Co kryje się za akronimem ESG, który pojawia się coraz częściej w obszarze inwestowania i w ogóle w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej? Jest to wpływ firmy na środowisko, społeczeństwo i sposób zarządzania, na podstawie którego można użyć liczby do wyrażenia „zrównoważonego rozwoju” lub „odpowiedzialności”.

Zaletą ESG jest to, że stanowi kompleksowe spojrzenie na firmy, instytucje, społeczności, nawet małe grupy osób lub pojedyncze osoby oraz że można go mierzyć w oparciu o ustalone kryteria, dzięki czemu można porównać poszczególnych uczestników pod względem ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. środowisko, co jest jedną z głównych różnic w stosunku do tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność
Obraz: Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność można zmierzyć

Zrównoważone inwestowanie zgodne z ESG jako światowym trendem

Coraz więcej inwestorów (małych i dużych) zastanawia się nad problemami globalnymi, takimi jak zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się wody, gromadzenie się odpadów w przyrodzie, niesprawiedliwe traktowanie pracowników, nieprzejrzysta sprawozdawczość, korupcja itp. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że mogą przyczynić się do ich rozwiązania, wspierając odpowiedzialne firmy .

Z drugiej strony instytucje finansowe, inwestorzy, partnerzy biznesowi i inne zainteresowane strony oraz społeczeństwo słusznie uważają spółki, które nie formułują w wystarczającym stopniu tych standardów lub nawet ich nie przestrzegają, za potencjalne ryzyko. Ryzyko prawne, finansowe, reputacyjne oraz negatywne skutki związane z nieprzestrzeganiem tych standardów mogą skomplikować życie nie tylko samej firmie, która nie przestrzega ich w wystarczającym stopniu, ale także innym firmom, z którymi prowadzą interesy.

Zapoznaj się z dostępną odzieżą roboczą dla pracowników automotive

Wybierając wynajem odzieży specjalistycznej masz pewność, że zabezpieczysz pracowników zgodnie z normami i Kodeksem Pracy i dodatkowo dasz komfort pracownikom.

Kryteria oceny ESG

ESG dzieli się na trzy podstawowe części, po których następują kolejne podrozdziały.

E – Środowisko: Kryteria oceny skupiające się na tematach ekologicznych (wykorzystanie surowców, emisje, poziom innowacyjności…) i wpływie firmy na środowisko .

S – Społeczna: Kryteria mające na celu ocenę poziomu odpowiedzialności społecznej danej firmy (np. ocena warunków pracy, tego, jak firma przestrzega praw człowieka, wpływu produkcji firmy na społeczeństwo).

G – Zarządzanie: Kryterium dotyczące sposobu zarządzania firmą, nacisku na kontrole i procedury wewnętrzne (zwykle ustanowione przez różne standardy, np. ISO i ich wdrażanie), odpowiedzialność dostawców i zarządzanie firmą jako takie.

Zrównoważony rozwój w Lindström

Zrównoważony rozwój jest podstawowym filarem naszej działalności. Korzystając z naszej usługi wynajmu tekstyliów do pracy, Ty również możesz poprawić wyniki swojego audytu ESG.

Sprawdź nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Specyficzne oddziaływania biznesu na środowisko i sferę społeczną

ESG odnosi się do nowego rodzaju raportowania, który od 1 stycznia 2023 r. będzie dotyczył dużych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, osiągających obroty przekraczające 50 mln euro i działalność przekraczającą 43 mln euro. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązek raportowania ESG obejmie także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Konkretne wskaźniki, takie jak ślad węglowy , zużycie wody, proporcja mężczyzn i kobiet w zarządach, czy firma przestrzega praw człowieka itp. są publikowane przez spółki w swoich raportach ESG lub raportach zrównoważonego rozwoju . Jednak nie chodzi tylko o to, jak firma radzi sobie obecnie, ale także o to, czy ma cele, plany i strategie dalszego zwiększania zrównoważonego rozwoju . A im bardziej zrównoważona firma, tym lepsze warunki otrzyma od banków i inwestorów.

Większość uczestników badania przeprowadzonego przez Ernest and Young (2022) stwierdziła, że ​​wdrożenie ekologicznej i społecznej strategii biznesowej doprowadziło do większego zadowolenia klientów, lepszej reputacji, większej wydajności, a nawet wzrostu udziału w rynku.

Jak zacząć z nowymi zasadami ESG?

