Kotisivu / Artikkelit / Lindströmin ja Suomen UNICEFin vaikutus puhtaan veden saatavuuteen Intiassa
14.05.2024

Lindströmin ja Suomen UNICEFin vaikutus puhtaan veden saatavuuteen Intiassa

Lindström ja muut lahjoittajat pyrkivät muuttamaan kaiken tämän auttamalla Suomen UNICEFia tukemaan UNICEFin Intian vesi-, saniteetti- ja hygieniaohjelmaa (WASH). WASH-yhteistyöllä Intiassa pyritään varmistamaan, että puhdasta vettä on kaikkien saatavilla, ja erityisesti niiden, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Yli 600 miljoonan ihmisen arvioidaan kärsivän vesipulasta Intiassa lähitulevaisuudessa, ja hälyttävät 42 % perheistä ei tällä hetkellä saa käyttöönsä turvallista juomavettä. Tämä niukkuus on maalle suuri haaste.

Puhtaan veden puute vaikuttaa erityisesti turvallisen juomaveden saatavuuteen, millä on puolestaan kauaskantoisia vaikutuksia kansanterveyteen ja hygieniaan. Saastuneen veden juominen johtaa erilaisiin vesiperäisiin tauteihin ruoansulatuskanavan ongelmista aina vakavampiin sairauksiin. Joka vaarantaa yksilöiden, ja erityisesti lasten, terveyden ja hyvinvoinnin.

Lisäksi puhtaan veden puute vaikeuttaa asianmukaista hygieniasta huolehtimista ja edistää ehkäistävissä olevien sairauksien ja tautien leviämistä. Ilman puhdasta vettä käsien ja astioiden pesemisen kaltaiset perushygieniarutiinit muuttuvat haastaviksi, mikä vaikuttaa ihmisten ja yhteisöjen yleiseen puhtauteen ja hyvinvointiin.

Lopuksi puhtaan veden niukkuus voi merkittävästi haitata päivittäistä elämää. Tämä koskee erityisesti naisia ja tyttöjä, jotka käyttävät usein paljon aikaa ja energiaa veden noutamiseen. Tämän seurauksena heillä on vähemmän aikaa koulunkäyntiin ja työskentelyyn, mikä vaikeuttaa entisestään heidän pyrkimyksiään päästä pois köyhyydestä.

Tarvitaan nopeita ja kestäviä ratkaisuja sen varmistamiseksi, että jokainen saa käyttöönsä puhdasta vettä turvallisesti ja helposti.

UNICEFilla on merkittävä rooli sen varmistamisessa, että puhdasta vettä saavat käyttöönsä ne, jotka sitä eniten tarvitsevat. Heidän ja muiden tahojen Jal Jeevan Missionille antama tuki on tarjonnut turvallisesti hallittuja vesipalveluja 20 miljoonalle Intiassa asuvalle ihmiselle.

UNICEF tekee kuitenkin paljon muutakin kuin edistää puhtaan veden saatavuutta. Se on myös ryhtynyt toimiin yhteisöjen voimaannuttamiseksi. Tämä tarkoittaa tehokkaan vedenhallinnan opettamista, ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin valmistautumista ja puhtaan veden saatavuuden varmistamista kaikille. Nämä pyrkimykset ovat elintärkeitä oikeudenmukaisemman ja vastuullisemman vedenjakelujärjestelmän luomisessa.

Suomen UNICEFin johtava asiantuntija Tarmo Heikkilä kertoo: ”Suomen UNICEFin ja Lindströmin yhteistyö on jatkunut nyt noin 16 vuoden ajan. Näiden vuosien aikana olemme nähneet monia ihmisten puhtaan ja turvallisen veden saantia, WC:n käyttömahdollisuuksia ja turvallista puhtaanapitoa sekä parempia hygieniakäytäntöjä koskevia parannuksia.” 

Tämän työn elämää mullistavasta vaikutuksesta on todisteena innostava tapaus Pohjois-Intian alueelta.

