Vastutustundlikkus – meie kirg

Oleme juba pikka aega järginud ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõtet keskkonna ja oma töötajate ees ning toetanud ka klientide enda püüdluseid jätkusuutlikkuse suunas, pakkudes neile vastutustundlikke tooteid ja teenuseid. Oleme nüüd veelgi rohkem pühendunud sellele, et meie kestlikkuse eesmärgid oleks meie identiteedi keskmes.

Lisaks sellele, et oleme pühendunud oma toodetele seatud 100% ringlussevõtu eesmärgi saavutamisele, oleme ka lubanud, et tegutseme samade vastutustundlikkuse põhimõtete alusel kõigis oma tegevusvaldkondades. Meie kirg ja pühendumus on iga päev teha jätkusuutlikke otsuseid ehk lihtsamalt öeldes on meie eesmärk olla kõige vastutustundlikkum ettevõte oma tegevusvaldkonnas.

 

Töötajatest hoolimine

Hoolime oma töötajatest, hoolitsedes nende heaolu ja turvalisuse eest, tagades õiglased tööhõivetingimused ning pakkudes õppimis- ja arenguvõimalusi.

Täiendav teave

Jätkusuutlikkuse suurendamine

Suurendame enda ja oma klientide vastutustundlikkust uuenduslike lahenduste ja teenuste arendamisega.

Täiendav teave

Lahenduste väljatöötamine klientidega koos

Mõistame oma klientide vajadusi ja leiame nende probleemidele lahendusi koostöös oma partnerite ja partnervõrgustike ökosüsteemidega.

Täiendav teave

Usaldusväärne partner sidusrühmadele

Hoolitseme oma tulude ja kasumlikkuse eest, et olla oma sidusrühmade usaldusväärne partner.

Täiendav teave

Lindströmi 2022 aasta faktid ja numbrid

waste icon
68 % ümbertöödeldud tekstiilijäätmeid
5500 töötajat
23 riiki, kus tegutseme
heart bubble icon 78 Töötajate rahulolu (skaalal 1-100)
washing machine icon 228,8 tonni pestud tekstiili
>4.6 m parandatud tekstiili thread and needle icon
turnover icon
496,4 m€ käive (aasta keskmine kasvumäär 9,8%)
shaking hands icon
8,8 Kliendikogemuse rahulolu(Skaalal 0-10)
8.5 Partneri rahulolu (Skaalal 0-10)