Niidid, mis on ümberkujundatud netonull tuleviku jaoks

Otsused parema tuleviku nimel

Kujutage ette tulevikku, kus tekstiilid on loodud taaskasutatud ja biopõhistest materjalidest, mis asendavad seniseid meetodeid. Need valmistatakse lähemal kasutajatele, partnerite poolt, kes on pühendunud heitkoguste vähendamisele.

Kujutage ette maailma, kus meie tekstiilide elutsükkel, alates hooldusest kuni pesuni, toimub puhta, taastuva energia abil ning transport toimub elektri- ja vesinikutehnoloogiate abil. See pole pelgalt kauge tuleviku nägemus. Vähem kui kümne aasta pärast on see meie reaalsus.

Meie eesmärgist lähtudes oleme võtnud endale kohustuse, mis suunab meie otsuseid järgmisteks aastakümneteks. Meie eesmärk on igal aastal vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning saavutada aastaks 2030 nende vähendamine poole võrra. Kogu meie väärtusahelas püüdleme aastaks 2050 netonull-heitkoguste poole. Meie eesmärke on kinnitatud teaduspõhise eesmärkide algatusega, et tagada nende ühilduvus viimaste kliimateaduslike andmetega.

Teekond nullini jõudmiseks on alanud

Oleme analüüsinud oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja avastanud, et peaaegu 70% neist tuleneb meie tegevusest tekstiilitööstuses, energia ja elektri tootmisest ning klienditarnetest. Oleme ka tuvastanud meetmed, mis aitavad meil oma heitkoguseid vähendada. Need meetmed mõjutavad, millist materjali kasutatakse, kus ja kuidas meie tekstiile toodetakse. Lisaks suuname kõik oma teeninduskeskused energiatõhususe ja jäätmesoojuse kasutamise parendamisele ning üleminekule taastuvatele energia- ja elektrienergiaallikatele. Samuti julgustavad need meid uurima jätkusuutlikumaid alternatiive klientide tarnete osas.

Teaduspõhised eesmärgid

Lindström Group on pühendunud saavutama kogu oma väärtusahela kasvuhoonegaaside heitkoguste praktiliselt nullilähedase taseme aastaks 2050, võttes aluseks baasaasta 2021.*.

Lähituleviku eesmärk:

Lindström Group on kohustunud vähendama oma kasvuhoonegaaside absoluutseid 1. ja 2. ulatuse heitkoguseid 50% võrra aastaks 2030, võrreldes baasaastaga 2021.* Samal ajaperioodil kavatseb Lindström Group vähendada ka oma absoluutseid 3. ulatuse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 50%.

Pikaajaline eesmärk:

Lindström Group on kohustunud vähendama oma kasvuhoonegaaside absoluutseid heitkoguseid 1. ja 2. ulatuses aastaks 2050, vähendades neid 90% võrreldes baasaastaga 2021. Samal ajaperioodil kavatseb Lindström Group vähendada ka oma absoluutseid 3. ulatuse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 90%.

* Eesmärgipiir hõlmab maaga seotud heitkoguseid ja bioenergia lähteainetest tulenevaid heitkoguseid.