Kotisivu / Artikkelit / Hallituksen uusi vastuullisuustoimikunta johtaa Lindströmiä kohti kestävää tulevaisuutta
31.05.2024

Hallituksen uusi vastuullisuustoimikunta johtaa Lindströmiä kohti kestävää tulevaisuutta

Hallituksen puheenjohtaja, Harri-Pekka Kaukonen korostaa uudistuksen merkitystä: ”Vastuullisuus on Lindströmin arvojen, työskentelytapojen ja strategian ydintä. Toimikunnan perustaminen auttaa hallitusta tukemaan johtoa, kun se kehittää strategista näkökulmaa vastuullisuuteen ja tarttuu siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin ja riskeihin. Lisäksi se vahvistaa sitoutumistamme säädösten noudattamiseen, erityisesti kun otetaan huomioon tulossa olevat sääntely-ympäristön muutokset.”

Senior Vice President of Strategy and Sustainability Kati Pallasaho oli yhdessä hallituksen kanssa tuomassa tätä lisäystä yhtiön hallintorakenteeseen ja kertoo nyt, miksi ESG-teemat nousevat entistä korkeammalle hallituksen esityslistalla:

 Yksi Lindströmin kiertotalouteen perustuvan liiketoimintamallin tärkeimmistä kilpailueduista on vastuullisuus. Tekstiilien kierrätykseen, suljetun kierron ratkaisuihin ja päästöjen vähentämiseen liittyvät tavoitteemme ovat kunnianhimoisia, ja tiedämme, että kilpailuetumme kehittäminen edellyttää yhä enemmän vastuullisuutta. Lisäksi sidosryhmämme odottavat meiltä yhä enemmän vastuullisuutta sosiaalisissa sekä ympäristöä ja hallintoa koskevissa asioissa, ja näiden asioiden sääntely muuttuu nopeasti erityisesti Euroopan unionin alueella.

Perustamalla toimikunnan Lindström haluaa varmistaa, että hallitus käyttää enemmän aikaa vastuullisuuden strategiseen pohtimiseen – tarkastelemalla asiaa pitkällä aikavälillä ja perehtymällä tarkemmin vastuullisuuden vaikutuksiin, mahdollisuuksiin ja sitä koskeviin läpinäkyvyyden vaatimuksiin.

Se tukee johtoa strategisten mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä vastuullisuudesta puhuttaessa ja tekee tiivistä yhteistyötä johdon kanssa luodakseen vastuullisuusstrategian, joka varmistaa pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja edistää innovaatioita. Se auttaa myös johtoa seuraamaan sääntelyn kehittymistä ja varmistamaan vaatimustenmukaisuuden kaikilla alueillamme.

Toimikunnan jäsenet on valittu heidän vastuullisuutta koskevan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella ja varmistamalla laaja näkökulmien kirjo. Kati Pallasahon lisäksi toimikuntaan kuuluvat Lindströmin hallituksen jäsenet Gavin Adda, Petteri Kousa ja Eva Nedelkova. He kokoontuvat kuusi kertaa vuodessa hallituksen kokousten aikataulun mukaisesti. 

Toimikunnan puheenjohtajana toimiva Eva Nedelkova korostaa toimikunnan tavoitetta luoda lisäarvoa Lindströmin asiakkaille: ”Ensisijainen tavoitteemme on vahvistaa Lindströmin pitkään jatkunutta vastuullisuustyötä tulevilla innovaatioilla, jotka palvelevat asiakkaitamme ja auttavat heitä matkalla kohti hiilestä irtautumista. Valmistautuminen tulevaan sääntelyyn tulee luonnollisesti olemaan asialistallamme korkealla, sillä se vaikuttaa moniin alueisiin.”

Avatar