28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , który został po raz pierwszy ogłoszony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2003 roku, aby podkreślić znaczenie zapobiegania wypadkom i chorobom przy pracy.

Celem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest podniesienie świadomości ich znaczenia, promowanie najlepszych praktyk i zachęcanie do współpracy pomiędzy pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi i rządami. Dzień ten jest okazją do pamiętania o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz promowania zdrowej kultury pracy w skali globalnej.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Znaczenie standardów bezpieczeństwa w przemyśle

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy to także wspomnienie o tych, którzy odnieśli obrażenia lub ponieśli śmierć w pracy. Z tego powodu musimy zastanowić się, co możemy zrobić dla bezpieczeństwa.

Normy bezpieczeństwa określają minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz ochrony środowiska w konkretnej branży. Normy te są wydawane przez organizacje międzynarodowe, takie jak ISO , lub przez organy rządowe. Przestrzeganie norm bezpieczeństwa jest niezbędne, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz chronić środowisko.

Zapoznaj się z dostępną odzieżą roboczą dla pracowników automotive

Wybierając wynajem odzieży specjalistycznej masz pewność, że zabezpieczysz pracowników zgodnie z normami i Kodeksem Pracy i dodatkowo dasz komfort pracownikom.

Co to jest ISO i dlaczego warto uzyskać ten certyfikat

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która publikuje międzynarodowe standardy z różnych dziedzin, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy i nie tylko.

Certyfikat ISO to oficjalny dokument potwierdzający, że organizacja spełnia wymagania określone w określonej międzynarodowej normie ISO. Aby uzyskać certyfikat, organizacja musi przejść proces certyfikacji , który obejmuje kilka etapów: wybór normy ISO, jej wdrożenie, audyt zewnętrzny i wydanie certyfikatu.

Uzyskanie certyfikatu ISO nie jest obowiązkowe i od samej organizacji zależy, czy będzie chciała go uzyskać. Certyfikat może jednak pomóc organizacji ulepszyć procesy i zyskać większe zaufanie klientów, partnerów i innych interesariuszy.

Normy ISO – rodzaje, opis, wersja

Normy ISO to międzynarodowe standardy, które ustalają minimalne wymagania dotyczące produktów, usług i procesów w różnych branżach. Wydawane są w celu poprawy jakości, wydajności i bezpieczeństwa produktów i usług, ograniczenia ryzyka i poprawy efektywności środowiskowej.

Istnieje wiele różnych typów norm ISO, takich jak:

ISO 9001 – norma dotycząca systemów zarządzania jakością, która określa minimalne wymagania dotyczące sposobu, w jaki organizacja zarządza swoimi procesami, aby osiągnąć maksymalną satysfakcję klienta.

ISO 14001 – norma dotycząca systemów zarządzania środowiskowego, która określa minimalne wymagania dotyczące sposobu, w jaki organizacja zarządza swoją działalnością, aby minimalizować swój wpływ na środowisko.

ISO 45001 – norma dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, która określa minimalne wymagania dotyczące sposobu, w jaki organizacja zarządza swoją działalnością, aby zminimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych.

Normy ISO są regularnie aktualizowane w celu ich aktualizacji i dostosowania do bieżących potrzeb. Zazwyczaj podlegają one przeglądowi co 5–10 lat. Przy rewizji standardów uwzględniane są także opinie i uwagi zainteresowanych stron, takich jak eksperci, organizacje i klienci.

Odzieży roboczej przeznaczonej dla przemysłu motoryzacyjnego stawiane są wysokie wymagania.

Znaczenie zgodności z normami ISO

Zgodność z normami ISO przynosi organizacji wiele korzyści, w tym poprawę jakości, bezpieczeństwa, wydajności i redukcję kosztów. Zgodność z normami ISO może również pomóc organizacji zdobyć zaufanie klientów i poprawić jej reputację na rynku.

Poprawa jakości : przestrzeganie norm ISO może pomóc organizacji poprawić jakość produktów lub usług. Normy dostarczają najlepszych praktyk i podejść, które mogą pomóc organizacji zidentyfikować i wyeliminować problemy w procesach produkcji lub świadczenia usług.

Zwiększanie bezpieczeństwa : Normy ISO skupiają się również na zwiększaniu bezpieczeństwa w pracy i minimalizowaniu ryzyka. Zgodność ze standardami w tym obszarze może pomóc organizacji chronić swoich pracowników przed wypadkami i urazami oraz minimalizować ryzyko związane z jej produktami lub usługami.

Zwiększ wiarygodność : zgodność z normami ISO może pomóc organizacji zdobyć zaufanie klientów. Spełnienie normy świadczy o tym, że organizacja dąży do utrzymywania wysokich standardów i jest w stanie dostarczać produkty lub usługi niezawodne i bezpieczne.

