Artikkel / Lindström jätkusuutlikkusest töötaja vaates: inimesi kõnetab töö mõtestamine
11.04.2024

Lindström jätkusuutlikkusest töötaja vaates: inimesi kõnetab töö mõtestamine

Tekstiilirendiettevõttes Lindström on kogu teenuse kontseptsioon üles ehitatud selliselt, et vähendada jalajälge ja hoida keskkonda. Ettevõtte personalijuhi Krista Vihuli sõnul algab kestliku teenuse pakkumine töötajatest, kelle jaoks tähendab jätkusuutlikkus palju enamat kui roheline mõtteviis.

Lindströmi ärimudel on jätkusuutlik juba oma olemuselt. Ettevõte hoolitseb selle eest, et niidist saaks tekstiil ja tekstiilist jälle niit võimalikult vähese keskkonnamõjuga. „Vastutustundlik ja keskkonnahoidlik tegutsemine on üks meie põhilubadusi klientidele, ent see ei toimiks, kui sama mõtteviisi ei kannaks ka meie töötajad,“ selgitab Vihul. Tema sõnul kaldutakse jätkusuutlikkust sageli seostama üksnes keskkonnahoiuga, kuid see hõlmab endas palju enamat. Alates hoolimiskultuurist töötajate ja klientide suunal ning lõpetades ohutute ja tõhusate protsesside, usaldusväärsete partnerite valiku ning mõistagi tekstiilide säästliku tootmise, haldamise ja taaskasutusega.

Tervikpildi arvestamine võimaldab Lindströmil pakkuda suurepärast kliendikogemust, mis on ettevõtte selge fookus. Vihuli sõnul on töötaja enesetundel ja kliendirahulolul otsene seos. „Meil on olnud perioode, mil töötajad on muudatuste tõttu teatud segaduses ning kohe on kasvanud kliendikaebuste arv. Seos on otsene ja ilmne – töötaja, kes pole õnnelik, hakkab töösse hooletumalt suhtuma,“ toob personalijuht välja. Ta märgib, et selliseid olukordi ei saa kiireltmuutuvas keskkonnas alati küll ära hoida, kuid tähtis on need võnked ja töötajate meeleolud ära tabada ning suund õigeks seada. „Juht peab olema tõeliselt näoga inimeste poole. Teeme ka töötajarahulolu uuringuid kaks korda aastas, jälgime olukorda, et saaks töötajate vajadustega arvestada ja võimalikult kiiresti kurssi korrigeerida,“ lisab Vihul.

Töötaja tahab teada, mis väärtust ta loob

Lindströmi personalijuhi sõnul on praegusel perioodil inimestel rohkem väljakutseid igapäevase toimetuleku ja stressiga ning tööandja puhul väärtustatakse rohkem kui varem kindlat töösuhet, tähelepanu füüsilisele ja vaimsele tervisele ning ettevõtte stabiilsust. „See, et kindlal päeval laekub alati palk, et tööandja on orienteeritud pikaajalisele töösuhtele, et tööle on hea tulla. Kõik see mõjutab töötaja enesetunnet ja on osa jätkusuutlikkusest,“ ütleb Vihul.

Ta rõhutab, et töötajatele on väga tähtis töö mõtestamine. „Ka tekstiilihooldajaid huvitab väga, kuhu läheb jakk, mida ta on pesnud või õmmelnud ning kas klient on teenusega rahul. Jagame infot, kuidas loome väärtust klientidele, keskkonnale, et iga töötaja tunnetaks, miks ta seda tööd teeb. Näha laiemat pilti, millest sinu töölõik moodustab tulemust mõjutava ja väga vajaliku osa, on ülioluline töö mõtestatuse ja väärtuse tajumiseks,“ selgitab Vihul.

Lindströmi regulaarsetel kõikidele töötajatele mõeldud koosolekutel jagatakse alati kliendilugusid, puhkenurkades olevatel ekraanidel kuvatakse klientide tagasisidet, kliente kutsutakse ka enda juurde külla ringkäigule. „Klient on meie jaoks A ja O. Ka juhtkonna liikmed, kes igapäevaselt kliendiga ei suhtle, teevad seda teadlikult mõne kuu tagant. Küsime klientidelt, kuidas läheb, vahetame ideid, jagame mõtteid – nii oskame paremini kliendi vajadustest aimu saada ja plaane sättida. Kõik meie tegevus, tegutsemispõhimõtted ja eri ametikohtade panus saab kliendikogemuses lõpuks kokku, eri funktsioonid on niivõrd läbi põimunud,“ toob Vihul välja ühise meeskonnana tegutsemise tähtsuse.

