22.aprīlī aprit 53 gadi kopš tiek atzīmēta “Zemes diena”. Pēdējos gados, pieaugot izpratnei par vides aizsardzību, arvien vairāk uzņēmumu ir sākuši pievienoties ilgtspējīgas attīstības mērķim. Lindstrom ir stingri apņēmies nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un jau ir paziņojis par stratēģisko mērķi nodrošināt mūsu klientiem bezoglekļa tekstilizstrādājumu pakalpojumus līdz 2035. gadam, kā arī ir pieņēmis dažādus veidus, lai ieviestu aprites ekonomiku visās mūsu uzņēmējdarbības jomās.

Darba apģērbu pārstrāde

Lindstrom ideju par pārstrādi izmantoja visos darba apģērba aspektos, tostarp izstrādājot darba apģērbu ar izturīgiem audumiem, atkārtoti izmantojot darba apģērbu nomas veidā, pagarinot darba apģērbu kalpošanas laiku, veicot profesionālu apkopi un tīrīšanu, piekopjot otrreizēju pārstrādi produkta kalpošanas laika beigās u.t.t. Mēs uzskatām, ka darba apģērbu pārstrāde var ne tikai samazināt oglekļa emisijas visos posmos, bet arī palīdzēt mūsu klientiem ietaupīt izmaksas un uzlabot ekonomiskos ieguvumus.

Ražošana pēc pieprasījuma

Lindstrom vienmēr ir pieturējies pie ražošanas pēc pieprasījuma principa, izvairoties no resursu izšķērdēšanas, ko rada pārmērīga ražošana. Lai reāllaikā sekotu līdzi klientu pieprasījumam pēc tekstilizstrādājumiem, mēs izstrādājām tiešsaistes pakalpojumu platformu eLindstrom, kas klientiem atvieglos pasūtījumu veikšanu jebkurā laikā.

Zema oglekļa satura pakalpojums

Lindstrom ieviesīs zemas oglekļa emisijas stratēģiju visā apkalpošanas procesā. Mēs zinātniski optimizējam piegādes maršrutu, lai samazinātu loģistikas procesā radītās oglekļa emisijas; Pielāgojot temperatūru un apkopes tīrīšanas laiku, tiek efektīvi izmantots ūdens un enerģija, un tiek ietaupīti resursi.

Ceļā uz oglekļa neitralitāti

Salīdzinot ar 2004. gadu, mums ir izdevies par 30% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas tekstilizstrādājumu tīrīšanas procesos. Nākamo 15 gadu laikā mēs turpināsim īstenot ilgtspējīgu attīstību un turpināsim optimizēt savus pakalpojumus, lai sasniegtu stratēģisko mērķi – oglekļa neitralitāti un nodrošinātu ilgtspējīgākus tekstila pakalpojumus saviem klientiem.

#IzvēliesLindstrom