Poprawa wydajności : Normy ISO pomagają organizacji ulepszać procesy i zwiększać wydajność. Normy dostarczają najlepszych praktyk, które mogą pomóc organizacji zidentyfikować i wyeliminować niepotrzebne procesy lub kroki oraz usprawnić działania.

Redukcja kosztów : zgodność z normami ISO może pomóc organizacji obniżyć koszty poprzez większą wydajność procesów.

Podwyższenie standardu ekologicznego : Standardy z zakresu ochrony środowiska mogą pomóc organizacji zminimalizować jej wpływ na środowisko i sprawić, że dostosowywanie produkcji do coraz bardziej rygorystycznych przepisów środowiskowych będzie skuteczniejsze.

Po co kupować, skoro można wypożyczyć?

Nasi klienci zużyli już ponad 10 milionów sztuk odzieży roboczej Lindstrom na całym świecie!

Zastanawiasz się dlaczego? 

Odpowiedzi znajdziesz w Mini przewodniku o wypożyczaniu odzieży roboczej!

Normy i certyfikaty ISO odzieży roboczej Lindström

Pomagamy naszym klientom spełnić normy i wymagania prawne, zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa pracy, ponieważ pracodawcy są prawnie zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa pracy swoim pracownikom. Temat bezpieczeństwa jest bardzo obszerny i każda dziedzina rządzi się swoimi specyficznymi zasadami.

Odzież robocza stanowi ważny element zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w większości zakładów. Ponadto niektóre działy mają specyficzne wymagania. Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z rozporządzeniem rządu nr. 395/2006 Zb. pracodawca jest obowiązany zapewnić swoim pracownikom tzw. środki ochrony indywidualnej .

Obejmuje to odzież roboczą, obuwie i różnorodny specjalistyczny sprzęt, którego zakup i konserwację pomagamy. O taką odzież roboczą nigdy nie powinien dbać sam pracownik, lecz zawsze kupowaną i konserwowaną przez pracodawcę.

Przykładowo podczas spawania pracownik musi być wyposażony w wysokiej jakości, atestowaną odzież ognioodporną . Nasza kolekcja odzieży roboczej WelderPro jest przeznaczona dla spawaczy i szlifierek. Odzież jest testowana pod kątem odporności na ogień i wysokie temperatury, a kolekcja posiada certyfikat EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, E3, F1): Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem oraz EN ISO 11611: 2015, A1 klasa 2.

Odzież robocza z kolekcji WelderPro, którą zaprojektowaliśmy specjalnie dla spawaczy i szlifierek metali.

W operacjach, w których istnieje ryzyko odniesienia obrażeń podczas poruszania się po miejscu pracy ze względu na zmniejszoną widoczność, wymagana jest odzież z elementami odblaskowymi. Do tych operacji oferujemy kolekcję HighVisPro , która posiada certyfikaty zgodne z normami EN ISO 20471: Odzież o wysokiej widoczności oraz EN 342: Komplety odzieżowe i odzież chroniąca przed zimnem.

Certyfikowana odzież robocza dla wszystkich branż

W Lindström znamy wszystkie ważne standardy i zadbamy o to, aby Twoja odzież robocza spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wybierz kolekcję odzieży roboczej

Nasi zadowoleni klienci z branży motoryzacyjnej

Dziedzina motoryzacji jest bardzo szeroka – od produkcji podstawowych komponentów po sam montaż finalnego samochodu. W Lindström mamy klientów, dla których dbamy o odzież roboczą , praktycznie z całego łańcucha dostaw. Wśród nich jest na przykład Raskone , firma zajmująca się naprawą i serwisem pojazdów użytkowych z oddziałami w całej Finlandii. Oferuje serwis samochodów ciężarowych, dostawczych i naczep, a także usługi zaopatrzenia w materiały, głównie na wyposażenie maszyn roboczych i pojazdów użytkowych. Zatrudnia prawie 700 osób.

Veho Group Oy Ab jest jednym z największych operatorów w Finlandii w sektorze motoryzacyjnym. Jest to fińska firma rodzinna działająca w Finlandii, Szwecji i regionie bałtyckim. Jej główną działalnością jest import, sprzedaż, serwis i wynajem samochodów osobowych i pojazdów użytkowych.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie przestrzeganie norm i standardów staje się coraz ważniejsze, nie tylko w celu zaspokojenia wymagań klientów, ale także w celu zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami obowiązującymi w różnych krajach. Organizacje decydujące się na certyfikację ISO pokazują swoim klientom, dostawcom i innym interesariuszom, że szanują zarządzanie jakością, środowisko, bezpieczeństwo pracy i inne obszary.

Podobne artykuły