Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, w sytuacji jeśli:

  • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • odzież robocza jest niezbędna ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży roboczej jest ściśle związany z inną kwestią, a mianowicie częstotliwością wymiany odzieży na nową. Co  jaki czas należy się pracownikowi nowa odzież robocza? Co w sytuacji, kiedy odzież uległa zniszczeniu w trakcie pracy? Przepisy BHP nie regulują tego, jak często pracownik powinien być zaopatrywany przez pracodawcę w nowy komplet odzieży roboczej przysługującej mu na jego stanowisku pracy. W praktyce częstotliwość wymiany odzieży roboczej zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub ich przedstawicielami lub tez norm ogólnie przyjętych w danej firmie.

Kto decyduje o okresie używalności odzieży roboczej i obuwia?

Bardzo często o okresie używalności odzieży roboczej i obuwia decyduje kierownik, który – uwzględniając warunki panujące na danym stanowisku pracy – decyduje o tym, jak szybko odzież ulega zużyciu. Wymiana odzieży nie zależy jednak wyłącznie od jego subiektywnej opinii. Wszelkie informacje dotyczące przysługującej pracownikowi odzieży roboczej (Ile?, Jakiego rodzaju?, W jakiej ilości?, Jak często?) powinny być odnotowane w wewnątrzzakładowych przepisach.

Na używalność, tj. okres przydatności odzieży roboczej i obuwia do użytku, wpływa również rodzaj stroju, a także materiał, z jakiego został wykonany. Może się bowiem okazać, iż odzież użytkowana na tym samym stanowisku pracy zużywa się w różnym tempie, w zależności od jakości, precyzji wykonania oraz doboru materiałów. Odzież wyższej jakości jest na ogół trwalsza, a co za tym idzie może być użytkowana przez dłuższy czas. Jest jednak droższa w zakupie, co dla wielu przedsiębiorstw stanowi poważną przeszkodę.

Wynajem odzieży roboczej a kwestie związane z jej wymianą

Za stan odzieży roboczej – nawet jeśli o jej czystość dbają pracownicy, którzy otrzymują w zamian ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – odpowiada właściciel, a więc pracodawca. W sytuacji, w której firma zdecyduje się na współpracę z zewnętrznym dostawcą odzieży roboczej i usług serwisowych, takim jak Lindström przedsiębiorstwo jest zwolnione z wszystkich obowiązków wynikających z zaopatrywania pracowników w odzież roboczą, wypłaty ekwiwalentu za jej pranie czy określania częstotliwości wymiany kompletów na nowe. Wszystkie powyższe kwestie pozostają w gestii dostawcy odzieży, który zapewnia:

  • zakup odzieży,
  • pranie/czyszczenie odzieży adekwatnie do jej rodzaju,
  • naprawę odzieży,
  • wymianę zużytych kompletów na nowe,
  • ekologiczną utylizację odzieży nienadającej się do dalszego użytkowania.

Firmy zainteresowane outsourcingiem czynności związanych z utrzymaniem odzieży roboczej zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu pod telefonem 22 614-24-05 lub mailowo biuro@lindstromgroup.com.

Podobne artykuły