Artikkel / Puhastustekstiilid lahendavad ohtlike jäätmete probleemi ja vähendavad tööõnnetusi
11.04.2024

Puhastustekstiilid lahendavad ohtlike jäätmete probleemi ja vähendavad tööõnnetusi

Tuhandetes Eesti tööstusettevõttes on igapäevase abivahendina kasutusel puhastusrätikud, millega pühitakse õlist või mustusest masinaid, komponente, tööpindu või käsi. Ootused töökeskkonna puhtusele, töö efektiivsusele ja ettevõtete jätkusuutlikkusele on pidevalt tõusuteel, mistõttu asendab üha rohkem ettevõtteid puhastamiseks kasutatavaid paberrätikuid Lindströmi puhastustekstiilide renditeenusega.

Lindströmi müügimeeskonna juhi Mari Seppeli kinnitusel tagab puuvillaste puhastuslappide ja õlimattide kasutamine kõrgema puhtusastme ning aitab lahendada paljusid ettevõtete igapäevatööga kaasnevaid riske ja murekohti.

1. Korrektne jäätmekäitlus

Õlised rätid on teatavasti ohtlikud jäätmed, mida tuleb koguda ja käidelda muust prügist eraldi. Seda nii seetõttu, et need võivad õhuga kokkupuutudes süttida, aga ka seetõttu, et olmeprügisse sattudes võib nende käitlemisega kaasneda suur keskkonnakahju. Keskkonnaamet jälgib nõuete järgimist väga tähelepanelikud ning rikkujaid võivad oodata küllaltki krõbedad trahvid.

Lindströmi esindaja kinnitusel lahendab renditeenus ettevõtte eest kõik õliste tekstiilide kogumise, hoolduse ja jäätmekäitluse raporteerimise probleemid. „Keskkonnaameti inspektorid on öelnud, et see osa jäätmete korraldusest, mille eest kannab hoolt Lindström, on alati nõuetekohane,“ rääkis Seppel.

2. Väheneb jäätmete hulk

Mari Seppeli sõnul on puuvillased lapid ja matid paberrättidest pea kuus korda tõhusamad. „Ühel töötajal kulub päevas keskmiselt kõigest 1-2 lappi. Erinevalt paberist, mis pigem nühib mustuse laiali, imab spetsiaalne puhastuslapp mustuse enda sisse. Meie absorbeerivad matid suudavad imada endasse isegi kuni 5 liitrit õli – sellise koguse õli puhastamiseks kuluks ilmselt mitu rulli paberit või hulgaliselt absorbenti, mida on palju keerulisem käidelda,“ sõnas ta.

3. Üks lapp – mitu töövahendit

Lindströmi puuvillast puhastuslapid on paberrätist mitmekülgsemad – kahekihilisel lapil on üks karedam pool õli, mustuse või metallipuru eemaldamiseks, ning pehmem pool poleerimiseks.  „Lapid on ka ebemevabad, mistõttu kasutatakse neid tihti väga kõrge puhtusstandarditega detailide hooldamiseks,“ lisas Mari Seppel.

Tema sõnul kasutatakse ka õlimatte mitmel moel. Näiteks paigaldavad paljud autoteeninduste töötajad absorbeeriva mati kas oma tööriistade alla või enda ja auto vahele, et mitte auto kere ei kriimustada.

4. Ohutu hoiustamine ja hooldus

Lindströmi renditeenus sisaldab lisaks lappidele ka spetsiaalset konteinerit, kust võetakse puhtaid lappe ja visatakse kasutatud rätikuid, kartmata, et rätikud konteineris õhuga kokku puutudes süttivad. Lindström käib kokkulepitud graafiku alusel ettevõttes, viib ära kasutatud õlilapid ning toob piisava varu puhtaid tekstiile.

„Meie puhatusprotsess vastab 100% ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele ning on väga ressursisäästlik – selle keskkonnamõju on praktiliselt olematu. Lapid läbivad enne kliendi juurde jõudmist ka metallidetektori, et lappidesse ei jääks puhastatavatele pindadele või kätele ohtlikku metallipuru,“ selgitas Lindströmi esindaja.

5. Ohutum töökeskkond

Lindströmi esindaja sõnul on paljud kliendid öelnud, et puhastustekstiilide renditeenus on teinud nende töökeskkonna puhtamaks ja vähendanud õnnetuste arvu. „Õli muudab põranda libedaks ja nii on kukkumised lihtsad tulema. Õlimatid aitavad selliseid õnnetusi ennetada või nende tagajärgi väga kiirelt likvideerida. Samuti on nii mõnigi meie klient öelnud, et tänu tugevatele puuvillastele lappidele ei vigasta töötajad enam komponenti puhastades oma käsi. Õhukesi paberrätte kasutades võivad sellised juhtumid kahjuks üsna sagedased olla,“ rääkis Seppel.

Avatar
Lindström Group