś kupić odzież roboczą, zawsze upewniaj się, że spełnia wymagania stawiane przez przepisy BHP i PPoż.

Ubrania robocze marki Lindström zawsze spełniają normy odzieży roboczej i ochronnej. Korzystając z naszych usług jako pracodawca masz pewność, iż odzież dostarczana pracownikom jest zgodna z obowiązującymi przepisami, jednocześnie zapewniając wygodę i bezpieczeństwo pracy.

Certified management system Lindstrom

Po co kupować, skoro można wypożyczyć?

Nasi klienci zużyli już ponad 10 milionów sztuk odzieży roboczej Lindstrom na całym świecie!

Zastanawiasz się dlaczego? 

Odpowiedzi znajdziesz w Mini przewodniku o wypożyczaniu odzieży roboczej!

Kupując, bądź wynajmując odzież roboczą, należy uwzględnić wymienione czynniki oraz dostosować ją do płci i wymiarów ciała pracownika. W przypadku ubrań przewidzianych do prac wykonywanych na zewnątrz należy zdecydować, czy mają być ocieplone, czy mają chronić przed wiatrem, deszczem, itp. Tutaj z pomocą przychodzą trzy normy odzieży roboczej i ochronnej:

  • EN 343: określa dwa parametry odporności na przenikanie wody i pary, czyli odporność na wilgoć i stopień „oddychania” odzieży; oba parametry określane są w skali 0-3. Norma ta określa również właściwości chroniące przed złą pogodą, wiatrem i zimnem powyżej -5oC;
  • EN 342: określa wymagania i metody badania odzieży przeznaczonej do ochrony przed zimnem, czyli w temperaturze poniżej -5oC;
  • EN 14058: określa wymagania pojedynczych elementów kompletu odzieży chroniącej ciało w umiarkowanie niskich temperaturach (powyżej -5oC);

Warto zauważyć, że jest przewidziany jeden wyjątek od obowiązku dostarczenia obuwia i odzieży pracownikowi. Mianowicie pracodawca może dopuścić używanie przez pracowników – i za ich zgodą – własnej odzieży i obuwia roboczego na wybranych stanowiskach. Należy jednak pamiętać, że nie mogą z tego odstępstwa skorzystać pracownicy na stanowiskach, na których dochodzi do intensywnego brudzenia lub skażenia odzieży środkami chemicznymi, ani w przypadku wykonywania prac związanych z bezpośrednią obsługą maszyn.

Skorzystaj z darmowej konsultacji i dowiedz się jakie normy musi spełnić Twoja firma.

Podobne artykuły