Naše služby v oboru potravinářství

Hygiena pracovního prostředí a pracovních oděvů je zvláště důležitá pro společnosti z potravinářského průmyslu. Lindström pečuje o dodržování hygienických a bezpečnostních požadavků ve všech fázích naší služby pronájmu. Od vytvoření a návrhu kolekce pracovních oděvů, přes odborné praní a čištění, až po opětovné doručení zpět do osobních skříněk zaměstnanců. Nabízíme široký výběr specializovaných pracovních oděvů určených pro potravinářský průmysl. S pomocí našeho servisu a pronájmu rohoží zajistíte čistotu a profesní pohodu pro vaše zaměstnance.

Bereme ohled na hygienické požadavky potravinářského průmyslu ve všech fázích

Suunnittelu

Design
Bereme v úvahu hygienu již ve fázi návrhu a vytváření pracovních oděvů. Při výběru modelu a materiálu pracovních oděvů zajistíme, že potraviny nebudou kontaminovány cizími příměsemi. Například tím, že pracovní oblečení je obvykle nad linii pasu bez kapes.

Huolto

Údržba
Naše čistírny a prádelny dodržují normu EU EN-SFS-14065, která zaručuje požadovanou úroveň hygieny v průběhu celého procesu praní a čištění pracovního oděvu. Všichni naši zaměstnanci dodržují přísné pokyny, pokud jde o oblečení, osobní hygienu a prevenci infekcí.

Valvonta

Sledování
Kvůli zajištění účinné dezinfekce naše systémy sledují teplotu praní, pH a dávkování pracích chemikálií. Pravidelně prováděné bakteriální testy jsou také součástí zajištění mikrobiologické kvality. V rámci namátkové kontroly provádíme hygienické testy pracovního oblečení, které má být rozesláno našim zákazníkům.