Aavikkomaisen Rajasthanin sydämessä sijaitseva alue nimeltä Sagwada kohtasi vakavan fluoroosi- eli fluoridimyrkytysongelman. Fluoroosia ilmenee, kun juomavedessä on liikaa fluoridia. Sen oireet voivat vaihdella lievästä hampaiden värjäytymisestä vakaviin kehon ja luuston vaurioihin. Fluoroosilla on kielteisiä terveysvaikutuksia kaikkiin ihmisiin, mutta vakavimmin se vaikuttaa lapsiin.

Jiyalle ja hänen 7-vuotiaalle tyttärelleen Dipikalle Sagwada oli muutakin kuin vain koti; se merkitsi heille taistelua fluoroosin varhaisia merkkejä vastaan. Muuttaakseen Jiyan ja Dipikan kaltaisten ihmisten elämää UNICEF ja sen yhteistyökumppanit aloittivat projektin hyödyntämällä Integrated Fluorosis Mitigation (IFM) lähestymistapaa.

IFM-lähestymistavan keskeisenä osana on yhteisön voimaannuttaminen. Naisia ja lapsia koskevien asioiden kehittämisestä vastaava ministeriö järjesti yhteisön lastenhoidon työntekijöiden verkostolle erikoiskoulutusta. Heistä tuli fluoroosin hoitamisen asiantuntijoita, jotka tukivat ja opastivat paikallisia ihmisiä, kuten Jiyaa ja Dipikaa.

Toinen tärkeä IFM:n osa on ravitsemusta koskeva tuki fluoroosin ehkäisyssä. Välttämättömistä ravintolisistä tuli tärkeä apukeino Jiyan ja muiden perheille. Heidän ruokavalioonsa lisättiin kalsiumia ja C-vitamiinia sisältäviä ruokia ja ravintolisiä.

Loppujen lopuksi turvallisen vedenjakelun varmistaminen on ehkä tärkein osa IFM-strategiaa. UNICEF yhdisti voimansa Rajasthanin terveydenhuoltotekniikan ministeriön ja valtionhallinnon kanssa toteuttaakseen tähän sopivan ratkaisun: innovatiivisen aurinkoenergialla toimivan fluoridinpoistoyksikön, joka sijaitsee lähellä Jiyan yhteisöä. Tämä laite vähentää veden fluoridipitoisuutta merkittävästi ja on Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Intian hallituksen määrittämien turvallisuusstandardien mukainen. Se oli käännekohta niin Jiyalle ja Dipikalle kuin koko Sagwadan yhteisöllekin.

UNICEFin yhteistyö osavaltion ja paikallisten kumppaneiden kanssa Sagwadassa kertoo yhteisen toiminnan ja sitoutumisen voimasta. Paikallisen yhteisön ponnistusten ansiosta UNICEF ja sen yhteistyökumppanit pystyivät puuttumaan fluoroosiin ja varmistamaan turvallisemman ympäristön kaikille Sagwadan lapsille.

Intiassa puhtaan veden puute on edelleen merkittävä ongelma ja yksi Intian WASH-ohjelman kolmesta pääperiaatteesta. Lindströmin kaltaisten lahjoittajien ansiosta UNICEFilla on ollut tärkeä rooli siinä, että miljoonat ihmiset ovat saaneet käyttöönsä puhdasta vettä, mutta sen lisäksi se on pystynyt auttamaan yhteisöjä, joilla on veteen liittyviä terveysongelmia.

Olemme Lindströmin tuella pystyneet suunnittelemaan ennakoivasti, miten voimme parhaiten tukea jokaisen lapsen oikeutta saada puhdasta vettä Intiassa.

Suomen UNICEFin johtava asiantuntija Tarmo Heikkilä

Työtä on silti vielä paljon. Vaikka tehtävä saattaa vaikuttaa vaikealta, UNICEF ja sen Intian WASH-kumppanit luovat toivoa valoisammasta ja puhtaammasta tulevaisuudesta Intiassa.

Lindströmin ja UNICEFin yhteistyön juuret ulottuvat 2000-luvun alkuun. WASH-projekti (vesi, saniteetti ja hygienia) varmistaa lapsiystävälliset WC:t ja käsienpesutilat, paremmat hygieniakäytännöt ja asenteiden muutoksen, jotka ulottuvat laajalle koko yhteisöön. Oikeus turvalliseen juomaveteen sekä kunnollisiin saniteetti- ja hygieniatiloihin kuuluu jokaiselle lapselle.

Avatar