Säästlik mõtteviis Lindströmi DNA-s

Keskkonnasõbralikkus on kaalukas osa Lindströmi väärtusmaailmast ja väljendub töötajatasandil igal sammul. „Kokkupuude algab sellega juba värbamisest  – kandideerides näeb inimene meie väärtusi, põhimõtteid ja saab kaaluda, kas ta nendega haakub. Jätkusuutlikkuse teemasid käsitleme värbamisvestlustel ja hiljem saavad need juba töötaja igapäevaelu osaks,“ selgitab Vihul. Ta toob ka näite, et regulaarsetel koosolekutel ilmestatakse keskkonnakasusid konkreetsete numbrite ja lugudega.

Ta lisab, et osa säästvast tegutsemisest on ka tõhus ressursikasutus. Töötajad on kursis, kuidas seadmete uuendamisega säästetakse vett ja energiat, kuidas ettevõtte autopark rohelisemaks muutub, kuidas protsesside digitaliseerimine kulusid kokku hoiab. Vihuli sõnul toob säästlikkusele suunatud innovatsioon sageli ka töötajatele lihtsamad ja mugavamad protsessid. „Viis aastat tagasi, kui rõivas tuli kliendi juurest, tuli teha märkmeid paberile ja vajutada käsitsi õigeid nuppe, et tööriie liinil õigele „hooldusrajale“ liiguks. Nüüd on riided varustatud kiipidega, kogu protsess on digitaalne ja automatiseeritud ning töötajad märkavad vahet töö efektiivsuses ja sujuvuses,“ selgitab personalijuht.

Ka töötaja tervis on osa jätkusuutlikkusest

Hooliva töökeskkonna loomisel on tähelepanu tervisele saanud üha olulisemaks. Kui hiljutistel aastatel on toetatud sportlikke tegevusi pigem töökohast väljaspool, siis tänavu võttis Lindström tekstiilihooldajate puhul fookusesse töökohaergonoomika.

Vihuli sõnul vaadati üle, kuidas tekstiilihooldajad saavad oma puhkepause maksimaalselt kasutada energia kogumiseks, et taastada kehalist ja vaimset võimekust. Töötajatele pakutakse tasuta massaažitoole, sisustatud puhkenurki nii siseruumides kui õues, viiakse läbi ergonoomikakoolitusi. „Näitame, miks on oluline standardliigutusi vältida, vaheldada töölõike, et keha saaks koormust erinevalt, kuidas liigutusi efektiivsemalt teha. Kõik see on füüsilise töö puhul väga oluline,“ räägib Vihul. Kontoritöötajatel vahetati senised töölauad ergonoomiliste vastu, plaanis on kaasata spetsialiste võimlemisharjutuste jaoks, et istuva töö vahepeal liikumisele innustada.

Personalijuhi sõnul jätkatakse kindlasti ka vaimse tervise kuu tegevustega ning usalduslikku õhkkonda luuakse ühiste toredate ettevõtmistega nii tööajal kui väljaspool tööd. Kord kvartalis tähistatakse kollektiivselt sünnipäevi, kontorisse on teretulnud ka end hästi ülal pidavad lemmikloomad. „Inimeste tasakaalu toetamine, nende stressi vähendamine ja läbipõlemise ennetamine on pikaajalise töösuhte tagamiseks hädavajalik,“ kinnitab Vihul ja lisab, et Lindström on uhke vaimset tervist väärtustava organisatsiooni kuldmärgise üle.

„Hiljuti oli tore kolleegilt kuulda, kuidas meie töökeskkonnas tekib väga lihtsalt sisemine motivatsioon – see on hea märk, et meie pingutused on vilja kandnud ja oleme nii mõndagi õigesti teinud. Tuleb kuulata töötajaid, et keskenduda asjadele, mida nad päriselt väärtustavad. Teeme hüvede paketis suuremaid või väiksemaid muudatusi üsna sageli. Üldine rohepöörde jutt mõjub töötajatele loosunglikult ja jääb kaugeks, ka jätkusuutlikkus peab selle erinevates aspektides väljenduma nii, et töötajad seda päriselt tunnetavad,“ sõnab Krista Vihul.

Avatar
Lindström Group