Joka päivä päätöksiä ympäristön puolesta

Jokainen työntekijämme huolehtii Lindströmin vaikutuksista ympäristöön. Pesuloissamme tekstiilihuoltajat tekevät kymmeniä energian ja veden kulutukseen vaikuttavia päätöksiä valitessaan sopivan pesuohjelman tekstiileille. Samalla tavoin teemme jatkuvasti päätöksiä, joilla vaikutamme syntyvän tekstiilijätteen määrään ja tarjoamiemme tuotteiden laatuun.

Merkittävin ympäristövaikutus syntyy tekstiilien pesemisessä, jossa kuluu energiaa, vettä ja pesuaineita. Lisäksi syntyy päästöjä kuljetuksissa asiakkailta pesulaan ja takaisin. Suurin osa pesuloiden käyttämästä energiasta kuluu pesuveden lämmitykseen ja tekstiilien viimeistelyyn. Energiatehokkuuden kehittäminen on meillä jatkuvaa työtä. Lämmön talteenotto pesuvedestä ja kuivausrumpujen ilmasta parantaa energiatehokkuutta merkittävästi ja olemmekin asentaneet lämmön talteenottojärjestelmiä moniin pesuloihimme. Pestävä tuote ja sen likaisuusaste vaikuttavat niin tarvittavaan vesimäärään kuin syntyvän jäteveden laatuun. Pyrimme aina tehokkaaseen vedenkäyttöön kierrättämällä vettä eri pesuvaiheissa. Huuhteluvesi voidaan käyttää seuraavan erän pesuvetenä. Huuhtelussa käytämme aina puhdasta vettä. Puhtain jätevesi syntyy hotellitekstiilien pesusta ja likaisin matoista ja teollisuuspyyhkeistä. Jos emme voi ohjata jätevesiä paikalliseen jätevedenpuhdistamoon, käsittelemme veden omassa jätevesilaitoksessamme ennen viemäriin laskemista.

”Muutokset tuotteidemme jakaumassa, esimerkiksi lisääntyneet teollisuuspyyhkeiden määrät pesussa, vaikuttavat vedenkulutukseen. Sen vuoksi tavoitteemme pysyä edellisvuosien kulutuslukemissa pestyä tekstiilikiloa kohden on meille haasteellinen tavoite, jonka eteen teemme paljon töitä”, ympäristöasioista vastaava Sini Rajala kuvailee.