Kotisivu / Tiedotteet / Lindström ja Rester käynnistävät yhteistyön Pohjoismaiden ensimmäisen teollisen mittakaavan poistotekstiilien jalostustoiminnassa
01.01.2024

Lindström ja Rester käynnistävät yhteistyön Pohjoismaiden ensimmäisen teollisen mittakaavan poistotekstiilien jalostustoiminnassa

Tekstiilipalvelukonserni Lindström ja kiertotalousyritys Rester Oy ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaisesti Rester alkaa alkuvuonna 2021 jalostaa Lindströmin työvaatteiden, ravintolatekstiilien ja mahdollisesti myös puuvillapyyherullien poistotekstiilejä teollisuuden uusiokäyttöön Paimion jalostuslaitoksessa. Yhteistyö tulee kattamaan Lindströmin kaikki Suomen tulosyksiköt. Sen kautta jalostettavan poistotekstiilin vuotuinen määrä on noin 500 tonnia vuodessa, mistä 4/5 muodostuu työvaatteista. Lindström-konsernin tavoitteena on kierrättää globaalisti poistotekstiileistään 100 % vuoteen 2025 mennessä.

Lindströmin ja Resterin yhteistyö poistotekstiilien jalostuksesta on käynnistyspotku tekstiilitoimialan systeemiselle muutokselle ja ainutlaatuinen koko Pohjoismaissa. Sopimuksen keskiössä ovat Lindströmin kierrosta poistuvat työvaatteet. Suomen Lindströmin työvaatteista poistotekstiileiksi päätyy vuosittain noin 400 tonnia, josta nykyisellään vain viitisen prosenttia pystytään kierrättämään. Vaatteet ovat haasteellisia kierrättää niissä käytettävien monien eri kuitujen ja materiaalien sekä nappien, nepparien ja vetoketjujen vuoksi. Suurin osa poistotekstiileistä päätyykin polttoon eli hyödynnetään energiana, jolloin materiaali häviää kierrosta.

Lindströmin tekstiilivuokrauksen liiketoimintamalli perustuu jakamis- ja kiertotalouteen sekä vastuulliseen palvelu- ja tuotesuunnitteluun. Vastuullisuus on keskiössä läpi arvoketjun ja tuotteen elinkaaren. Erityistä huomiota kiinnitetään niin kestävien, eettisesti tuotettujen materiaalien valintaan, vaatteiden käyttötarkoitukseen ja korjattavuuteen, pesuprosessin ympäristövaikutuksiin, kuljetusetäisyyksiin kuin käytettyjen tekstiilien kierrättämiseen tai hyödyntämiseen uusiotuotteina.

Muiden tekstiilityyppien kierrätyksen osalta Lindström on jo pidempään tehnyt yhteistyötä eri tahojen kanssa.  Rester-yhteistyö tuo ratkaisun työvaatteiden kierrätystä koskevaan haasteeseen: sen kautta poistotekstiileistä voidaan kierrättää lähes 100 %. Resterin Paimion jalostuslaitoksessa poistotekstiilistä valmistetaan tekstiilikuitua käytettäväksi esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa langan ja edelleen kankaan tai teknisten tekstiilien valmistukseen, tai rakennusteollisuudessa eristys- ja komposiittimateriaalien sekä akustiikkalevyjen tuotantoon.

Anna-Kaisa Huttunen, Lindström-konsernin ekosysteemeistä vastaava johtoryhmän jäsen

”Haluamme olla toimialamme suunnannäyttäjä kestävän kehityksen osalta. Olemme mielellämme mukana etulinjassa luomassa kilpailukykyistä kiertotalouden liiketoimintamallia ja vauhdittamassa koko toimialan systeemistä muutosta. Tämä yhteistyö on meille strateginen kumppanuus, joka ei ainoastaan takaa poistotekstiilien luotettavaa, vastuullista ja läpinäkyvää kierrätystä vaan myös sen, että kierrätyskuitujen optimaalista käyttämistä kehitetään aktiivisesti ja innovatiivisesti eri teollisuudenalojen tarpeisiin”, sanoo Anna-Kaisa Huttunen, Lindström-konsernin ekosysteemeistä vastaava johtoryhmän jäsen.

Tekstiili- ja vaateteollisuus on väistämättömän muutoksen edessä. Tuotteiden valmistamiseen käytetään yhä enenevissä määrin luonnonvaroja, ja niiden uusiokäyttö tai jatkojalostus elinkaarensa päässä on vähäistä. EU-alueella vuosittain kulutetuista tekstiileistä arviolta vain 3–8 prosenttia kierrätetään. Toimialalla haetaan globaalisti uusia toimintatapoja ja innovaatioita, jotka mahdollistavat kiertotalouteen siirtymisen. Pitkän tähtäimen visiona on vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja tuottaa tekstiiliteollisuuden raaka-aineeksi laadukasta kierrätyskuitua.

