Sertifikaatit ja jäsenyydet

Sertifikaatit ja jäsenyydet

Kotisivu / Lindström / Sertifikaatit ja jäsenyydet
Sertifikaatit ja jäsenyydet

Lindström Groupin hallintajärjestelmä noudattaa standardeja ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 ja EN 14065:2016. Lue, miten ja miksi pysymme ajan tasalla ja noudatamme kansainvälisiä standardeja.

Sertifioinnit

Laadun, ympäristön ja hygienian hallinnan periaatteet ovat sisältyneet integroituun hallintajärjestelmäämme jo vuosikymmenten ajan. Vuonna 2016 ilmoitimme, että alan edelläkävijänä olemme ensimmäinen tekstiilipalveluyritys, joka täyttää uusittujen ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardien vaatimukset. Nyt meillä on ilo ilmoittaa, että hallintajärjestelmämme täyttää myös ISO 45001:2018 -standardin mukaiset työterveyden ja -turvallisuuden hallintaa koskevat vaatimukset.

ISO 9001:2015 -akkreditoituna yrityksenä olemme todistaneet, että tarjoamme johdonmukaisesti tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden ja lainsäädännön vaatimuksiin. Tämä sertifiointi edellyttää meiltä vahvaa asiakaslähtöistä lähestymistapaa ja prosessien jatkuvaa kehittämistä loistavan asiakaskokemuksen varmistamiseksi.

ISO 14001:2015 -standardi on olennainen osa sitä, miten tuemme ympäristötyön kestävyyden pilareita. Sertifiointi edellyttää, että hoidamme ympäristövastuumme järjestelmällisesti: parannamme ympäristönsuojelun tasoa, täytämme vaatimustenmukaisuusvelvoitteet ja saavutamme ympäristötavoitteet. Pitkien ympäristöjohtamisen perinteiden ja kiertotalouteen perustuvan liiketoimintamallimme kautta asetamme kunnianhimoisia tavoitteita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen toiminnoissamme.

Ihmisistä huolehtiminen näkyy tavassa, jolla kehitämme työterveys- ja -turvallisuuskäytäntöjemme jatkuvasti. Keräämme turvallisuushavaintoja mobiilisovelluksella, analysoimme työtilojemme vaaroja ja riskejä, raportoimme kaikista tapaturmista ja varmistamme työntekijöiden osallistumisen terveys- ja turvallisuustoimikunnan käytäntöjen toteuttamiseen. Näihin menettelyihin sisältyy myös ISO 45001:2018 -sertifioitu hallintajärjestelmämme.

Biokontaminaation valvonnan riskianalyysiin (Risk Analysis and Biocontamination, RABC) keskittyvä standardi EN 14065:2016 varmistaa pesulaprosessin läpikäyneiden tekstiilien jatkuvan mikrobiologisen laadun pesuloissamme. Tekstiilien mikrobiologinen puhtaus on kriittinen tekijä, kun halutaan varmistaa terveydenhuollon, hotelli- ja ravintola-alan sekä elintarvikealan ja lääketeollisuuden säädösten noudattaminen.

Kaikki sertifikaattimme ovat voimassa seuraavaan uusintaan 31. lokakuuta 2025 asti.

Eurooppalainen standardi EN 14065 Teollisesti pestyt tekstiilit, biokontaminaation valvontajärjestelmä. EN 14065 -standardi varmistaa korkean hygieniatason koko työvaatteiden pesu- ja toimitusprosessin ajan. Pesuloissamme noudatettavat hygieeniset työskentelytavat varmistavat, että ristikontaminaatioita ja uudelleensaastumista ei tapahdu.
ISO 9001 -standardia käytetään osoittamaan kyky tarjota jatkuvasti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaiden lakisääteiset vaatimukset. ISO 14001 -standardi asettaa vaatimukset ympäristöjärjestelmälle. ISO 45001 opastaa organisaatioita huolehtimaan työntekijöidensä työturvallisuudesta ja -terveydestä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lindströmin vaatteet täyttävät kansalliset ja kansainväliset standardit ja vaatimukset, myös Euroopan unionin direktiivit ja asetukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus osoittaa, mitä standardeja ja määräyksiä suojavaatteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu.

“Liiketoimintamme ytimessä on sitoutumisemme työntekijöistämme ja maapallostamme huolehtimiseen kestävän kiertotalouden liiketoimintamallin mukaisesti konseptoiduilla toimintatavoillamme kaikilla nykyisillä markkinoilla. Kansainvälisesti tunnustetut hallintajärjestelmien standardit ja sertifioinnit tukevat meitä suuresti.”

– Harri Puputti, Lindström Groupin laadun ja vaatimustenmukaisuuden johtaja