Lindström kui ettevõte

Lindström on üks juhtivaid Euroopa tekstiiliteenuste ettevõtteid, kellel on tekstiilitööstuses üle 170 aasta kogemusi. Me pakume lahendusi ruumide puhtuse tagamiseks ja sisekujunduseks, töörõivaid ja töökaitselahendusi.

Lindströmi ülesandeks tugevdada oma klientide ettevõttekuvandit ja muuta nende igapäevaelu oma teenuste abil lihtsamaks. Üüritekstiilide teenus on kulutõhus ja keskkonnasäästlik moodus ettevõttes vajalike tekstiilidega tegelemiseks.

Lindström on tugevalt kasvav rahvusvaheline ettevõte. Meie eesmärgiks on geograafiliselt laieneda ja pikemas perspektiivis oma turuosa suurendada. Edukus põhineb tegevuste tugeval kontseptsioonil, mis tagab tegevuste kvaliteedi, teenuste ühtsuse ning vastutustundlikkuse kõikides tegevusriikides.

Ettevõtte väärtused missiooni lähtepunktina

Lindströmi visiooni ning selle saavutamise meetmeid, st. strateegiat täpsustatakse kord viie aasta järel. Sihtseisundi ning selle saavutamise meetodite määratlemisel järgitakse ettevõtte väärtusi.  Ettevõtte strateegilisi valikuid ja arengu põhipunkte analüüsitakse iga-aastaselt juhtkonnas. Visiooni, missiooni ja strateegia muutumisel vaadatakse muutused ning nende mõju igapäevaelule koos töötajatega töörühmades läbi.

Missioon
Lindstrom Missio Visio

Tekstiiliteenuste ettevõte Lindström tugevdab oma klientide mainet. Meie teenus muudab kliendi igapäevaelu lihtsamaks, pakkudes parimat koguväärtust. Me tegutseme vastutustundliku ettevõtte ja lugupeetud tööandjana.

Visioon 2020

Kindel, poole miljardi euro väärtusega ettevõte, mis saavutab suurepärase kliendikogemuse kaasatud töötajatega

Klientidest hoolimine

2015. aastal tulime välja Lindströmi uue visiooni ja strateegiaga. Strateegia väljatöötamises osalesid sajad meie töötajad enam kui 20 riigist organisatsiooni igal tasandil.

Meie eesmärgiks on luua klientide jaoks väärtust kõiges, mida teeme – tahame oma klientide eest hoolitseda, pakkuda neile parimat teenindust ja panna neid meiega koostöö tegemise üle uhkust tundma. Suurepäraste kliendikogemuste loomine on kõigi meie tegevuste keskmeks.

Meie strateegilised põhialused

Lindströmi strateegia on rajatud neljale põhialusele: pühendunud töötajad, kvaliteetne protsessijuhtimine, suurepärane kliendikogemus ja kasv.

 

Pühendunud töötajad

Usume, et kui töötajad on õnnelikud, on ka kliendid õnnelikud. Väärtustame õppimisrõõmu – arendame pidevalt oma juhte ja pakume kõigile töötajatele uusi õppimisvõimalusi. Meie eesmärgiks on tagada, et meie töötajad oleksid oma töö üle uhked ja saaksid teha oma igapäevatöös klientidega otsuseid. Külastage meie karjäärilehti.

 

Kvaliteetne protsessijuhtimine

Keskendume ainult sellisele tegevusele, mis loob meie klientidele väärtust. Olles kursis kohalike oludega, tunneme oma klientide äritegevust ja aitame neil töötada täispotentsiaaliga, tagades neile teenuse soovitud ajal ja kohas. Meie teenus suurendab meie klientide mugavust, ohutust ja tõhusust. Külastage meie teenuselehti.

 

Suurepärane kliendikogemus

 

Tunneme huvi meie klientide äritegevuse ja igapäevaelu vastu. Julgustame inimesi looma uuendusi koos meie klientidega organisatsiooni igal tasandil. Oleme väga huvitatud uutest lahendustest, mis aitavad kaasa meie klientide jätkusuutlikule äritegevuse kasvule. Proovime olla ühe sammu võrra ees, et näha ette meie klientide tulevasi vajadusi. Külastage meie klientide viitelehti.