”Resterillä on tavoitteena vaikuttaa ratkaisevasti kierrätettyjen tekstiilikuitujen käytön lisäämiseen, millä korvataan neitseellisten kuitujen käyttöä. Yhdessä kolmansien osapuolten kanssa saamme yritysten poistotekstiilit kiertämään kunkin raaka-ainejakeen kannalta optimaalisella tavalla, ja raaka-ainetta käyttävät toimijat saavat kiertotaloudesta lisäarvoa ympäristösäästöjen myötä. Lindström-kumppanuudella on Resterille merkittävä rooli tämän arvoketjun rakentamisessa; materiaalivirtojen ennustettavuus ja kierrätettävän poistotekstiilin tasalaatuisuus takaavat erinomaisen pohjan kehittyvälle kiertotaloustoiminnalle”, sanoo Resterin hallituksen puheenjohtaja Outi Luukko, joka siirtyi tammikuun 2021 alussa yhtiön toimitusjohtajaksi.

Resterin hallituksen puheenjohtaja Outi Luukko

Tavoitteena kierrättää 100 % poistotekstiileistä

Resterin ja Lindströmin yhteistyö kattaa työvaatteiden lisäksi myös ravintola- ja hotellitekstiilijätteen, jonka vuotuinen määrä on noin viisi tonnia. Myös puuvillapyyherullien soveltuvuutta Resterin prosessiin selvitetään. Lindström selvittää lisäksi mahdollisuutta toimittaa lähialueiden Ruotsin ja Baltian tulosyksiköiden poistotekstiilit sekä Lindströmin omissa vaatevalmistuksen tehtaissa syntyvä leikkuujäte Resterin jalostettavaksi.

”Strateginen tavoitteemme on, että vuonna 2025 poistotekstiileistämme kierrätetään globaalisti 100 %. Lähtökohtaisesti tekstiilijäte tulisi käsitellä siellä missä se syntyykin. Meillä on volyymiltaan merkittävää liiketoimintaa esimerkiksi Aasiassa, ja haemmekin parhaillaan kumppania kierrätyksen kehittämiseen Intiassa ja Kiinassa”, Huttunen kertoo.

”Paine vähentää tekstiiliteollisuuden ympäristökuormitusta on valtava. Matka lineaarisesta taloudesta kiertotalouden konkreettisiin tekoihin ja kohti kestävämpää tulevaisuutta on käynnissä. On palkitsevaa työskennellä muutosagenttina ja olla osaltaan mukana hyödyntämässä aiemmin jätteeksi luokiteltua materiaalia uudelleen raaka-aineena. Me teemme osamme, mutta muutoksen mahdollistamiseen tarvitaan aktiivista tekemistä kaikilta tahoilta, myös julkiselta puolelta”, kertoo Luukko.

”Lindström on kiertotalouteen pohjautuvalla liiketoimintamallillaan resurssitehokkaan tekstiilipalvelun pioneeri Suomessa. Haluamme auttaa asiakkaitamme parantamaan heidän hiilikädenjälkeään. Lindströmin asiakkaat voivat luottaa siihen, että poistotekstiilit on asianmukaisesti kierrätetty eivätkä ne päädy kaatopaikalle, polttouuniin tai vääriin käsiin”, Huttunen toteaa.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Huttunen, SVP, Ecosystems, Lindström Group, p. 040 738 1015,
anna-kaisa.huttunen@lindstromgroup.com

Outi Luukko, Rester Oy:n toimitusjohtaja, p. 0400 406083, outi@rester.fi

Lindström

Lindström on tekstiilipalveluyritys, joka keskittyy helpottamaan asiakkaidensa elämää Euroopassa ja Aasiassa. 4600 intohimoisen työntekijämme kanssa tarjoamme kestäviä ja helppokäyttöisiä tekstiilipalveluja, jotka takaavat turvalliset ja hygieeniset ratkaisut parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Vuonna 2019 Lindström-konsernin liikevaihto oli 408 miljoonaa euroa. www.lindstromgroup.com

Rester

Rester Oy on kiertotalousyritys, jonka tavoitteena on uudistaa tekstiilien uudelleenkäyttö ja yritysten tekstiilijätteestä syntyvien kuitujen kierrätys uudeksi raaka-aineeksi. Rester on Touchpoint Oy:n ja useamman tekstiilialalla aktiivisesti vaikuttavan ja tekstiilien kierrätykseen erikoistuneen tahon perustama yhteisyritys, jonka tavoitteena on rakentaa kaupallisesti toimiva ja kansainvälisesti merkittävä ratkaisu tekstiilien kierrättämiseksi.

Avatar