Kotisivu / Tiedotteet / Modern Slavery Act vuodelta 2015: Orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva julkilausuma
01.03.2024

Modern Slavery Act vuodelta 2015: Orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva julkilausuma

Toimitusjohtajan alkusanat

Tässä julkilausumassa kerrotaan ne toimenpiteet, joita Lindström Oy (Yhtiö) ja sen tytäryhtiöt (yhdessä Lindström-konserni) ovat tehneet ja tulevat tekemään varmistaakseen, ettei liiketoiminnassamme tai toimitusketjussamme esiinny orjuutta tai ihmiskauppaa.

Konsernimme on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan, korkeisiin eettisiin periaatteisiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Vastuullisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Toimimme vastuullisesti kaikessa mitä teemme, asetamme toiminnallemme korkeat standardit, kunnioitamme paikallisia kulttuureja ja toimimme paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Edellytämme samojen periaatteiden noudattamista myös alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Olemme myös tietoisia laillisista ja moraalisista velvoitteistamme pakkotyön, orjuuden ja ihmiskaupan torjumiseksi, ja olemme sitoutuneet jatkuvasti valvomaan ja parantamaan näihin asioihin liittyviä käytäntöjämme.

Konserni ei tietoisesti harjoita liiketoimintaa sellaisten henkilöiden, toimijoiden tai yritysten kanssa, jotka harjoittavat, tukevat, suvaitsevat tai edesauttavat orjuutta tai ihmiskauppaa.

Liiketoimintamme

Lindström on 170 vuoden kokemuksellaan yksi Euroopan johtavia tekstiilipalveluyrityksiä. Tarjoamme ratkaisuja tilojen puhtauteen ja sisustussuunnitteluun, työvaatteisiin ja suojaukseen. Yli 4 000 työntekijäämme työskentelevät 80 toimipisteessä 24:ssä Euroopan ja Aasian maassa, ja konsernimme liikevaihto joulukuussa 2017 päättyneellä tilikaudella oli 358 miljoonaa euroa.

Orjuuden ja ihmiskaupan vastaiset käytäntömme

Koko konsernimme on sitoutunut hyvään hallintotapaan ja vastuulliseen liiketoimintaan. Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti tavoitetta 8: kaikkia koskevan kestävän talouskasvun, täyden ja tuottavan työllisyyden sekä ihmisarvoisen työn edistämistä. Tavoitteemme on huolehtia kestävästä kasvusta ja kaikkien työntekijöidemme hyvinvoinnista. Edellytämme vastuullisuutta myös kaikilta toimittajiltamme.

Olemme myös sitoutuneet varmistamaan tehokkailla järjestelmillä ja valvontamekanismeilla, ettei orjuutta tai ihmiskauppaa tapahdu liiketoiminnassamme tai missään toimitusketjumme vaiheessa. Työntekijöiden ja toimittajien eettisissä toimintaohjeissa edellytämme, että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme toimivat rehellisesti ja moraalisesti sekä ymmärtävät ja noudattavat kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja oikeusjärjestelmiä niissä maissa, joissa meillä on liiketoimintaa.

Toimitusketjumme

Tärkeimmät tavarantoimittajamme sijaitsevat Aasiassa (Kiinassa, Malesiassa ja Pakistanissa), EU:n alueella ja Afrikassa (Madagaskarissa). Intian toiminnoissamme hyödynnämme myös paikallisia toimittajia. Arvioimme jokaisen toimittajamme huolellisesti ennen yhteistyön aloittamista, ja teemme yhteistyötä vain niiden yritysten kanssa, jotka toimivat vastuullisesti ja sitoutuvat eettisiin toimintaohjeisiimme.

Työntekijämme

Kaikille Lindströmin uusille työntekijöille suoritetaan työhönottoa edeltävät tarkastukset, joilla varmistetaan työntekijän henkilöllisyys ja oikeus työskennellä maassa. Annamme kaikille työntekijöillemme tietoa heidän lakisääteisistä oikeuksistaan, mukaan lukien etuuksista, joihin heillä voi olla oikeus työsuhteensa perusteella. Maksamme kaikille suoraan palkatuille työntekijöille tilanteesta riippuen vähintään toimeentulon turvaavan palkan tai minimipalkan. Jos käytämme henkilöstövuokrausyritysten palveluita, varmistamme, että ne noudattavat lakisääteisiä vaatimuksiaan. Näin toimimalla turvaamme sitoumustemme mukaisesti työntekijöidemme ihmisoikeudet ja ehkäisemme kaikenlaista pakkotyötä.

