Maseczki w miejscu pracy. Rozporządzenie z dnia 1.12.2020r.

Od środy 2 grudnia 2020r. pracodawca decyduje o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba to pracowników obowiązuje rozporządzenie, które w trybie obiegowym przyjęła Rada Ministrów. Dokument opublikowano we wtorek 1.12.2020r. w Dzienniku Ustaw.

Treść rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii szczegółowo określa zmiany w zakresie zakrywania ust i nosa w miejscu pracy:

Obowiązek noszenia maseczki dotyczy także „w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej”. I właśnie ta druga część stanowi istotną zmianę względem wcześniej proponowanych rozwiązań. Do najnowszego rozporządzenia dodano możliwość uchylenia obowiązku przez pracodawcę.

28 listopada weszły w życie nowe, zaostrzone przepisy nakazujące zasłanianie ust i nosa w miejscu  pracy wszystkim pracownikom, również tym zachowującym bezpieczny dystans. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091) usta i nos trzeba było zakrywać również w tych miejscach, w których wcześniej można było przebywać z odsłoniętą twarzą, np. przy biurku.

Jednak już 1 grudnia Rada Ministrów wprowadziła zmiany do rozporządzenia, a od 2 grudnia obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi to pracodawca decyduje o tym, czy w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba, trzeba zasłaniać usta i nos. Jeżeli firma wprowadzi obowiązek zakrywania ust i nosa dla pracowników pracujących w przestrzeni otwartej (open space) czy w innych pomieszczeniach, np. w salach konferencyjnych, kuchni itp., trzeba będzie się do nich dostosować. Pracodawca może jednak umożliwić zdejmowanie maseczki na czas spożywania posiłków.

Zwolnienie z obowiązku noszenia maseczek

Rozporządzenie przewiduje wyjątki od obowiązku. Twarzy nie muszą zasłaniać kierowcy środków transportu publicznego, o ile są skutecznie oddzieleni od pasażerów, a także „osoby kierujące statkiem oraz przebywające w kabinie pilotów na statku powietrznym, kierowcy wykonujący przewozy drogowe w załodze, personel lotniczy przebywający w kabinie pilota i osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania”.

Wyjątek również dotyczy żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, o ile są na służbie i stosują „środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności”.

Zwolnione z obowiązku są też osoby, których „miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej”.

Kontrola egzekucji przepisu

Na dzień dzisiejszy trudno znaleźć odpowiedź jak często i który pracodawca będzie wyznaczony do kontroli i egzekucji przepisów.
Z pozycji pracodawcy pracownicy mogą spodziewać się kontroli przepisów BHP, o czym piszemy tutaj (będzie linkowanie wewnętrzne)

Z pewnością w wielu branżach, związanych z żywnością, produkcją, przetwórstwem materiałów papierowych i drzewnych jak też sklepach wielopowierzchniowych noszenie maseczek ze względu na specyfikę pracy zagości już na stałe, dlatego pracodawcy powinni już teraz pomyśleć o rozwiązaniach, które zapewnią pracownikom higieniczne warunki pracy a produkty, których będą używać będą dostosowane do europejskich norm.

Pandemia nauczyła nas wszystkich, że zdrowie i dobrostan psychiczny jest najuważniejszym czynnikiem regulującym nasze samopoczucie i kontakty z innymi ludźmi, noszenie maseczek dla wielu pracowników stało się nowym rytuałem i będą to robić niezależnie od prawdopodobieństwa kary finansowej czy otrzymania nagany.