Ihaldusväärseks partneriks olemine tähendab, et oleme pühendunud kvaliteetse teenuse pakkumisele ja tagame, et meie klientidel on parim kogemus kõigis meiega seotud läbikäimistes. See tähendab ka partnerluse ja alltöövõtu ökosüsteemi edendamist ja kasvatamist, mis võimaldaks meil oma tegevusvaldkonnas pakkuda klientidele kõige põhjalikumaid lahendusi. Teeme suuri jõupingutusi, et pakkuda oma klientidele hõlpsasti kasutatavaid ja tellitavaid digitaalseid teenuseid. Samuti soovime toetada oma klientide püüdlusi vastutustundlikkuse tõstmise nimel. 

Koos klientide ja partneritega

Lindström Group pakub teenuseid enam kui 237 000 kliendile. Meie kliendid ulatuvad erinevatest tööstusharudest alates suurtest rahvusvahelistest kontsernidest ja kettidest kuni väikeste üksikettevõtjatega ettevõteteni. Usume, et koostöö ja pideva arengu rõhutamine on ainsad võimalused edu saavutamiseks ja tuleviku väljakutsetele vastu astumiseks. Oleme koos oma tarnijate ja alltöövõtjatega loonud koostöövõrgustikke, mis võimaldavad pakkuda klientidele veelgi paremaid teenuseid ja edendada säästvat arengut.

Suurepärane klientide rahulolu

Kogume klientide tagasisidet viie kohandatud Voice of Customer küsitlusega klienditeekonna eri etappides – reaalajas ja kõikidest tegevusriikidest. CX-indeks mõõdab meie suhtluse ja koostöö kvaliteeti klientidega ning teenuste ja toodete rakendamise lihtsust. NPS-i hinded arvutatakse ka meie Voice of Customer küsitluste põhjal ja need kirjeldavad meie klientide valmisolekut soovitada meie teenuseid teistele ettevõtetele.

Lindströmi teenuste arendamine läbi koostöö

Teenusepakkumine on tugevalt kliendikeskne ning oleme loonud ainulaadsed viisid kõrge koostöö saavutamiseks oma toodete ja teenuste arendamisel. Lindström Lounge’i kontseptsiooni osana korraldame innovatsioonikeskseid töötubasid, kus uurime koos klientidega tulevasi ärivõimalusi ning selgitame välja ideid uute teenuste ja toodete jaoks. Seda kontseptsiooni rakendati esmakordselt Soomes ja sellest ajast alates on see laienenud mitmesse teise riiki. 2021. aastal käivitasime valdkonnapõhised nõuandekogud, kuhu kutsume valdkonna eksperte pidama avatud arutelusid meie enda ekspertidega. Esimesed kaks nõuandvat kogu toimusid 2021. aastal ning need esindasid toiduaine- ja farmaatsiatööstust.

Tarnijate kaasamine arendusse

Meie tarnijate võrgustik on ulatuslik ja meie partnerid esindavad suurt hulka tööstusharusid alates tooraine tarnijatest ja allhankepesulatest kuni taaskasutus- ja IT-teenuste pakkujateni. Koostöö parandamiseks oma ulatuslikus ja ülemaailmses tarnijate võrgustikus käivitasime 2021. aastal Partneri hääle indeksi.

Tarneahela vastutus on meie jaoks väga oluline ja me seame oma tarnijatele selged standardid vastutuse hoidmiseks tegevusahelas. Koostöö juhindub meie käitumiskoodeksist, samuti oleme püüdnud hoida pikad ja stabiilsed tarnijasuhted. Meil on süsteemid tarnijatega seotud riskide juhtimiseks ja hindamiseks.