Artikkel / Kõrgete hügieenistandardite hoidmine tervishoiurõivaste abil
08.04.2024

Kõrgete hügieenistandardite hoidmine tervishoiurõivaste abil

Hügieenistandardite hoidmine on tervishoiuvaldkonnas esmatähtis. Kõik pinnad peavad olema kliiniliselt puhtad ja töötajad peavad järgima häid hügieenitavasid. Sellest üksi aga ei piisa, sest ka tervishoiutöötajate tööriided peavad olema puhtad ja hügieenilised.

Nakkus võib levida haiglatöötajate töörõivaste kaudu

Tervishoiutöötajate varustamine tööriietega on oluline esimene samm viiruse leviku kontrolli all hoidmiseks. Vahetus algab õigesti siis, kui töötaja saab panna selga puhtad ja sanitaarsed riided. Palatites patsiente külastades võivad aga bakterid külge hakata.

Väga tähtis on kasutada iga patsiendiga kokku puutumisel uusi kindaid ja maske, sest nii hoitakse ära bakterite ja nakkuste levimine ühest palatist teise. Vahetuse lõpus peab töörõivad kindlasti korralikult ära puhastama. Kui töövormi ostmine või puhastamine jäetaks töötajate endi hooleks, on oht, et seda ei tehta korralikult.

Siinkohal pakub ideaalset lahendust tervishoiutöötajate vormirõivaste renditeenus. Töötaja võtab nii lihtsalt vahetuse lõppedes tööriided seljast ja paneb need konteinerisse. Renditeenuse pakkuja kasutab bakterite ja pisikute hävitamiseks kõige tänapäevasemaid puhastustehnikaid. Vahetuse alguses ootavad töötajaid värsked, puhtad ja hügieenilised tööriided.

Väga tähtis on tervishoiutöötajate vormirõivaid põhjalikult puhastada

Kui tööriideid puhastatakse haiglas või jäetakse see töötajate hooleks, on oht, et seda ei tehta korralikult. Haiglas või tervishoiuasutuses ei saa aga sellist riski võtta. Nendes asutustes peab bakterite ja nakkuste levikut vältima igal võimalusel.

Kui töötajad viivad vormirõivad pesemiseks koju, võtavad nad kaasa ka bakterid, mis võivad pereliikmetele edasi kanduda. Koduse pesumasinaga pesemine ei pruugi täielikult kõiki baktereid hävitada. Seeläbi kannavad töötajad needsamad bakterid järgmisel päeval tööle tagasi.

Tervishoiutöötajate vormirõivaste renditeenus

Töörõivaste professionaalne täisteenus võtab selle ülesande enda kanda. Teie töötajad saavad iga päev puhtad ja hügieenilised vormirõivad. Tänu sellele jääb neile rohkem aega olulisemate igapäevaste ülesannetega tegelemiseks.

Meditsiinitöötajate vormirõivaid puhastatakse ja käideldakse kõrgeimate standardite kohaselt.  Puhastamisprotsessi käigus eemaldatakse bakterid ja mustus. Puhtad ja hügieenilised tööriided toimetatakse tagasi eraldi kottides. See tagab, et rõivad püsivad puhtad ja nakkustest vabad ning on kohe kasutamiseks valmis.

Ka moraalile mõjub hästi, kui töötajatel pole kohustust oma tööriideid ise puhastada.
Lindström teeb koostööd erinevate hoolekandeasutuste, meditsiinikeskuste ja haiglatega. Me teame, kui tähtis on meditsiinitöötajate vormirõivaid põhjalikult puhastada. Tagame, et teie töötajatel on alati puhtad ja kasutamiseks valmis tööriided. Meie kulutõhusad lahendused sobivad nii teie eelarve kui ka nõuetega.

Avatar
Lindström Group