Darba apģērbs ir redzama daļa no uzņēmuma tēla

Lai atbalstītu jūsu uzņēmējdarbību, mēs piedāvājam labāko darba apģērbu risinājumu. Noma, iegāde un citi mūsu daudzveidīgie pakalpojumi veido kopumu, kas darbojas gan kopā, gan atsevišķi. Nododot darba apģērbu apgādi vienam uzticamam partnerim, varat mierīgu prātu pievērsties savai pamatdarbībai.

Izskatīgs, atbilstošs darba apģērbs ir būtisks faktors no darba drošības un ērtas pašsajūtas viedokļa. Mēs piedāvājam pareizos darba apģērbu risinājumus visu lielumu uzņēmumiem dažādās jomās – no veselības aprūpes līdz tehniskajai apkopei, no pārtikas rūpniecības līdz smagajai metalurģijai. Pārbaudīti, izturīgi materiāli un pareizs, atbilstoši kopts darba apģērbs gādā par darbinieku drošību.

Leguvumi no mūsu pakalpojumu

Katru nedēļu mēs piegādājam darbinieku skapīšos tīru un koptu darba apģērbu. Darba apģērbu daudzums atbilst jūsu vajadzībām, lai tā nepietrūktu.

Nav jāpiesaista uzņēmuma kapitāls un darbinieku resursi darba apģērba iegādei, kopšanai un glabāšanai.

Vienots darba apģērbs sniedz pārliecinošu pirmo iespaidu, uzlabo jūsu darbinieku atpazīstamību un kāpina personāla lepnumu par savu profesionālo piederību. Turklāt ar korporatīvo tēlu saskanīgs darba apģērbs atbalsta kopējo zīmolu, veido jūsu uzņēmuma tēlu un ļauj darbiniekiem ērtāk justies darbā.

Mēs sekojam tiesību aktiem, standartiem un jauniem darbības veidiem dažādās jomās, šajā sakarā investējam darba apģērbu dizainā, līdz ar to jūs varat justies pārliecināti.

Tyovaatteet tyontekijan suojaamiseen

Darbinieka aizsardzība

Drošs un funkcionāls darba apģērbs aizsargā darbinieku pret riskiem darbā. Mūsu darba apģērbu konstrukcijā ievēroti dažādu jomu standarti.

Tyon suojaaminen

Darba aizsardzība

Pārtikas rūpniecībā, farmācijas nozarē un īpaši veselības aprūpes jomā higiēnisks darba apģērbs un darba aizsardzība ir būtiski svarīgi.

Tyontekijan tunnistettavuus

Darbinieka atpazīstamība

Darba apģērbs arī informē par profesiju un palīdzēt identificēt darbinieku.

Tā strādā mūsu darba apģērbu serviss

Vajadzību novērtējumu un iepirkumu

Kartoitus icon

Kopā ar jums izraudzīsimies īpaši jūsu uzņēmumam piemērotu kolekciju un darba apģērbus, kas piemēroti katram darbiniekam, kā arī jūsu vietā iegādāsimies tekstila izstrādājumus.

Veļas un uzturēšana

Pesu icon

Mēs mazgājam un kopjam darba apģērbus, kā arī labojam un atjaunojam tos, kad nepieciešams. Mēs arī uzglabāsim jūsu darba apģērbus.

Piegāde

Noudot icon

Reizi nedēļā nogādāsim tīru un sakoptu apģērbu jūsu darbinieku individuālajos skapīšos vai iepriekš noteiktā vietā.

Likvidācija

Varastointi icon

Mēs parūpēsimies par tekstila izstrādājumu atkārtotu apstrādi un ekoloģisku nolietotā darba apģērba likvidāciju.