Naše služby v oboru potravinářství

Hygiena pracovního prostředí a pracovních oděvů je zvláště důležitá pro společnosti z potravinářského průmyslu. Pečujeme o dodržování hygienických a bezpečnostních požadavků ve všech fázích naší činnosti. Nabízíme široký výběr oděvů určených pro potravinářský průmysl. S pomocí našeho servisu rohoží zajistíte čistotu a profesní pohodu pro vaše zaměstnance.

Bereme ohled na hygienické požadavky potravinářského průmyslu ve všech fázích

Suunnittelu

Design
Bereme v úvahu hygienu již ve fázi návrhu pracovních oděvů. S pomocí výběru modelu a materiálu pracovních oděvů zajistíme, že potraviny nebudou kontaminovány cizími příměsemi. Například oblečení je obvykle nad linii pasu bez kapes.

Huolto

Údržba
Naše servisní střediska dodržují normu EU EN-SFS-14065, která zajišťuje požadovanou úroveň hygieny v průběhu celého procesu údržby. Všichni naši zaměstnanci dodržují přísné pokyny, pokud jde o oblečení, osobní hygienu a prevenci infekcí.

Valvonta

Sledování
Za účelem zajištění účinné dezinfekce naše systémy sledují teplotu praní, pH a dávkování pracích chemikálií. Pravidelně prováděné bakteriální testy jsou také součástí zajištění mikrobiologické jakosti. Provádíme hygienické testy oblečení, které má být rozesláno našim zákazníkům, v rámci namátkových kontrol.