Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz pilnowania, aby były one zawsze czyste i gotowe do użytkowania. Powyższy obowiązek ciąży na pracodawcy w sytuacji, w której:

 • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
 • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy odzież taka jest wymagana.

Zastanawiasz się ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? W przypadku wielu branż obowiązek utrzymania odzieży roboczej w czystości przejmują na siebie pracownicy. Otrzymują oni w zamian ekwiwalent pieniężny.

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej

Przepisy prawa pracy nie określają konkretnej kwoty ekwiwalentu. Jego wysokość powinien ustalić pracodawca, uwzględniając aktualnie obowiązujące ceny. Należy przy tym pamiętać, że wartość ekwiwalentu powinna obejmować:

 • koszt środków piorących,
 • koszt wody,
 • koszt prądu,
 • koszty czasu i pracy pracownika.

Pracodawca powinien sprawdzić ich wysokość oraz wiarygodność.

To jednak nie wszystko. Nie każdy typ odzieży roboczej nadaje się do prania czy czyszczenia w warunkach domowych. Odzież specjalistyczna wymaga zastosowania dedykowanych środków czyszczących, a nierzadko także odpowiedniego traktowania np. prania chemicznego. W celu zapewnienia długoterminowej przydatności tego typu odzieży do użytkowania jej czyszczenie warto powierzyć wykwalifikowanej firmie specjalizującej się w świadczeniu wyżej wymienionych usług. Wówczas nie powinno być mowy o scedowaniu obowiązku prania odzieży roboczej na pracowników, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami czystości, ani technologią.

Ile kosztuje pranie odzieży roboczej?

To, ile pracodawca będzie musiał zapłacić za pranie odzieży roboczej przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną zależy od wielu czynników. Do podstawowych zalicza się m.in.:

 • rodzaj czyszczonej odzieży (to od niego będzie zależała stosowana do czyszczenia technologia),
 • ilość odzieży oddawanej do czyszczenia,
 • częstotliwość korzystania z usług danej firmy,
 • sposób dostawy/odbioru odzieży.

W praktyce pranie odzieży roboczej może się wiązać z bardzo wysokimi kosztami dla przedsiębiorstwa. Alternatywą w tej sytuacji jest rezygnacja z odzieży własnej i skorzystanie z usług wynajmu odzieży roboczej.

Po co kupować, skoro można wypożyczyć?

Nasi klienci zużyli już ponad 10 milionów sztuk odzieży roboczej Lindstrom na całym świecie!

Zastanawiasz się dlaczego? 

Odpowiedzi znajdziesz w Mini przewodniku o wypożyczaniu odzieży roboczej!

Wynajem odzieży roboczej, a jej pranie i serwis

Utrzymanie odzieży roboczej w należytym stanie – czystości i zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy – pozostaje w gestii właściciela odzieży. Jeśli odzież należy do przedsiębiorstwa, to ono jest zobowiązane do utrzymania jej w należytym stanie. Jak już wspomnieliśmy może scedować ten obowiązek na poszczególnych pracowników, w zamian wypłacając im ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Może również skorzystać z usług profesjonalnej firmy zewnętrznej. W przypadku, kiedy odzież użytkowana przez pracowników nie jest własnością firmy, ale jest przez nią wynajmowana to dostawca odzieży jest zobowiązany dbać o jej czystość i parametry użytkowe. Dzięki temu, w ramach ujednoliconej opłaty za wynajem odzieży przedsiębiorstwo uzyskuje kompleksową usługę obejmującą:

 • dostarczanie czystej odzieży,
 • czyszczenie odzieży zanieczyszczonej,
 • serwisowanie odzieży uszkodzonej,
 • utylizację odzieży nienadającej się do dalszego użytkowania.

Podobne artykuły