Firmy często nie zdają sobie sprawy, że zasady obiegu zamkniętego można zastosować np. w obszarze zakupów korporacyjnych oprócz produkcji. Można je rozpocząć od razu, np. w obszarach, w których można je szybko zastosować – np. przy zakupie materiałów biurowych, artykułów reklamowych czy usług takich jak zarządzanie flotą, wynajem tekstyliów dla firmy itp. Ważnym krokiem w tym zakresie jest ciągła edukacja , wiedzę na temat możliwości, jakie oferuje gospodarka o obiegu zamkniętym i narzędzi, z których korzysta.

Ilustracja: Zasady gospodarki o obiegu zamkniętym

Leasing samochodów służbowych czy komputerów jest już w praktyce powszechny. Wynajem mebli, sprzętu biurowego czy odzieży roboczej wymaga jednak od kupujących innego niż dotychczas podejścia.

Nie jest to jednorazowy zakup produktu, ale zakup długoterminowej usługi. Aby zakupy firmowe spełniały zasady cyrkularności , musi to być ścisła współpraca firmy z dostawcami, którzy muszą być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, tj. zapewnić odpowiednią obsługę związaną z konserwacją produktów oraz recyklingiem i ekologiczną utylizacją po zakończeniu ich okresu użytkowania.

Lindström jako przykład dostawcy ekologicznego

Nasza firma od dawna jest świadoma wpływu swojej działalności na środowisko, dlatego już dawno przystąpiła do systemu gospodarki o obiegu zamkniętym , głównie poprzez ponowne wykorzystanie i naprawę zużytej odzieży roboczej oraz priorytetowe traktowanie wynajmu odzieży roboczej .

Zasadą wynajmu odzieży roboczej Lindström jest to, że nasza firma projektuje kolekcje ekologicznej odzieży roboczej, która dokładnie odpowiada standardom higieny i bezpieczeństwa panującym u Klienta.

Następnie ubrania są regularnie higienicznie czyszczone, prane i naprawiane, aby przedwcześnie nie trafiły na wysypiska śmieci jako odpady. Jeśli danej odzieży nie da się już naprawić, poddawana jest ona recyklingowi i powstają z niej nowe produkty (np. ręczniki przemysłowe, maty do czyszczenia, torby zwrotne), które możemy zaoferować innym klientom.

Rezultatem jest praktycznie zero odpadów tekstylnych (zero waste) i znaczna oszczędność energii dzięki masowemu praniu przemysłowemu.

Pranie przemysłowe odzieży roboczej
Zdjęcie: Przemysłowe pranie odzieży roboczej jest bardziej zrównoważone

Lindström współpracuje również przy opracowywaniu nowych materiałów (z wodorostów, skrobi lub celulozy), cyfryzacji swoich procesów (np. aplikacja dla klientów eLindström), uczciwie produkowanych, certyfikowanych tekstyliach godnych zaufania itp. Oznacza to, że zawsze wyprzedzamy i wyznaczamy standardy kierunek rozwoju.

Cele klimatyczne Lindström zostały poparte inicjatywą Science Based Targets

Aby osiągnąć nasze cele i zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, współpracujemy z inicjatywą Science Based Targets, która pomaga firmom wyznaczać ambitne cele w zakresie redukcji emisji w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki o klimacie .

Naszym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 50% w całym łańcuchu wartości do roku 2030, a ostatecznie osiągnięcie zerowej emisji netto do roku 2050 . Dzięki współpracy z inicjatywą SBT nasze cele są zweryfikowane, przejrzyste i osiągalne.

W ciągu następnej dekady klienci odczują szereg ulepszeń w zakresie zrównoważonego rozwoju naszych usługMateriały biologiczne i pochodzące z recyklingu będą w coraz większym stopniu zastępować oryginalne materiały w tekstyliach. Tekstylia te będą dystrybuowane na krótsze odległości przez dostawców zaangażowanych w redukcję emisji. Energia wykorzystywana do konserwacji i prania będzie w coraz większym stopniu pochodzić ze źródeł odnawialnych. W transporcie tekstyliów będziemy w większym stopniu wykorzystywać pojazdy elektryczne, biogazowe i wodorowe. W celu ograniczenia emisji do czasu udostępnienia alternatywnych opcji będzie stosowany biodiesel odnawialny.

Zmniejszenie śladu węglowego w Lindström.

Pomożemy Ci poprawić wyniki ESG

Chcesz dołączyć do gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawić wyniki swojego audytu ESG i stać się firmą ekologiczną ? Chcesz obniżyć koszty zakupu odzieży roboczej, jej przechowywania i ewidencji, a jednocześnie uwolnić ręce od swojej głównej działalności? Chcesz przetestować działanie naszych usług?

Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością zaproponujemy usługi szyte na miarę dla Twojej firmy. Możesz bezpłatnie wypróbować wynajem i serwis odzieży roboczej i mat .

Podobne artykuły