84% strādājošo, kuri darbā valkā darba apģērbu, atzīst, ka mazgā to paši mājas apstākļos, liecina tekstila nomas servisa uzņēmuma “Lindstrom” un pētījumu kompānijas “Norstat Latvija” īstenotās aptaujas rezultāti*. Eksperti atzīst, ka tā ir satraucoša tendence, jo faktiski apritē nonāk un tiek izmantoti higiēnas prasībām neatbilstoši apģērbi, kas var apdraudēt gan pašu darbinieku, gan sniegtā pakalpojuma vai ražotā produkta drošību.

Aptaujas dati liecina, ka vairāk kā 43% darbinieku darba apģērbu mazgā atsevišķi, savukārt vēl 41% – kopā ar tādas pašas krāsas citu apģērbu. Tikai 11% no aptaujātajiem darba devējs ir noteicis, ka darba apģērba mazgāšana mājas apstākļos ir kategoriski aizliegta, savukārt vēl 5% norāda, ka to nedara, baidoties no tā sabojāšanas.

Lai gan profesionāla darba apģērba šķirošanas noteikumi būtiski neatšķiras no parastās ikdienas mazgāšanas, galvenā atšķirība ir tieši pašā mazgāšanas procesā, lai pēc iespējas ilgāk saglabātu darba apģērba funkcionalitāti un drošību, to atbrīvojot ne tikai no neredzamajiem netīrumiem, bet arī no piesārņojumiem, baktērijām un citiem patogēniem. Tikai tā apģērbs ir atbilstošs katras nozares izvirzītajām higiēnas prasībām un standartiem.

“Diemžēl apģērbs, nepareizi kopts, zaudē savu funkcionalitāti.”

“Darba apģērbam, lai to iztīrītu atbilstoši higiēnas standartiem, atbrīvotu no rūpnieciska piesārņojuma un tas nezaudētu savu funkcionalitāti, nepieciešama industriāla kopšana, jo mājas apstākļos nav iespējams iztīrīt noturīgus netīrumus, kam nepieciešami speciāli mazgāšanas līdzekļi un mazgāšanas režīmi. Diemžēl apģērbs, nepareizi kopts, zaudē savu funkcionalitāti, tādējādi zaudējot arī īpašības, kas var aizsargāt darbinieku no darba procesā izraisītām bīstamām situācijām. Piemēram, bieži vien kombinezonos ir iestrādāts speciāls aizsargslānis, kuru, nepareizi mazgājot, var sabojāt un attiecīgi šāds apģērbs zaudēs savu funkcionālo mērķi un tas neaizsargās no dzirkstelēm tajās nozarēs, kur tas ir svarīgi. Tomēr tik pat skrupuloziem attiecībā uz darba apģērbu ir jābūt tirdzniecībā un pārtikas industrijā, veselības nozarē strādājošajiem, jo tīrs nenozīmē higiēnisks,” skaidro “Lindstrom” izpilddirektors Ivars Šmits.

Raksturojot priekšrocības darba apģērbu mazgāšanai mājas apstākļos, 50% no aptaujātajiem norāda, ka darba apģērba patstāvīga mazgāšana ir ātrāka un ērtāka, savukārt 17% uzskata, ka tas ir higiēniskāk, un vēl tikpat, ka zina, kā būtu jāmazgā.

Šmits norāda, ka iemesls, kādēļ darbinieku vidū pastāv maldinoši uzskati par to, ka patstāvīga darba apģērba kopšana mājas apstākļos ir praktiskāka, ir tieši darba devēju zināšanu trūkums par nepieciešamību mainīt darba apģērba uzturēšanas un mazgāšanas kārtību. “Aptaujas dati rāda, ka 57% darbinieku darba apģērbu kopšana ir atstāta viņu pašu pārziņā, un tas apliecina, ka bieži vien arī vadības līmenī nav pietiekami zināšanu, kāpēc specapģērbs mazgājams industriāli. Mūsu uzdevums ir pakāpeniski mainīt šo attieksmi, lai gan darbinieki būtu pasargāti no darba drošības viedokļa, gan arī pircēji un pakalpojumu saņēmēji varētu būt droši, ka visos darbības posmos ievēroti augstākie kvalitātes standarti,“ uzsver I. Šmits.

*Aptauja veikta 2022. gada martā, sadarbojoties ar pētījumu aģentūru “Norstat Latvija” un aptaujājot vairāk nekā 300 uzņēmumus visā Latvijā.