Kotisivu / Artikkelit / Lindströmin ilmastotavoitteille Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä
25.04.2024

Lindströmin ilmastotavoitteille Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä

Tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50 % koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa lopulta nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Tämä saavutus on omistautuneen tiimityön tulosta, jota on tehty kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja niiden vähentämiseen tähtäävän suunnitelman laatimiseksi. Selvitimme, millä toimintamme alueilla on suurin vaikutus päästöihimme, jotta voimme merkittävästi pienentää hiilijalanjälkeämme

Director, Concept Development & SMBDD, C&WE Taru Jokinen

SBTi:n kanssa laajoja laskentoja ja prosessia koordinoinut Climate & Compliance Manager Inari Laveri korostaa selkeitä etuja asiakkaillemme: ”Voimme nyt tukea asiakkaitamme omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa tarjoamalla tarkkoja päästötietoja palveluistamme ja osoittamalla konkreettista edistystä päästöjen vähentämisessä. Käytännössä voimme tarjota asiakkaillemme saman luotettavan palvelun ja samalla puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä.”


Seuraavan vuosikymmenen aikana asiakkaamme tulevat näkemään useita kestävän kehityksen mukaisia parannuksia palveluissamme. Tekstiilien ensiömateriaaleja korvataan yhä enemmän kierrätetyillä ja biopohjaisilla materiaaleilla. Näitä tekstiilejä valmistavat entistä lähempänä sijaitsevat toimittajat, jotka ovat sitoutuneet vähentämään omia päästöjään. Huoltoon ja pesuun käytettävästä energiasta suurempi osa tulee uusiutuvista lähteistä. Tekstiilien toimituksessa käytetään entistä enemmän sähköautoja, biokaasua ja vetykuorma-autoja. Päästöjen vähentämiseksi käytetään uusiutuvaa biodieseliä, kunnes muita vaihtoehtoja tulee saataville.


”SBTi-mekanismi on taitavasti suunniteltu, koska se pakottaa saamaan koko arvoketjun mukaan. Päästötavoitteiden saavuttaminen kaikilla osa-alueilla on mahdotonta, elleivät myös suurimmat toimittajamme sitoudu omien päästöjensä vähentämiseen”, Laveri toteaa.


Hyväksytyt tavoitteemme lisäävät uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä auttavat asiakkaita raportoimaan omasta edistymisestään tavoitteidensa saavuttamisessa. Asettamalla ja saavuttamalla kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita voimme tukea asiakkaitamme heidän omissa kestävän kehityksen pyrkimyksissään, edistää kestävää kehitystä koko arvoketjussa ja edistää kestävämpää tulevaisuutta kaikille.

Lindström-konserni sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästönsä nettonollaan koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä vuoden 2021 tasosta.*

Lyhyen aikavälin tavoite: Lindström-konserni sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1- ja scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjään 50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta.* Lindström-konserni sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjään 50 % samassa aikataulussa.

Pitkän aikavälin tavoite: Lindström-konserni sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1- ja scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjään 90 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 2021 tasosta.* Lindström-konserni sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjään 90 % samassa aikataulussa.
*Tavoiteraja sisältää bioenergiaraaka-aineiden maaperään liittyvät päästöt ja poistumat.

Science Based Targets -aloite on ilmastoraportointiin keskittyvän CDP-järjestön, YK:n Global Compact -aloitteen, Maailman luonnonvarainstituutin (World Resources Institute, WRI) ja Maailman luonnonsäätiön (WWF) kumppanuushanke. Se edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia yksityisellä sektorilla antamalla organisaatioille mahdollisuuden asettaa tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. 


Päästöjen luokilla tarkoitetaan kolmea päästöluokkaa (scope), joita käytetään kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin. Scope 1 -luokka tarkoittaa yhtiön suorien toimintojen kasvihuonekaasupäästöjä. Scope 2 -päästöt ovat ostetun energian tuotannosta aiheutuvia epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Scope 3 -päästöt ovat yrityksen oman toiminnan ulkopuolisen arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä. 


Nettonollataso tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista mahdollisimman lähelle nollaa, jolloin jäljelle jäävät päästöt sitoutuvat ilmakehästä takaisin nieluihin, esimerkiksi valtameriin ja metsiin. Science Based Targets -aloitteen Net Zero -standardi vaatii yrityksiä vähentämään päästöjään yli 90 %, poistamaan hiiltä pysyvästi ja varastoimaan sitä sekä kompensoimaan ne jäljelle jäävät päästöt, joita ei voida poistaa. 

Avatar