 

Kasv

Kasvame nii sisemiselt kui ka omandamiste teel. Kasvades saame pakkuda teenuseid kas täiesti uutes riikides või linnades või uute teenusevaldkondade kaudu olemasolevatel turgudel. Arendame pidevalt oma müügivõimekust, et veelgi paremini meie klientide muutuvaid vajadusi rahuldada.

Põhiväärtused suunavad tegevusi

Lindströmi tegevust juhivad ettevõtte põhiväärtused: kasumlik kasv, pikaajalised kliendisuhted, vastutustundlikkus ning entusiasm ja õppimisrõõm.

Lindströmi eesmärgiks on tegevuste arendamine pikema perspektiiviga ning pikaaegsete partnerlussuhete loomine. Lindströmi otsuseid ei suuna üksnes kasvusiht, kuna eesmärgiks on luua jätkusuutlikke lahendusi, mis tagavad kasumliku kasvu.

Väärtuste mõju väljendub ka ettevõtte laienemisotsustes. Äritegevus käivitatakse riigis alles siis, kui kohapealt on leitud töötajad ja partnerid, kelle tegevus vastab ettevõtte väärtustele ja eetilistele tõekspidamistele.

Väärtusi ja nende toimimist igapäevatöös analüüsitakse regulaarselt: väärtused on osaks iga-aastastest tulemuslikkuse hindamise aruteludest.

Kasumlik kasv

Lindströmi tegevus on hinnateadlik ja kulutõhus ning tagab kasumliku kasvu. Juhtkond toetab erinevaid algatusi vastavalt nende üldisele tulususele ettevõtte jaoks. Kõik algatused peavad toetama Lindströmi visiooni. Otsuseid langetatakse pikemat perspektiivi silmas pidades ning kasvu toetamiseks eraldatakse ressursse.

Vastutustundlikkus

Lindström võtab arevsse oma tegevuse majanduslikke-, sotsiaalseid- ja keskkonnamõjusid. Lindström tegutseb ausalt, järgides õigusnorme ja austades kohalikke kultuure. Tööandjana on Lindström õiglane ja vastutustundlik. Oma tarnijatelt ja partneritelt nõuame samade põhimõtete järgimist.

Pikaajalised kliendisuhted

Tõeline partnerlus eeldab vastastikust usaldust, pidevat arengut ja mõlemapoolset kasu. Lindström kuulab oma kliente, prognoosib nende vajadusi ja pakub konkurentsivõimelisi teenuseid. Kliendi soovidele reageeritakse operatiivselt ja need täidetakse hoolikalt.

Entusiasm ja õppimisrõõm

Head juhtimistavad, tagasiside, julgustamine ja töötajate pidev koolitamine kindlustavad Lindströmi ja tema personali pideva arengu. Avatud ja koostööaldis õhkkond soodustab innovaatilisust ja edendab ideede edukat elluviimist.

358
Käive (miljonit €)
4000
Personal
24
Riike
80
Esindusi

Lindströmi teenused

Lindström pakub töörõivaid kõikides oma tegevusriikides ja üürivaipade vahetusteenust 15 Euroopa riigis. Sellele lisaks sisaldab grupi teenuste valik isikukaitsevahendeid, tööstuslikke puhastustekstiile, hügieeni ja restoranitekstiilide teenuseid ning hotellide ja tervishoiuasutuste tekstiile.

Ajalugu

Tekstiilivaldkonna ekspert aastast 1848

Lindström on aastatega kasvanud lihtsast kangaste värvimistöökojast ja pesumajast üüritekstiilide spetsialistiks. See üle 160 aasta vanune perefirma on kõikide oma tegevusaastate vältel olnud oma valdkonna teerajaja.

Asutatud 1848. aastal

Carl August Lindström asutas Lindströmi 1848. aastal. Algselt tegutses Lindström Helsingis riidevärvimistöökojana, mis asus kohas, kus praegu asub Soome parlamendihoone. 1880. aastatel rajati värvimistöökoja juurde pesumaja, mis pakkus uudset keemilise puhastuse teenust. Töökoja nimeks sai C. A. Lindström & Son.

Ettevõtte kasv algas 1890ndatel.

Põlvkonnavahetuse tulemusel, mis toimus 1891. aastal, sai Lindströmi uueks nimeks W. E. Lindström ning algas suur laienemine. 1913. aastaks oli personal kasvanud mõnest perekonnaliikmest 55 töötajani ja ettevõte oli kolinud Helsingisse suurematesse ruumidesse.

