Kotisivu / Artikkelit / Laajennamme vastuullisuustoimiamme
10.05.2024

Laajennamme vastuullisuustoimiamme

SBTN eli tieteeseen perustuva tavoiteohjelma luonnon hyväksi on uusi yrityksille suunnattu hanke luonnonvarojemme suojelemiseksi: viitekehys julkaistiin ensimmäisen kerran keväällä 2023, ja sen perustana on Science Based Targets initiative (SBTi, tieteeseen perustuvien tavoitteiden hanke), jonka avulla yritykset voivat asettaa tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita.

Lindströmiä SBTN-koulutusohjelmassa edustavat Process Specialist Tanja Korhonen ja Assistant Controller Katariina Palotie, joilla kummallakin on kokemusta ekologiasta, ympäristötieteestä, liiketoiminnasta ja taloustieteestä. Korhonen ja Palotie suorittavat myös muita vastuullisuuteen ja ympäristöön liittyviä projekteja ja tehtäviä, kuten ympäristövaikutusten ja suorituskykytietojen keräämistä ja analysointia Lindströmin vastuullisuusraportteja varten.

Jos emme aseta selkeitä tavoitteita, emme tiedä, mihin suuntaan meidän pitää edetä tai mitä meidän pitää tehdä. Tämä ohjelma auttaa meitä ymmärtämään paremmin luontoon liittyviä vaikutuksia, riippuvuuksia, riskejä ja mahdollisuuksia sekä suunnittelemaan konkreettisia toimia, jotta voimme lopulta tehdä maailmasta paremman paikan.

Assistant Controller, Katariina Palotie

Vaikka olemme aiemminkin asettaneet tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita, tämä ohjelma täydentää vastuullisuuspyrkimyksiämme, mikä puolestaan mahdollistaa asiakkaidemme vastuullisuuden kehittymisen.

Meidän on ryhdyttävä toimiin, jotta saavutamme luontopositiivisen tulevaisuuden ja nettonollan. Luontoon keskittymällä päästöjä voidaan vähentää vuodessa jopa 11,7 gigatonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuoteen 2030 mennessä, yli 40 % siitä, mitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen tarvitaan.

Luonto ja sen monimuotoisuus ovat edelleen melko uusi teema yritysmaailmassa, ja vastuullisuuspyrkimyksissä on keskitytty pääasiassa kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) vähentämiseen. Meidän on nähtävä planeettamme kokonaisuutena, ja me Lindströmillä pyrimme tähän”, Palotie toteaa.

Korhonen painottaa ilmastonmuutoksen ja luonnon välisiä yhteyksiä: ”Jotta toiminnoistamme tulisi vastuullisia, meidän on otettava huomioon ilmaston lisäksi kaikki muutkin luontonäkökohdat. Ilmastonmuutoshaasteisiin ei voida vastata, jos emme pysty säilyttämään luontoa ja sen biologista monimuotoisuutta aina geeneistä ja villieläimistä elinympäristöihin ja ekosysteemeihin. Ilmastonmuutos vaikuttaa puolestaan suoraan luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.”

Luontoon keskittyminen ei ole Lindströmille mikään uusi asia, mutta seitsemän kuukauden koulutusohjelma tarjoaa jäsentyneemmän lähestymistavan aiheeseen. Osana ohjelmaa tutustumme SBTN:n ohjeisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Yksi ensimmäisistä vaiheista on olennaisuusarvioinnin laatiminen, jotta ymmärtäisimme paremmin toimintojemme ja arvoketjumme ympäristövaikutuksia.

SBTN-koulutusohjelma tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuden jakaa kokemuksia, keskustella strategioista ja voittaa yleisiä esimerkiksi tarkkojen lähtötietojen keruuseen liittyviä esteitä.

