Artikkel / BRC- ja IFS-standardid – toidutootjate katsumus
25.03.2024

BRC- ja IFS-standardid – toidutootjate katsumus

BRC- ja IFS-standardid, mis on toidu ohutusstandardid, muutuvad iga aastaga aina aktuaalsemaks ja on uus katsumus toidutootjatele. Aktuaalsus tuleneb tarbijate huvist toidu päritolu ja kasutatud toorainete kvaliteedi vastu. Üks toidutööstuse ettevõtete katsumus on lisaks tootmisprotsessi standardite jälgimisele ka nende täitmise kommunikeerimine oma tarbijatele ja koostööpartneritele, mis kajastab toote ohutust ja kahjutust.  Ettevõtete võime kinnitada, et toodang vastab toidu ohutusstandarditele, näitab vastutustundlikkust ja hoolimist tarbijast.

Eriti oluline on see toidukäitlusega tegelevatele ettevõtetele, kes ekspordivad või soovivad eksportida oma tooteid. Kindlus ettevõtte toodangu kvaliteedis on motiveeriv stiimul end pidevalt täiendada ja ka hea võimalus jõuda uutele turgudele nii Eestis kui ka välismaal, suurendades sel viisil olulisel määral oma ettevõtte käivet.

Nii Eestis kui ka kogu maailmas on kõige tuntumad toidu ohutus- ja turvalisuse standardid BRC-SERTIFITSEERIMINE (British retail consortium global standard) ja IFS-SERTIFITSEERIMINE (International featured standards).

BRC-standardid ja IFS-i rahvusvahelised kvaliteedi- ja toiduohutuse standardid

BRC/IFS-i kvaliteedi- ja toiduohutuse standardid:

 • Kinnitus, et ettevõte on teinud kõik võimaliku, et hoiduda toidu turvalisust ohustavatest olukordadest ning läbida vajalikud seaduslikud kontrollid, mida teostatakse olukorras, kus on põhjust kahelda tarnitud toidu ohutuses
 • Vahend, mis aitab luua ja hallata protsesside järelevalvesüsteemi, mis tagab toidu kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise ning vastavuse õigusaktide nõuetele, eriti õigusaktide, mis käsitlevad valmistoodete käitlemist.
 • Süstemaatiline lähenemine toidu ohutus- ja turvalisussüsteemidele ning nende parendamisele.  Efektiivne viis ettevõtte jaoks, et määrata kasutatud toiduohutusalaste meetmete tulemuslikkust.
 • Võimalus vähendada toodetud prügi kogust, lihtsustada toodangu töötlemist või selle tagasikutsumise protsessi.

Toiduohutussüsteemi sertifitseerimine kui konkurentsivõimet tagav faktor

BRC ja IFS-i sertifitseerimine on paljude juhtivate jaemüüjate eeltingimus koostöö alustamiseks ja selle jätkamiseks nii Euroopas kui ka mujal maailmas, sest see kinnitab, et toidu tootmisprotsess vastab nõutud kvaliteedistandarditele.  BRC standard loodi selleks, et veenduda jaemüüjate toodangu vastavuses kõrgeimatele nõuetele, mis omakorda annab jaemüüjatele võimaluse kinnitada oma tarbijatele, et nende poodides kättesaadav kaup on kvaliteetne ja ohutu.

BRC/IFS-sertifikaat kinnitab toidutootja usaldusväärsust nii tarne kui ka koostöö alal. See näitab, et tootja hoolib tarbijast.  Rahvusvaheline kvaliteedi- ja toiduohutuse standard on üks näitajatest, mida jaemüüjad kasutavad tarnetegevuste õiguspärasuse kinnitamiseks.

Teie ettevõtte peamised hüved BRC/IFS-sertifikaadist on:

 • Võimalus jõuda uutele turgudele nii Eestis kui ka välismaal
 • Kinnitus toodetud toiduainete ohutusest ja kahjutusest jaemüüjatega koostöö raames
 • Usaldusväärse partneri reputatsioon

Kuidas valmistuda BRC/IFS-sertifitseerimiseks?

Ettevõtetele, kus tegevusi planeeritakse ette regulaarselt ja süstemaatiliselt, on see üks eelis BRC/IFS-sertifikaadi saamisel. Valmistumine BRC/IFS-sertifitseerimiseks tähendab:

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamist ja vastavaid struktuurseid parendusi.
 • Õigusaktide nõuete kaardistamist.
 • Eriliste toiduga seotud ohutusriskide kindlaks määramist, dokumenteerimist ja vastavaid kontrolltegevusi (HACCP riskianalüüsi ja kriitiliste punktide hindamissüsteem).
 • Tööstusharu hügieeninõuete ja hea korra nõuete kaardistamine, sh seadmete ja hoonete haldamine, hooldamine, tööriietuse tagamine, kahjurite tõrje jm tööstusharule omaste nõuete täitmine.
 • Keskkonnastandardid.

Täpsema info saate, võttes ühendust ettevõtetega, kes tagavad vastava sertifitseerimisega Lätis.

Usaldusväärseim lahendus hügieenilise tööriietuse tagamiseks kooskõlas BRC/IFS-i sertifitseerimisnõuetega.

Toidutööstuses ja tarnes on hügieen kõige alus.  Ettevõte peab toidutööstuses järgima palju eri nõudeid ja reegleid, mis tagavad toodetud toidu ohutuse ja kahjustuse.  Need reeglid ja nõuded sisaldavad ka vastava ja hügieenilise tööriietuse tagamist ettevõtte töötajatele.  Lindströmi pakutav tööriietuse teenus tagab katkematu hügieenilisuse, turvalisuse ja hooldatud tööriietuse tarne.  Meie lahendus kaitseb toodangut, säilitab hügieenilise töökeskkonna ja muudab seda kandvate töötajate elu mugavamaks.

Lindströmi tööriietus toidutööstusele ning selle hooldusteenus vastab 100% rahvusvaheliste standardite – BRC, IFS-i, HACCAP nõuetele, sest üks mainitud standardite põhinõuetest on tagada ettevõttes selline kvaliteedijuhtimise lahendus, kus riietust süstemaatiliselt kontrollitakse ja vajaduse korral parandatakse, või valida teenusepakkuja, kes suudab sellise lahenduse tagada. Lindströmi kvaliteedijuhtimissüsteem on sertifitseeritud kooskõlas ISO 9001 standardi, bioloogilise saastatuse ohjesüsteemi standardi EN 14065 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardiga ISO 14001.  Tagamaks kõrgeimate kvaliteedinõuete jälgimise ka tulevikus, uuendame neid iga sertifitseerimisperioodi lõppedes kõigis Lindströmi filiaalides, sh Lindströmi Eesti filiaalis, tehes süstemaatilisi sise- ja välisauditeid.

Oma klientide tööohutuse eest hoolitsemine on Lindströmi peamine ülesanne.

Tutvu meie teenustega toiduainetööstusele

Avatar
Lindström Group