Zmiany klimatyczne, ochrona środowiska, zrównoważona mobilność. Oto kilka tematów nierozerwalnie związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Czym dokładnie jest ta umowa i jak Zielony Ład wpływa na otoczenie biznesowe?

Czym jest Zielony Ład?

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, czym jest Zielony Ład, o którym ostatnio tak dużo się mówi. Zielony Ład, znany również jako Zielone Porozumienie dla Europy , to plan na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki w Unii Europejskiej. Dwudziestoczterostronicowe porozumienie zostało podpisane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w grudniu 2019 r. i obejmuje osiem segmentów, a mianowicie:

  1. różnorodność biologiczna,
  2. zrównoważone systemy żywnościowe,
  3. zrównoważone rolnictwo,
  4. czysta energia,
  5. zrównoważony przemysł,
  6. Rozbudowę i renowację,
  7. zrównoważona mobilność,
  8. Eliminacja zanieczyszczeń i działania klimatyczne.

Co Zielony Ład oznacza dla krajów europejskich?

W ramach Zielonego Ładu kraje europejskie zobowiązały się do zaprzestania produkcji czystych gazów cieplarnianych od 2050 r ., wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od wykorzystania zasobów i żadna osoba ani region nie zostaną zapomniane. Według Komisji Europejskiej można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań klimatycznych i środowiskowych w szanse we wszystkich obszarach polityki przez państwa . Większość państw członkowskich pozytywnie ocenia Zielone Porozumienie, jednak Węgry, Polska i Czechy były mu przeciwne. Czechy mają drugi najwyższy udział przemysłu w UE, dlatego Zielony Ład jest trudnym wyzwaniem.

Zielony Ład jest poważnym wyzwaniem dla regionów przemysłowych

W jaki sposób Zielony Ład wpływa na jednostki?

Unia Europejska postrzega działania w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza i wody jako największy wkład Zielonego Porozumienia w ochronę obywateli, czyli walkę z zanieczyszczeniami chemicznymi, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie. UE ma również nadzieję, że dzięki tej umowie produkty będą projektowane tak, aby można je było naprawić, mieć długą żywotność i być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu . Mniej energii należy także zużywać w produkcji.

Według badań z 2021 r. 70% populacji UE oczekuje, że administracje krajowe i europejskie zintensyfikują walkę ze zmianami klimatycznymi. 96% ankietowanych stwierdziło, że byłoby skłonnych podjąć przynajmniej jedno działanie, które zmniejszyłoby ich ślad węglowy.

Zapoznaj się z dostępną odzieżą roboczą dla producentów żywności

Wybierając wynajem odzieży specjalistycznej masz pewność, że zabezpieczysz pracowników zgodnie z normami i Kodeksem Pracy i dodatkowo dasz komfort pracownikom.

Jak Zielony Ład wpływa na firmy?

Jeśli chodzi o korzyści płynące z Zielonego Ładu dla firm , to porozumienie to powinno prowadzić do modernizacji i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw , a także powinno stanowić bodziec do rozwoju nowych technologii i zrównoważonych rozwiązań. Zdaniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu może to jednak stać się także kolejnym obciążeniem administracyjnym dla eksporterów towarów i usług z Czech.

Głównymi wadami Zielonego Porozumienia są wysokie koszty transformacji, potrzeba nowych technologii i nierealne cele. Z badań przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku wynika, że ​​czeskie firmy są zdezorientowane Zielonym Porozumieniem i nie wiedzą, czego się po nim spodziewać. Dotychczas jedynie co trzecia rodzima firma ma opracowaną strategię ograniczania śladu CO2 , czego od państw członkowskich wymaga Zielony Ład.

Kroki, poprzez które UE dąży do redukcji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. , szczególnie w przemyśle. Oczekuje się, że transakcja będzie miała największy wpływ na branżę motoryzacyjną , która przygotowuje się na koniec silników spalinowych. Plan ten będzie jednak miał wpływ także na inne sektory, takie jak branża budowlana i rynek nieruchomości.

Wypożyczanie odzieży roboczej od Lindström sprawia, że ​​firmy są bardziej zrównoważone.

Zielony Ład i Lindström

Zielone Porozumienie prędzej czy później wpłynie na wszystkie firmy we wszystkich sektorach . Chociaż niektóre firmy nie są w ogóle przygotowane na tę umowę, w wielu firmach zrównoważony rozwój jest częścią strategii i wizji firmy .

W Lindström chcemy być najbardziej zrównoważoną firmą w naszej branży . Zobowiązujemy się do recyklingu 100% naszych produktów i stosujemy zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszej działalności . Każdy z 24 krajów, w których działa nasza firma, ma ustalone cele EKO i zespół pracujący nad osiągnięciem tych celów.

Zielona gospodarka to droga do przyszłości naszej planety. Wiedzą o tym nie tylko państwa członkowskie UE, ale także wiele firm, do których z dumą dołączyliśmy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak nasz dyspozytor mogą pomóc Twojej firmie osiągnąć cele, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem ekspertów.

Podobne artykuły