”SBTN on haastava viitekehys, koska se on SBTi:tä laajempi. On todella tärkeää, että asiantuntijat opastavat meitä ja antavat konkreettisia esimerkkejä. On myös mukavaa olla yhteydessä muihin yrityksiin, jakaa kokemuksia ja kuulla, miten muut tekevät asioita”, Palotie sanoo.

Tekstiiliteollisuus on yksi suurimpia kestävyystavoitteiden saavuttamiseen liittyvien ympäristöongelmien aiheuttajia, koska sen liiketoimintamallit ovat lineaarisia ja perustuvat luonnonvaroihin, ylituotantoon ja lyhyeen käyttöikään.

”Koska käytämme ympäristöresursseja pesulapalveluihimme ja tekstiileihimme, luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on meille erittäin tärkeää”, Korhonen sanoo. Vastuullisuus on yrityksemme DNA:ssa, kun vähennämme tekstiilien ylituotantoa ja säästämme luonnonvaroja kiertotalouteen perustuvan liiketoimintamallin avulla. Olemme sitoutuneet säästämään luonnonvaroja ja vähentämään jätettä veden kierrättämisestä pesuprosessissa aina toimituskuormien ja -reittien optimointiin. Itse asiassa tavoitteenamme on kierrättää 100 % tekstiilijätteestämme vuoteen 2025 mennessä ja varmistaa, että 30 % ostetuista tekstiileistä sisältää kierrätettyjä tai biopohjaisia kuituja.

”Koska liiketoimintamallimme perustuu kiertotalouteen, vastuullisuus on valtava osa päivittäistä toimintaamme. Kaikki Lindströmillä – jopa ihmiset, jotka eivät suoraan työskentele vastuullisuuden parissa – pyrkivät samoihin tavoitteisiin”, Palotie sanoo.

Koko SBTN-koulutusohjelman ajan Palotie ja Korhonen jakavat saamiaan oppeja yrityksen muille työntekijöille. He järjestävät myös SBTN:ää koskevan koulutuksen konsernimme johtoryhmälle.

Tämän ohjelman suorittamisen jälkeen aiomme hienosäätää luontotavoitteitamme keskittyen alueisiin, joihin toiminnallamme on suurin vaikutus. On esimerkiksi tärkeää vähentää vedenkulutusta sellaisten alueiden pesuloissa, joilla vedestä on pulaa.

Korhonen tiivistää tehtävämme luontokadon kumoamisessa näin: ”Kaikkien – yksilöiden, hallitusten ja yritysten – on ryhdyttävä toimiin, jotta emme ylittäisi planeettamme kestokyvyn rajoja enää enempää. Muuten haitalliset muutokset maailmassa kumuloituvat ja muuttuvat peruuttamattomiksi.”

Vastuulliseen tulevaisuuteen kuuluu sekä päästöjen vähentäminen että luonnon tasapainon palauttaminen. Vaikka ilmastonmuutos on jo ollut keskeinen painopiste monien yritysten vastuullisuusstrategioissa – myös meillä – meidän on lisäksi otettava huomioon luontotavoitteet, jotta voimme puuttua vaikutuksiimme ja luontoriippuvuuksiimme.

Vinkkejä yrityksesi luontoon keskittyvien vastuullisuuspyrkimysten parantamiseen
1
Lähde liikkeelle
Sinun ei tarvitse asettaa aluksi liian kunnianhimoisia tavoitteita – voit aloittaa pienestä ja laajentaa siitä vähitellen.
2
Ota yhteyttä muihin yrityksiin,
joilla on jo osaamista tällä alueella, ja pyydä heitä kertomaan parhaista käytännöistään ja jakamaan vinkkejään. Sinun ei tarvitse toimia yksin.
3
Hyödynnä ilmaisia seminaareja, koulutusohjelmia ja työkaluja
ympäristötiedon keräämiseen. Mutta kun analysoit keräämiäsi tietoja, älä luota niihin sokeasti. Käytä sen sijaan tervettä järkeä ja muodosta tuloksista oma tulkintasi.

Avatar