Łatwy dostęp do serwisu i naszych usług to przede wszystkim łatwe zarządzanie serwisowanymi przez nasz produktami. Konto dostępne w formie on-line to wygoda, szybki dostęp do raportów i możliwość składania nowych zamówień i zgłoszeń serwisowych. Samodzielna, intuicyjna nawigacja to szybka informacja zwrotna. Nie tracąc czasu Klienci mogą skupić się na prowadzeniu swojej firmy.

Niektóre benefity korzystania eLindström

Podobne artykuły