Coraz więcej firm i firm stara się spowolnić utratę zasobów nieodnawialnych, w związku z czym stopniowo wdraża zasady ekologii przemysłowej (jednej z koncepcji określających ramy gospodarki o obiegu zamkniętym). Jej celem jest zmiana procesów produkcyjnych tak, aby odpad z jednego procesu był zasobem dla innej technologii. Jako dyscyplina naukowa ekologia przemysłowa pokrywa się z gospodarką o obiegu zamkniętym, która zainspirowała wiele innowacji w wielu sektorach.

Po co szukać zastosowania dla odpadów?

Rosnąca konsumpcja różnego rodzaju produktów prowadzi do wzrostu ilości odpadów. Ale często nie zdajemy sobie sprawy, że odpady mogą być źródłem materiałów, które mogą zastąpić surowce pierwotne. Kupując towary, warto więc zainteresować się oznakowaniem produktów, a tym samym ich wpływem na środowisko podczas produkcji i późniejszej konsumpcji.

Koncepcja zapobiegania powstawaniu odpadów jest znana od dawna w gospodarce odpadami Polsce. Środki podjęte zanim substancja, materiał lub produkt stanie się limitem odpadów:

  • ilość odpadów, w tym poprzez ponowne wykorzystanie produktów lub wydłużenie żywotności produktów;
  • negatywny wpływ powstających odpadów na środowisko i zdrowie ludzi;
  • zawartość substancji szkodliwych w materiałach i produktach.

W 2020 roku w Polsce wyprodukowano 13,7 mln ton odpadów. Na jednego mieszkańca przypadało średnio 358 kg zebranych odpadów komunalnych.

Konsekwentne segregowanie odpadów i ich recykling to krok w kierunku trwałego zrównoważonego rozwoju.

Nowa ustawa o odpadach

Według Komisji Europejskiej obecne przepisy dotyczące odpadów w Polsce nie są wystarczające. Pomimo obowiązujących regulacji prawnych dotyczących odpadów, w ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił wzrost ogólnej ilości wytwarzanych odpadów.

Nowa legislacja wprowadza cały szereg narzędzi, które powinny przyczynić się do przekierowania odpadów użytkowych ze składowisk do ich nowego przetwarzania. Nacisk kładzie się na przyjęcie funkcjonalnych instrumentów ekonomicznych, wdrożenie jasnych celów w zakresie recyklingu oraz wzmocnienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ekonomiczne zachęty do ograniczania składowania mają z jednej strony wyższe opłaty, z drugiej różne dotacje i zachęty do recyklingu, co powinno poprawić sytuację w najbliższych latach.

Zapoznaj się z dostępną odzieżą roboczą dla pracowników automotive

Wybierając wynajem odzieży specjalistycznej masz pewność, że zabezpieczysz pracowników zgodnie z normami i Kodeksem Pracy i dodatkowo dasz komfort pracownikom.

Dotacja jako zachęta do ochrony środowiska

Istnieje szereg dotacji na zrównoważony rozwój. Dotacje można przeznaczyć na zwiększenie efektywności energetycznej, zakup odnawialnych źródeł energii czy samochodów elektrycznych. Możliwa jest również edukacja pracowników i doskonalenie kultury firmy. To również jest częścią zrównoważonego rozwoju.

Obecnie Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska opublikował informacje o nadchodzących wyzwaniach w zakresie gospodarki odpadami. Wspierane będą na przykład składowiska, centra ponownego użycia, oddzielne systemy zbierania i zbierania odpadów lub kompostowniki przydomowe i społeczne. Centra ponownego wykorzystania umożliwiają ponowne wykorzystanie np. sprzętu gospodarstwa domowego, ogrodu, sprzętu do naprawy czy sprzętu sportowego, odzieży, tekstyliów, książek, sprzętu elektrycznego itp. W ramach dotacji będzie można zakupić sprzęt do tych ośrodków, naprawy społeczne sklepy itp.

Przemysł włókienniczy jest głównym źródłem zanieczyszczeń

Przemysł tekstylny jest jednym z największych trucicieli środowiska. Pamiętajmy, że ma to negatywny wpływ na cały cykl życia produktu: od uprawy surowców (zwłaszcza bawełny) poprzez produkcję i barwienie tkanin, transport surowców i produktów aż po wymagający recykling odpadów tekstylnych.

W wyniku uprawy bawełny dochodzi do emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatycznych, zmniejsza się ilość wody pitnej i giną organizmy żywe. Podczas produkcji woda jest zużywana i zanieczyszczana, co skutkuje dużą ilością ścieków. Powstają odpady, takie jak ścinki, odpady ze strzyżenia i czesania, pył tekstylny czy pozostałości barwników lub roztworów impregnacyjnych.

Ponadto na każdym etapie cyklu życia tekstyliów coś jest gdzieś transportowane. Zanim kupisz dżinsy w Polsce, trzeba je uszyć w Bułgarii, tkanina jest drukowana w Chinach, barwiona we Francji, tkana na Tajwanie, nici do tkania są przędzone w Turcji z bawełny uprawianej w południowym Kazachstanie.

Potem t-shirt lub wspomniane dżinsy nosisz przez chwilę, zanim wylądują w śmietniku, najczęściej na wysypisku. Według firmy Potex tylko 3-10% wyrzucanych tekstyliów trafia do pojemników na zużyte tekstylia. Mamy jeszcze sporo rezerw w tej dziedzinie i każdy z nas może coś z tym zrobić. Przykładem może być nasza firma, która dba o środowisko wypożyczając odzież roboczą i inne tekstylia, czyszcząc je i konserwując w sposób ekologiczny, tym samym maksymalnie wydłużając ich cykl życia.

Bądź częścią gospodarki o obiegu zamkniętym razem z Lindström

W Lindström oferujemy usługę wynajmu tekstyliów, która obejmuje dobór tekstyliów, projektowanie i zlecenie produkcji odzieży roboczej, zarządzanie zapasami, logistykę, ekologiczną dbałość o tekstylia firmowe oraz ich konserwację. Tekstylia do wynajęcia to firmowa odzież robocza, maty do czyszczenia podłóg oraz ręczniki przemysłowe.

Podstawową zasadą naszych usług serwisowych jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Staramy się ograniczać ilość odpadów (zero waste), emisji i śladu węglowego. Profesjonalnie pierzemy i czyścimy tekstylia przy mniejszym zużyciu wody i energii, naprawiamy uszkodzone sztuki i przywracamy je do obiegu, co wydłuża ich cykl życia i zmniejsza łączną ilość potrzebnych rzeczy. Gdy ubrania są już tak zużyte, że nie możemy ich już przywrócić do obiegu, są ponownie wykorzystywane w produkcji czyściw przemysłowych, mat czy toreb na zakupy (tzw. upcycling).

Zrównoważony rozwój dla przyszłych pokoleń

Zrównoważony rozwój to koncentracja na cela takim sytuacjom, a jednocześnie być przygotowanym i dostosowywać się.

Zrównoważony rozwój to koncentracja na celach długoterminowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zrównoważony rozwój organizacji, firmy, państwa czy całej ludzkości, celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków życia na przyszłe dziesięciolecia i przyszłe pokolenia. Wraz z rozwojem ludności i gospodarki dochodzi do szeregu sytuacji kryzysowych, takich jak susze, migracje, a nawet wojny i kryzysy finansowe. Zrównoważone podejście stara się zapobiegać takim sytuacjom, a jednocześnie być przygotowanym i dostosowywać się.

Podobne artykuły