Teated / Lindström Eesti pälvis Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tunnustuse – Kuldtaseme
28.03.2024

Lindström Eesti pälvis Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tunnustuse – Kuldtaseme

Lindströmi järjepidevaid jõupingutusi jätkusuutlikkuse tagamisel on märgatud ning me saime pärjatud Vastutustundlikkuse Ettevõtluse Foorumi indeksi Kuldtasemega.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi eesmärk on aidata ettevõtetel analüüsida, kuidas tegutseda keskkonna ja kogukonna suhtes vastutustundlikumalt ning kujundada seeläbi jätkusuutlikku ärimudelit ja olla majanduslikult edukam. Oma tegevuse vastutustundlikkuse hindamiseks pidid ettevõtted vastama enesehindamise küsimustikule, mida hindasid valdkonna eksperdid.

Kadrian Jaagund, Lindströmi Baltikumi asepresident, kommenteeris: “Oleme pühendunud jätkusuutlikkusele ja töötajasõbralikkusele ning soovime olla suunanäitajad selles valdkonnas. Suunda näitavad programmid on meie jaoks olulised, sest need aitavad meil struktureeritult mõelda ning seavad meile väljakutseid – kas teeme piisavalt ja mida saaksime teha teisiti. Need programmid innustavad meid mõtlema tulevikule, mitte lihtsalt kirjeldama praegust olukorda. Meie mõtteviis on suunatud väljakutsetele ja muutustele.”

Ta lisas: “Teiste ettevõtete kogemuslood ja võrgustik on samuti olulised, sest me usume positiivsetest eeskujudest õppimisse. Ja me jagame omakorda teadmisi ja kogemusi, sest see aitab meil olla veelgi paremad suunanäitajad. Koostöö teiste ettevõtete ja sidusrühmadega võimaldab meil laiendada oma perspektiive ja leida uusi viise jätkusuutlikkuse ja töötajasõbralikkuse edendamiseks.”

Lindström Eesti kuulub Lindströmi gruppi, mis on üks juhtivaid Euroopa tekstiiliteenuste ettevõtteid, kellel on tekstiilitööstuses üle 170 aasta kogemusi. Lindström vabastab kodusest tööriiete pesemisest ja loob kasutatud materjalidele uut elu, nii saab vanadest tööriietest niit ja voodilinast toidupoe kott. Jätkusuutlik suhtumine annab Lindströmi Baltikumi asepresident Kadrian Jaagundi sõnul klientidele kindlust pikaajalisest suhtest ja tugevast partnerist.

Mis on teie hinnangul kolm kõige jätkusuutlikumat asja, toodet või tegevust, mille üle Lindströmis olete uhke?

Esiteks, meie teenuse kontseptsioon on terviklikult üles ehitatud nii, et meie jalajälg oleks minimaalne ja planeet hoitud. Teiseks juhindume põhjalikust jätkusuutlikkuse strateegiast, mis tagab, et uuendame pidevalt oma tööprotsesse üha uute jätkusuutlike edusammude saavutamiseks.  Kolmandaks, meie meie oma inimesed, nad on tõelised jätkusuutlikkuse eestkõnelejad ning kelle süda on selle põhimõttega kaasas. Nad suhtuvad jätkusuutlikusse kire ja pühendumsega ning aitavad kaasa meie eesmärkide saavutamisele. Need kolm aspekti moodustavad meie tervikliku ja tugeva jätkusuutlikkuse aluse, mille üle ma Lindströmis uhke olen.

Kuidas aitate klientidel säästa keskkonda ja vastutustundlikke valikuid teha/jäätmeid vähendada?

Enamik kliente peab vastutustundlikkust oluliseks ja me aitame neil olla ka jätkusuutlikumad. Näiteks on üks meie peamisi teenuseid tööriiete rentimine, mida kasutatakse nii töötajate kui ka toodete kaitsmiseks. Klientidel on valik – kas osta tööriided, mille pesemise ja hooldamise eest peab muretsema töötaja, ning visata need pärast töötaja lahkumist ära, või kasutada teenust, mille raames kantakse kõige selle eest hoolt. Lindströmis me ristkasutame tööriideid, andes need edasi teistele samalaadse töö tegijatele, kui töötaja lahkub – nii loobume kitsast ja raiskavast töötaja- ja ettevõttekesksest lähenemisest. Lisaks parandame ja hooldame tööriideid, et nende kasutusiga oleks võimalikult pikk. Kui parandamine ei ole enam võimalik, anname tekstiilidele uue elu – vanadest tööriietest saab näiteks niit uute rõivaste valmistamiseks. Kuna tekstiilijäätmed on ülemaailmselt üks suuremaid jäätmereostuse allikaid, saavad kõik ettevõtted meie abiga selle vähendamisse panustada.

Kuidas klientide töötajad sellesse suhtuvad?

Pigem on see mugavuse küsimus – töötaja ei pea enam ise oma musti tööriideid pesema. Meil on tööriietele määratud ka kulumisaste ja kvaliteediroll, mis tähendab, et iga riie on vastavuses valdkonna nõuetega – mõned augud keevitusetunkedes on sobivad, kuid saaliteenindaja riided peavad olema alati esinduslikud ehk puhtad ja terved.