Muut toimenpiteet ja due diligence -huolellisuusvelvoite

Modernin orjuuden ja ihmiskaupan ehkäisemiseen panostaminen on osa laajempaa työtämme kohti mahdollisimman läpinäkyvää ja vastuullista toimitusketjua. Toimittajiemme ja muiden kolmansien osapuolten tulee toimia eettisten standardiemme mukaisesti ja edellyttää samaa myös omalta toimitusketjultaan. Osana kaikkia kilpailutuksiamme edellytämme mahdollisilta toimittajilta sitoutumista eettisiin toimintaohjeisiimme, emmekä ryhdy yhteistyöhön sellaisten toimittajien kanssa, jotka eivät jaa arvojamme.

Arvioimme toimittajiamme toimintaan ja toimittajiin itseensä liittyvien riskien perusteella. Maariskikartoituksessa arvioimme esimerkiksi sopimusmaiden valtiollisen valvonnan tasoa, ihmisoikeustilannetta, lapsityövoiman käytön riskiä ja korruption mahdollisuutta. Auditoimme tärkeimpiä toimittajiamme vuosittaisen auditointisuunnitelmamme mukaisesti ja seuraamme järjestelmällisesti havaittuja puutteita ja korjaamme niitä. Noin kolmannes ostamastamme tekstiilimäärästä tulee Kiinasta, Pakistanista ja Madagaskarilta, jotka olemme luokitelleet riskimaiksi. Pienennämme riskejä alustavien toimittaja-arviointien ja säännöllisten auditointien avulla. Kaikkien toimittajiemme kanssa käydään myös yksityiskohtaista keskustelua toimintaohjeidemme eri kohtien merkityksestä, ja keskustelut rekisteröidään ostotietokantaamme. Alustavissa toimittaja-arvioinneissa ja nykyisten toimittajien auditoinneissa tarkistamme kaikki työntekijöihin liittyvät asiat, kuten työolot ja työsopimukset.

Päivitämme parhaillaan työntekijöiden ja toimittajien eettisiä toimintaohjeita varmistaaksemme, että työntekijämme ja toimittajamme toimivat arvojemme mukaisella tavalla. Jo nyt toimintaohjeissa edellytetään työntekijöiden perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista (pakkotyökielto mukaan lukien), lapsityövoiman käyttökiellon noudattamista sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamista. Nyt toimintaohjeisiin lisätään myös ihmiskaupan kielto.

Olemme myös ottamassa käyttöön Whistleblowing-ilmoituskanavan, jonka kautta voi ilmoittaa todetuista tai epäillyistä väärinkäytöksistä, piittaamattomuudesta, sopimattomasta käytöksestä tai laittomasta toiminnasta. Ilmoituskanava tulee olemaan kaikkien työntekijöidemme sekä ulkoisten sidosryhmiemme käytettävissä sisäisten ja ulkoisten verkkosivujemme kautta.

Tarjoamme kaikille hankintatiimeille toimintaohjeisiin liittyvää koulutusta, jota myös kehitetään jatkuvasti. Lisäksi järjestämme koulutusta myös asianmukaisille hankinta- ja toimitusketjun tiimeille sekä johdolle. Koulutuksissa käsitellään muun muassa modernin orjuuden ja ihmiskaupan tunnistamista ja torjuntaa sekä sitä, miten yksittäiset henkilöt voivat niitä ehkäistä.

Uskomme, että vahva visiomme ja tarkoituksemme, kulttuuriset arvomme ja sitoutumisemme eettiseen toimintaan ja tuleviin toimenpiteisiin auttavat meitä torjumaan modernia orjuutta ja ihmiskauppaa omassa organisaatiossamme. Emme kuitenkaan tuudittaudu tyytyväisyyden tunteeseen, vaan jatkamme käytäntöjemme kehittämistä ja varmistamme yhdessä toimittajiemme ja alihankkijoidemme kanssa, että he jakavat meidän arvomme.

Hallituksen hyväksyntä

Lindström Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän julkilausuman, ja sen on hallituksen puolesta allekirjoittanut
Juha Laurio

Toimitusjohtaja, Lindström Group

Avatar