Czystość często utożsamia się z higieną, ale to błąd. Zwykłe czyszczenie polega na usuwaniu widocznych zabrudzeń, a czyszczenie higieniczne eliminuje również niewidoczne zabrudzenia, bakterie i zarazki. Dlatego czysta odzież robocza niekoniecznie musi być też higieniczna.

Odpowiednio wysoka temperatura prania i odpowiednie środki piorące mogą dezynfekować odzież, ale zanieczyszczenia znajdują się także na drodze od pralki do urządzeń produkcyjnych. Ubrania, które są prane w domu i noszone w drodze do pracy, nie spełniają standardów higieny w sektorze spożywczym, farmaceutycznym i opieki zdrowotnej.

Zachowanie pracowników może być kluczem do utrzymania wysokiej higieny. Częste mycie rąk, wymiana ubrań zgodnie z ustalonym harmonogramem i oddzielanie brudnych rzeczy od czystych jest obowiązkiem każdego pracownika.

Szafka odzieżowa firmy Lindström pomaga zachować higieniczność odzieży: czyste ubrania są dostarczane do szafek pracowników, a zużyta odzież jest wyrzucana do osobnego kosza. Szafka służy wyłącznie do dostarczania odzieży roboczej, nie przechowuje się w niej butów ani torebek, które mogą przenosić zanieczyszczenia z zewnątrz. Ponieważ pracownicy współdzielą przestrzeń pracy, łatwo o rozprzestrzenianie zarazków, kiedy nie są przestrzegane zasady higieny.

Współpraca w zakresie higieny obejmuje prowadzone w miejscu pracy szkolenia na temat tych kwestii. Kiedy pracownicy posiadają niezbędną wiedzę, mogą zacząć wdrażać odpowiednie nawyki higieniczne.

Jak zachować dobrą higienę w miejscu pracy:

  • Umyj ręce mydłem po skorzystaniu z toalety, wydmuchaniu nosa lub kichnięciu.
  • Osusz ręce za pomocą czystych ręczników lub ręczników papierowych.
  • Zmieniaj odzież roboczą zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami.
  • Nie dotykaj odzieży roboczej, jeśli masz brudne ręce.
  • Uważaj, aby nie zabrudzić ubrania roboczego podczas przerw.

Rozsądne metody dbania o higienę w pracy:

  • usługa odzieży roboczej Lindström,
  • system zarządzania jakością EN ISO 9001,
  • system zarządzania środowiskiem EN ISO 14001,
  • zarządzanie czystością mikrobiologiczną EN 14065,
  • regularne testowanie i monitorowanie RABC.

W niektórych sektorach, takich jak przemysł spożywczy i farmaceutyczny, odzież robocza chroni produkty przed ryzykiem powodowanym przez pracowników. W takich przypadkach dobra higiena jest bezwzględnym wymogiem.

Podobne artykuły