Ettevõtte omandamine ja uus omanik 1920ndatel

1922. aastal ostis W. E. Lindström Oy aktsiakapitali Uusi Pesula Oy, mis oli spetsialiseerunud valgele pesule ning mille põhiaktsionäriks oli peainsener Johan Roiha. Ettevõte muutus Põhjamaades oma valdkonna suurimaks tegijaks.

Tekstiilide üüriteenuse algus 1930ndatel

Väiksemahuline tekstiilide üüriteenus käivitati 1930ndatel aastatel. Ettevõte üüris oma klientidele voodipesu, voodilinu, laudlinu ja salvrätikuid ning habemeajaja- ja arstikitleid. 1939. aastal pesi ettevõte 2,4 miljonit kilo pesu ning töötajate arv oli tõusnud 300-ni.

Ressursinappus 1940ndatel nõuab improviseerimist

Auru tootmiseks tuli katlaid pidevalt kütta ning kütusenappuse tõttu kasutati kütmiseks küttepuid. Iga päev kulus kütmiseks 70 m3, ning vajaliku kütuse varumiseks ostis ettevõte metsa.

Investeerimine rõivaste üüriteenusesse suureneb 1950ndatel

Kuigi eraisikute pesu pesemise osakaal ettevõtte käibes ületas 80%, nägi direktor Eino Roiha, et ettevõtte tulevikus hakkab üha suuremat rolli mängima töörõivaste ja tekstiilide üürimine. Otsusele aitas veelgi kaasa USA-s uut tüüpi kanga väljatöötamine, mis ei vajanud triikimist ega pressimist.

Rätikurullihoidikute üürimine 1960ndatel

1965. aastal käivitas Lindström ka rätikurullide üüriteenuse. Samal ajal algas eraisikutele pakutava pesemisteenuse allakäik peamiselt kodumajapidamistesse ilmuvate automaatpesumasinate tõttu.

Vahetusvaipade üürimine 1970ndatel

1971. aastal käivitati vahetusvaipade üüriteenus. Kolm aastat hiljem omandas Lindström oma konkurendid Lainatekstiilit Oy ja Cleaner Oy, tugevdades seega oma turupositsiooni töörõivaste, rätikurullide ja vaipade üüriteenust pakkuva ettevõttena. Kangaste värvitöökoja tegevus lõpetati vähese nõudluse ning madala kasumlikkuse tõttu.

Konsolideerumine ja rahvusvahelistele turgudele laienemine 1990ndatel

Ettevõte loobus oma puhastus- ja jäätmekäitlustegevustest ning pesumajadest ja keskendus tekstiilide üürimisele. 1992. aastal asutas Lindström Eestis oma esimese filiaali. Sellele järgnes filiaalide loomine Venemaal (1993), Ungaris (1994), Lätis (1994), Tšehhi Vabariigis (1996), Leedus (1998), Slovakkias (1998) ja Sloveenias (1998).

2000ndate aastate alguses patenteeriti moodulpesumaja

2002. aasta sügisel patenteeriti Lindströmi rahvusvahelist tunnustust pälvinud ainulaadne leiutis, moodulpesumaja. 2000ndate alguses asutati ka Comforta Oy, mis oli spetsialiseerunud hotellitekstiilidele. 2005 omandas Lindström Vision Design Oy, mis oli spetsialiseerunud ettevõttetekstiilidele ja reklaamtoodetele, ning laiendas äriklientidele pakutavat rõivavalikut isikukaitsevahenditega.

Aasias käivitati äri 2006. aastal

2000ndatel aastatel jätkas Lindström oma tugevat laienemist rahvusvahelistele turgudele. Euroopas laiendati tegevus Suurbritanniasse (2001), Saksamaale (2002), Poola (2002), Rootsi (2002), Rumeeniasse (2005), Ukrainasse (2006), Türki (2007) ja Bulgaariasse (2008). 2006. aastal laiendati tegevust Aasiasse, asutades filiaali Hiinas ja aasta hiljem Indias.

Järgmisel kümnendil on areng jätkunud

2011. aastal laiendas Lindström oma tegevust Valgevenesse ja Horvaatiasse. Serbia ja Kasahstani filiaalist alustasid tegevust 2014. aastal. 2013. aastal ulatus Lindströmi käive üle 300 miljoni euro ning ettevõttel oli Euroopas ja Aasias 2900 töötajat. Ettevõte jätkab oma tugevat kasvamist.