Wyobraź sobie przyszłość, w której tekstylia powstają z materiałów pochodzących z recyklingu i biopochodnych, zastępując stare sposoby. Wyprodukowane bliżej użytkowników przez partnerów zajmujących się ograniczaniem emisji. Wyobraź sobie świat, w którym cykl życia naszych tekstyliów, od konserwacji po pranie, opiera się na czystej, odnawialnej energii, a transport napędzany jest technologiami elektrycznymi i wodorowymi. To nie tylko wizja odległej przyszłości. Za niecałą dekadę będzie to nasza rzeczywistość.

KSZTAŁCENIE PRZYSZŁOŚCI ZEROWEJ NETTO

Decyzje na lepsze jutro

.


Kierując się naszym celem, podjęliśmy zobowiązanie, które będzie kierować naszymi decyzjami przez następne dziesięciolecia. Naszym celem jest coroczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcie zera netto do 2050 r. w całym naszym łańcuchu wartości. Nasze cele zostały potwierdzone w ramach inicjatywy Science Based Targets, aby zapewnić ich zgodność z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie.

DROGA NAPRZÓD

Rozpoczęła się podróż do zera netto


Obliczyliśmy naszą emisję gazów cieplarnianych i ustaliliśmy, że tekstylia, energia i elektryczność oraz dostawy do klientów pokrywają prawie 70% naszych emisji. Zidentyfikowaliśmy także działania, które pomagają nam ograniczyć ich emisję. Mają one wpływ na to, z jakiego materiału, gdzie i w jaki sposób produkowane są nasze tekstylia. Instruują wszystkie nasze centra serwisowe, jak poprawić efektywność energetyczną i wykorzystanie ciepła odpadowego, a także przejść na odnawialne źródła energii i energię elektryczną. Zachęcają także do poszukiwania bardziej zrównoważonych alternatyw w zakresie dostaw do klientów.

Podobne artykuły