Lisaks on see lahendus töötajale soodsam – kliendid saavad ise meie kodulehel asuva kalkulaatori abil arvutada, kui suur on tööriide teenuse eelist koduse pesu ees – kui palju vett ja energiat aitab see säästa.

Mida siis te teete teisiti?

Kõik algab materjali valikust ja disainist, tänu millele on tööriided pikaajaliselt kestvad. Lisaks võimaldab meie tööstuslik pesuprotsess säästa energiat madalal temperatuuril pesemisel ning kasutada mõistlikult pesuvahendeid. Hoiame veekulu madalal ka näiteks vett taaskasutades – tööriiete loputusvesi suunatakse maja teise otsa porivaipade eelloputusveeks. Investeerime ka energiaefektiivsetesse masinatesse ning kogume protsessi käigus tekkivat soojust, mida kasutame vee soojendamiseks.

Kas see mõjutab ka töötajaid mingil moel?

Jah, töötajate olulisust ei saa unustada, kuna nad soovivad olla produktiivsed. Meie jaoks on oluline leida töötajad meie tootmiste lähinaabrusest – see aitab meil säilitada tugevat sidet kogukonnaga. Oleme oma üle 200 töötajaga suur tööandja ning ootame oma tiimi inimesi Tartuse, Loole ja Kohilasse, kus juba täna moodustavad kohalikud suure osa meie töötajaskonnast. Suvel tuleb meile appi Jõelähtme malev, kes toetab meid koristustööde ja klienditeenindusega. Noored saavad parema mõistmise erinevatest töörollidest, mis on oluline osa meie vastutustundlikust tööprotsessist.

Kuidas te ise panustate keskkonda?

Meil on selleks erinevaid tegevusi, näiteks üks tulevikku suunatud tegevusvaldkond on leida viise puhastatava vee taaskasutamiseks majasisese ringluse jaoks. Meie kontsernil on juba mõned tehased, kus 100% kasutatud vesi suunatakse tagasi ringlusse. See on investeering tulevikku. Lisaks otsime viise, kuidas tööriided ja hotellitekstiilid saaksid moodustada täieliku suletud ringi, kus tekstiilijäätmeid ei tekigi – tööriietest saab niit, voodilinadest valmistatakse toidukotid. Üks lahendust vajav toode on porivaip, mis on valmistatud tekstiilist ja kummist. Hetkel meil pole ideaalset lahendust, kuidas neid ümbertöödelda, kuid me uurime erinevaid variante, kus neid kasutada alates murukatuste aluspindadest kuni asfalditäitmiseni.

Alates 1990. aastate algusest oleme suutnud vähendada tekstiilipesemise energiatarvet 50% võrra ning oleme parandusega pikendanud 4,5 miljonit tekstiilitoote elu. Lisaks oleme 2004. aastaga võrreldes vähendanud tekstiilipesu CO2 heitkoguseid 30%. Meie eesmärk on saavutada aastaks 2025 100% tekstiili ümbertöötlemine ning vähendada igal aastal kasvuhoonegaaside heitkoguseid 7% võrra.

Kuidas on grupiülene jätkusuutlikkuse poliitika toodud Eesti konteksti?

Oleme selline kontsern, mille peakontor teenib riikide ja maade huve ning mille kohalikud ettevõtted on turule, töötajatele ja klientidele piisavalt lähedal, et anda oma panus ja sisend. Näiteks meie jätkusuutlikkuse strateegia on välja töötatud koostöös erinevate osapooltega, seal osalesid nii peakontori kui ka kohalike ettevõtete esindajad. Oleme põhjalikult kaardistanud meie CO2 jalajälje, tuvastades peamised mõjutegurid: tootmisprotsess, transport ja logistika ning materjalitootmine. Nüüd töötame koos grupi ja regiooniga välja ühtse teekaardi, et vähendada meie jalajälge. Selle teekaardi eesmärk on toetada kohalikke vajadusi, kuid samal ajal jagame teadmisi ja parimaid tavasid kogu kontserni ulatuses.

Kui palju küsivad kliendid keskkonnasõbralikke lahendusi?

See, et kliendid teadvustaksid jätkusuutlikkuse aspekte isegi siis, kui neil pole selle vastu otsest huvi, on meie vastutus ja ülesanne suunanäitajana. Kuigi keskkonnasõbralikkus ei pruugi olla igale väikekliendile veel prioriteetne, siis keskmistel ja suurtel ettevõtetel on see kindlasti juba tegevusse ja väärtustesse põimunud.

Meie tegevuste vastu tuntakse suurt huvi ja soovitakse kogemusi vahetada. See on kindlasti tugev argument meie kliendihalduses ja müügiprotsessis – see annab kliendile kindlustunde, et meiega on võimalik luua pikaajaline koostöösuhe. Jätkusuutlikkus on turul ja konkurentsis püsimiseks ülioluline. Peame panustama keskkonda, ressursitõhususse ja kogukonda, neid aspektid aitavad täidata, et oleme tugev partner ning saame pakkuda tänapäeval niivõrd oluliseks saanud kindlustunnet.

Vastutustundliku Ettevõtluse indeksi märgist võttis vastu pidulikul galal Lindström Eesti tegevjuht Rauno Mürk. 
Avatar
Lindström Group